Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


MUHTELİF

YAZILAR

Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

14. MUSLİHU’D-DİN HAMİDOĞULLARI VE HIZIR BEY ...............................................................................................................
265
A. MESELENİN ORTAYA ÇIKIŞI ...............................................................................................................
265
B. MÜLK SÛRESİ TEFSİRİ’NİN MÜELLİFİ ...............................................................................................................
266
1. Müellifin Adı: ...............................................................................................................
267
2. Müellifin Lakabı: ...............................................................................................................
268
3. Müellifin Diğer Eserleri: ...............................................................................................................
269
c. Yasin Sûresi Tefsiri: ...............................................................................................................
270
a. Muslihu’d-din’in Eserlerinde Hızr Bey ...............................................................................................................
271
b. Muslihu’d-din Devrindeki Muhtelif Hızr Bey’ler ...............................................................................................................
273
D. HAMİD-OĞLU İSHÂK B. DÜNDAR BEY ...............................................................................................................
276
E. ŞİMDİYE KADAR BİLİNMEYEN YENİ BİR HAMİD-OĞLU BEYİ: BEDRÜ’D-DİN HIZR BEG B. İSHAK BEG ...............................................................................................................
281
02. TASAVVUFÎ AHLÂK: TAKDİM ...............................................................................................................
320
a. Ahlâkın İslâm Dinindeki Mevkîi ...............................................................................................................
320
c. Nasıl Bir Ahlâk? ...............................................................................................................
324
1. İslâm’ın Diğer Dinlerden Farkı ...............................................................................................................
326
3. Dinimiz, Başka Ahlâk Anlayışlarına Kaymağa Cevaz Vermez ...............................................................................................................
327
5. Baskı Milli Vicdanı Zedeler, Küstürür ...............................................................................................................
328
6. İslâm Ahlâkı En Üstün Müeyyidelere Sahiptir ...............................................................................................................
329
e. Ahlâkın Eğitimi Meselesi ...............................................................................................................
330
f. Tasavvufî Terbiye ve Ahlâk ...............................................................................................................
331
g. Bu Kitap ...............................................................................................................
332
01. TASAVVUF ÜZERİNE SOHBET ...............................................................................................................
357
a. Tasavvufun Menşei ...............................................................................................................
357
b. Tasavvufun Tarifi ...............................................................................................................
358
c. Tasavvufla İlgili Ayet ve Hadisler ...............................................................................................................
359
d. Tasavvuf Rasûlüllah SAS Zamanında da Vardı ...............................................................................................................
363
e. Tarikatlar ...............................................................................................................
368
f. Tarikata Karşı Çıkanlar ...............................................................................................................
370
g. Tasavvuf ve Şeriat ...............................................................................................................
374
h. İslâm’ın Yayılması ve Dervişler ...............................................................................................................
380
i. Şeriatsız Tasavvuf Olmaz ...............................................................................................................
386
j. Tasavvufa Her Zaman İhtiyaç Var! ...............................................................................................................
388
k. İstikbal İslâm’ındır! ...............................................................................................................
391
l. Tasavvuf Kıyamete Kadar Devam Edecek ...............................................................................................................
393
01. İSLÂMİYET NEDİR? ...............................................................................................................
451
A. GİRİŞ ...............................................................................................................
452
B. DİNİN HEDEFLERİ ...............................................................................................................
455
C. İSLÂM İNSANLIĞIN DİNİ ...............................................................................................................
457
1. İslâm’da Tanrı Kavramı ...............................................................................................................
464
2. Melekler ...............................................................................................................
467
4. Ahiret ...............................................................................................................
468
5. Hayır ve Şer ...............................................................................................................
471
6. Tekrar Dirilme ...............................................................................................................
472
E. İSLÂM’IN BEŞ RÜKNÜ ...............................................................................................................
473
2. Namaz ...............................................................................................................
474
3. Abdest ...............................................................................................................
477
4. Oruç ...............................................................................................................
478
6. Hac ...............................................................................................................
480
7. Sadaka ...............................................................................................................
482
F. İNSANLARIN EŞİTLİĞİ ...............................................................................................................
484
G. İSLÂM’DA KADIN ...............................................................................................................
488
a. Kadınlar Hakkında: ...............................................................................................................
490
H. ÇOK KADINLA EVLENME ...............................................................................................................
491
İ. HISIM AKRABAYA KARŞI DAVRANIŞLAR ...............................................................................................................
496
J. HÜKMEDENLERE SAYGI ...............................................................................................................
497
K. İSLÂM’DA KILIÇ NE ZAMAN KULLANILIR? ...............................................................................................................
498
L. İSLÂM’IN BAZI AHLÂK KURALLARI ...............................................................................................................
510
a. Mahremiyete Saygı ...............................................................................................................
512
b. Şeref ve İtibara Saygı ...............................................................................................................
514
3
11
12
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2