Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


AVUSTRALYA

SOHBETLERİ

1Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

28. DÜNYA VE AHİRET HAYATI ...............................................................................................................
527
a. Dünya Hayatı Nedir? ...............................................................................................................
528
b. Amacımız Allah’ın Rızası ...............................................................................................................
536
c. Peygamber Efendimiz Alemlere Rahmet ...............................................................................................................
538
d. Dünyanın Kıymeti ...............................................................................................................
542
e. Peygamber Efendimiz’in Hayat Tarzı ...............................................................................................................
544
f. Ali Ulvi Bey’in Bir Hatırası ...............................................................................................................
546
g. Dünya Hayatının Misali ...............................................................................................................
549
h. Dünyadan Korkun! ...............................................................................................................
550
i. Ahireti Tercih Edin! ...............................................................................................................
554
j. İki Büyük Hastalık ...............................................................................................................
555
k. Dünya Ne Güzel Binektir ...............................................................................................................
558
30. EMR-İ MA’RUF VE NEHY-İ MÜNKER ...............................................................................................................
595
a. İlim Uygulanmak İçindir ...............................................................................................................
596
b. Emr-i Ma’ruf’un Terk Edilmesi ...............................................................................................................
600
c. Emr-i Ma’ruf Yapmak Eceli Yakınlaştırmaz ...............................................................................................................
607
e. Azâbın Umûmî Gelmesi ...............................................................................................................
611
f. Peygamber Efendimiz’in Akrabalarına Tebliği ...............................................................................................................
613
g. Kıyamete Kadar İyilerin Bulunacağı ...............................................................................................................
615
h. İyiliği Emreden Yapan Gibidir ...............................................................................................................
616
i. Hadis Rivayet Edenlere SAS Efendimiz’in Duası ...............................................................................................................
618
j. Mü’minin Üç Özelliği ...............................................................................................................
620
3
10
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2