ANILARLA

MEHMED ZÂHİD KOTKU RH.A.
Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

08. HOCAMIZ’DAN HATIRALAR ...............................................................................................................
127
a. Hocamızın Heybeti ...............................................................................................................
127
b. Tekkemizin Bereketi ...............................................................................................................
130
c. Hocamızın Vasiyetleri ...............................................................................................................
131
d. Hocamızın Nezaketi ...............................................................................................................
132
e. Arkadaşlığın Sırrı ...............................................................................................................
133
f. Seven ve Sevilen ...............................................................................................................
134
g. Şekerin Bereketlenmesi ...............................................................................................................
135
h. Hocamızın Uyanıkken Görülmesi ...............................................................................................................
136
i. Ziyaretin Önemi ...............................................................................................................
137
j. Zikrin Vücuda İntikali ...............................................................................................................
138
l. Zikir Vazifesini Aksatmamak ...............................................................................................................
139
m. Gümüş Motor ...............................................................................................................
140
o. İmamlığın Önemi ...............................................................................................................
141
r. Hocamız ve Millî Selâmet Partisi ...............................................................................................................
142
s. Hocamızın Ders Tarifi ...............................................................................................................
145
u. Şeyhe Bağlanma Gereği ...............................................................................................................
147
v. İntisabın Şekli ...............................................................................................................
150
y. Devamlı Zikir Hali ...............................................................................................................
153
z. İskender Paşa Hakkında ...............................................................................................................
155
69. SÂLİH İNSANLARI ANMAK ...............................................................................................................
527
Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN ...............................................................................................................
527
a. Sükût ve Tefekkür ...............................................................................................................
529
b. Allah İçin Sevmek, Allah İçin Kızmak ...............................................................................................................
532
c. İbrâhim AS’ın Mücadelesi ...............................................................................................................
535
d. Hazret-i Meryem’in Kerameti ...............................................................................................................
540
e. Mûsâ AS ve Firavun ...............................................................................................................
542
f. Sàlih İnsanları Sevmek ...............................................................................................................
546
g. Rızık Endişesi ...............................................................................................................
547
h. Doğru Din Eğitimi ...............................................................................................................
551
i. İyi Niyetlilere Allah Hidayet Eder ...............................................................................................................
557
3
11
12
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2