Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


TABAKÀTÜ’S- SÛFİYYE

SOHBETLERİ

311. 12. 1993 - 03. 06. 1995

Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

4. YAHYÂ İBN-İ MUAZ ER-RÂZÎ (4) ...............................................................................................................
113
a. Allah Rızası Gàye Olursa... ...............................................................................................................
114
b. Ma’rifetullah’ın Kıymeti ...............................................................................................................
120
c. Mânevî Makamları Elden Kaçırmak ...............................................................................................................
122
d. Yalnızlığı Sevebilmek ...............................................................................................................
123
e. Zâhid ve Àrifin Vasıfları ...............................................................................................................
125
f. Zâhidler ve Àrifler ...............................................................................................................
128
g. Ele Geçene Sevinmemek ...............................................................................................................
129
h. Allah Hakkında Bilgi ...............................................................................................................
130
i. Allah’a Hizmetten Sevinç Duymak ...............................................................................................................
132
j. Zühd Üç Şeydir ...............................................................................................................
133
k. Sabrın ve Rızanın Hakîkati ...............................................................................................................
134
m. Üç Grup İnsanla Sohbet Etmekten Sakın! ...............................................................................................................
138
n. Etrafımızdaki Olaylardan İbret Alalım! ...............................................................................................................
140
o. İbret Alan Az ...............................................................................................................
142
r. Nefsi Hayırlı İşle Meşgul Etmek ...............................................................................................................
143
12. HAMDÛN EL-KASSÀR (3) ...............................................................................................................
340
a. Emanete Riayet Etmek ...............................................................................................................
341
b. Mütevazi Olmak Lâzım! ...............................................................................................................
345
c. Kibirden Uzak Durmak ...............................................................................................................
348
d. Allah Korkusunu Gönle Yerleştirmek ...............................................................................................................
350
e. Günahkârı Ayıplama! ...............................................................................................................
352
f. Dünyalık İçin Bir Şeye Kızma! ...............................................................................................................
353
g. Ahde Riayetin Önemi ...............................................................................................................
354
h. Yalnız Allah’tan Yardım İstemek ...............................................................................................................
356
i. Allah’a Tevekkül Et! ...............................................................................................................
358
j. Çalışmanın Lüzumu ...............................................................................................................
360
k. Güne Güzel Niyetlerle Başlamak ...............................................................................................................
361
l. Mânevî Halin Saklanması ...............................................................................................................
363
m. Alimlerle Sohbet Edin! ...............................................................................................................
368
5. MANSÙR İBN-İ AMMÂR (2) ...............................................................................................................
439
a. Günaha Sevinmenin Kötülüğü ...............................................................................................................
440
b. Musîbetlere Sabır ...............................................................................................................
443
d. Ahiret Yoluna Giden Azdır ...............................................................................................................
445
e. Dünyalık Hırsını Terk Et! ...............................................................................................................
450
g. Hikmetin Tezahürleri ...............................................................................................................
451
h. İnsanlar İki Çeşittir ...............................................................................................................
455
i. Gönlü Dolduran Şeyler ...............................................................................................................
457
j. İnsanlar İki Tiptir ...............................................................................................................
462
k. Elbiselerin En Güzeli ...............................................................................................................
465
l. İnsanın Selâmeti ...............................................................................................................
470
3
12
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0