İskenderpaşa Camii

HAKKIMIZDA

Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır. Yolların en faziletlisi Peygamber SAS’in yoludur. Dinde sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve sahibi cehenneme gider.Alimler peygamberlerin varisleridir. Mürşid-i kâmiller ilmiyle âmil olan alimlerdir. Takvâ sahibidirler. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, insanlara Kur’an’ı ve sünneti öğretmek onların işidir. Güzel ahlâk sahibidirler. Yaşantılarıyla, sözleri ve halleriyle herkese örnek olurlar. Hakkı söylerler, kınayanın kınamasından korkmazlar.[1]

Gümüşhânevî Dergâhı'nın son şeyhleri Mehmed Zahid Kotku Rh.A ve Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Rh.A Hocaefendiler, geçtiğimiz yüz yılın ikinci yarısına damga vurmuş; siyaset, eğitim ve kültür dünyasının şekillenmesinde büyük rolu olan çok önemli iki şahsiyettir.

"Kitaplarda yazılan, Nakşi tarikatının 9 prensibinden sonuncusu, 'sohbet-i şeyh'tir. Mürid şeyhin sohbetinden feyz alır. Oturur, kalkar, gelir, gider, feyz alır, yetişir. Bizim yolumuzda müridin yetişmesinde sohbet-i şeyh önemlidir. Şeyhin sohbetine gitmek lâzım!.. Canla dinlemek lâzım, tavsiyelerini tutmak lâzım!.." [2]

Teknolojik imkanların çoğalması ile 1967 yıllarından itibaren hocaefendilerin sohbetleri teybe kaydedilmeye başlanmıştır. 1987'den itibaren de sohbetler, video kasetlere kaydedilmiştir. Bu sohbetler ve kasetler özellikle Dr. Metin Erkaya'nın şahsi gayretleriyle 80'li yıllarda yazıya dökülmeye başlanmış, çoğaltılmış, dağıtımı yapılmış ve kitaplar hazırlanmıştır.

Hemen hemen her konuda fikirlerini beyan eden hocaefendilerin yıllar içerisinde oluşan bu külliyatı içerisinde, güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilen arama motoru sayesinde araştırmacıların aradıklarını kolayca bulmaları hedeflenmiştir.

©2024 Kotku Enstitüsü v2.6.0