Mehmed Zâhid KOTKU


RÂMÛZÜ’L-EHÀDÎS

DERSLERİ

1


Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

03. ŞİRK’TEN UZAK DURUN! ...............................................................................................................
87
a. Hacda Günahlar Affolur ...............................................................................................................
87
b. Kadınların Camiye Gelmesi ...............................................................................................................
90
c. Şirkten Sakının! ...............................................................................................................
93
d. Hırsızlıktan, Zinadan Sakının! ...............................................................................................................
100
e. Evlatlarınızı Öldürmeyin! ...............................................................................................................
101
f. Peygamber’e İtaat Edin! ...............................................................................................................
103
g. Allah’ın Rızık Göndermesi ...............................................................................................................
107
h. Bid’at Sahibinin Ameli ...............................................................................................................
109
i. Cuma Günü İcabet Saati ...............................................................................................................
111
j. Müezzin Olun! ...............................................................................................................
116
k. Hilim Sahibi Olun! ...............................................................................................................
117
05. ALLAH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER ...............................................................................................................
157
a. İnsanların Allah’tan En Uzağı ...............................................................................................................
157
b. Allah’ın Sevmediği Helâl ...............................................................................................................
158
d. Giyimi Güzel, Ameli Kötü Kimseler ...............................................................................................................
160
e. Allah’ın Sevmediği Üç Kimse ...............................................................................................................
162
f. Konuşurken Edebiyat Yapmak ...............................................................................................................
164
g. Yalancılar ve Büyüklenenler ...............................................................................................................
166
h. Zayıflar Hürmetine Rızık ve Zafer ...............................................................................................................
168
i. Ölüye Ağlamanın Sınırı ...............................................................................................................
171
j. Hac Esnasında Mekkeliler ...............................................................................................................
173
k. Acize Yardımcı Olun! ...............................................................................................................
174
l. Açlık ve Susuzluğa Alışın! ...............................................................................................................
175
m. Kalbin Halleri ...............................................................................................................
179
n. Çok Yemenin Zararları ...............................................................................................................
181
o. Allah’a İsyandan Uzak Dur! ...............................................................................................................
185
p. Hikmetin Başı Allah Korkusudur ...............................................................................................................
189
06. RAMAZAN AYI BEREKET AYI ...............................................................................................................
192
a. İnsanoğlu Aza Kanaat Etmez ...............................................................................................................
193
b. Arafat’ta Gözüne Sahip Olmak ...............................................................................................................
197
c. Günün Evvelinde İki Rekât Namaz ...............................................................................................................
199
d. Her Eklem İçin Sadaka ...............................................................................................................
200
e. Cami Yaptırmanın Karşılığı ...............................................................................................................
202
f. Kader Konusunda Tartışmayın! ...............................................................................................................
205
g. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer Hakkında ...............................................................................................................
206
h. Dört Halifenin Fazileti ...............................................................................................................
207
i. Yemenliler ve Veys el-Karanî ...............................................................................................................
208
j. Ramazan’ın Faziletleri ...............................................................................................................
211
k. Ramazan’ın Özellikleri ...............................................................................................................
215
l. Peygamber Efendimiz’in Şefaati Tercih Etmesi ...............................................................................................................
217
m. Tàùn ve Hummâ ...............................................................................................................
219
n. Şirk Koşmadan Ölen Cennete Girecek ...............................................................................................................
220
o. Cebrâil AS’ın Efendimiz’e Ettiği Dua ...............................................................................................................
221
07. ALLAH’IN RAHMETİ SONSUZ ...............................................................................................................
228
a. Şirk Koşmadan Ölen Cennete Girecek ...............................................................................................................
228
b. Cebrâil AS’ın Efendimiz’e Ettiği Dua ...............................................................................................................
232
c. Telbiyede Seslerin Yükseltilmesi ...............................................................................................................
234
d. Peygamber SAS’e Kırk Kişinin Gücünün Verilmesi ...............................................................................................................
237
e. Ümmetin Fitnelerle Karşılaşması ...............................................................................................................
238
f. Allah İçkiye ve İçene Lânet Etti ...............................................................................................................
241
g. Cebrâil AS’ın Öğrettiği Dua ...............................................................................................................
245
h. Yatarken Ayete’l-Kürsî’yi Okuyun! ...............................................................................................................
249
i. Peygamber SAS’e Büyük Bir Meleğin Gelmesi ...............................................................................................................
252
j. Cennet Ehlinin Teri ...............................................................................................................
254
k. Alimlere Tâbî Olun! ...............................................................................................................
256
l. Tavsiye Edilen Beş Sûre ...............................................................................................................
259
08. ALİMLERE TABÎ OLUN! ...............................................................................................................
268
a. Din Nasihatla Kàimdir ...............................................................................................................
269
b. Alimlere Tâbî Olun! ...............................................................................................................
271
c. Benim Ashàbım Aleyhinde Konuşmayın! ...............................................................................................................
276
d. Yetime Merhamet Eyle! ...............................................................................................................
277
e. Güzel Bir Dua ...............................................................................................................
282
f. Fakirlerle Dost Olun! ...............................................................................................................
287
g. Ümmetim İçin Korktuğum Şeyler ...............................................................................................................
291
h. Ümmetim İçin Korktuğum İki Şey ...............................................................................................................
293
i. Gıybet Nedir? ...............................................................................................................
294
j. Takvâ ve Güzel Ahlâk ...............................................................................................................
297
k. Nimetin Tamamı Nedir? ...............................................................................................................
301
11. FAKİRLERİ SEVİNİZ! ...............................................................................................................
373
a. Haramlardan Sakın! ...............................................................................................................
373
b. Amellerin Allah’a En Sevimlisi ...............................................................................................................
375
c. Allah’ın En Sevdiği Kullar ...............................................................................................................
378
d. Günah ve İman ...............................................................................................................
382
e. Adaletli Devlet Başkanının Fazileti ...............................................................................................................
383
f. Din İçin Memleketlerini Terk Edenler ...............................................................................................................
386
g. Az Yemenin Mükâfatı ...............................................................................................................
390
h. Allah’ın Sevdiği ve Sevmediği Huylar ...............................................................................................................
391
i. Alırken, Satarken Cömertlik Yapmak ...............................................................................................................
395
j. Kendi İçin Sevdiğini Başkaları İçin de Sevmek ...............................................................................................................
397
k. Allah ve Peygamber Sevgisi ...............................................................................................................
398
l. Üç Sebepten Arab’ı Sevin! ...............................................................................................................
402
m. Fakirleri Sevin ve Onlarla Oturun! ...............................................................................................................
403
o. Miskinleri Sevin! ...............................................................................................................
408
p. Hatim Duası ...............................................................................................................
412
12. ZAYIFLAR VE MİSKİNLER ...............................................................................................................
415
a. Hacamat Yaptırılacak Günler ...............................................................................................................
415
b. Cennet ve Cehennemin Konuşmaları ...............................................................................................................
416
c. Meddahların Yüzüne Toprak Saçın! ...............................................................................................................
423
d. Uhud Bizi Sever, Biz Onu Severiz ...............................................................................................................
425
e. Peygamber Efendimizi Sevmek ...............................................................................................................
426
f. Uhud Savaşına Çıkılması ...............................................................................................................
430
g. Uhud Dağı’nın Fazileti ...............................................................................................................
431
h. Sadaka Vermekle Mal Azalmaz ...............................................................................................................
432
i. Gizli Şehvetten Sakının! ...............................................................................................................
434
j. Şöhretli Elbiselerden Sakının! ...............................................................................................................
435
k. Sakınılacak Yedi Fitne ...............................................................................................................
436
l. Kur’an’ı Güzel Okumak ...............................................................................................................
438
m. Yolların En Güzeli ...............................................................................................................
440
n. SAS Efendimiz’in Korktuğu Üç Şey ...............................................................................................................
442
o. Ashabın Fedâkârlığı ...............................................................................................................
443
p. Kölenize İyi Davranın! ...............................................................................................................
447
r. Haramlardan Kaçın! ...............................................................................................................
451
13. HARAMLARDAN SAKIN! ...............................................................................................................
453
a. SAS Efendimiz’in Korktuğu Üç Şey ...............................................................................................................
453
b. Üç Şeyden Daha Korkarım ...............................................................................................................
454
c. Kölenize İyi Davranın! ...............................................................................................................
457
d. Farzları Edâ Et! ...............................................................................................................
460
f. Mazluma Yardım Etmek ...............................................................................................................
473
g. Ehl-i Cennetin Ekseriyeti Fakirler ...............................................................................................................
477
h. Dua Etmenin Âdâbı ...............................................................................................................
479
i. Kardeşlerinize İsimleriyle Hitab Edin! ...............................................................................................................
480
j. Ölülerinizi Sàlihlerin Arasına Defnedin! ...............................................................................................................
482
k. Hac ve Umre Fakirliği Giderir ...............................................................................................................
485
l. Cennet Ehline Verilen Nimetler ...............................................................................................................
486
14. YATARKEN OKUNACAK SÛRELER ...............................................................................................................
490
a. Yatarken Fâtiha Sûresi’ni Okuyun! ...............................................................................................................
492
b. Yatarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
498
c. Kokunun Önce Kaşlara Sürülmesi ...............................................................................................................
500
d. Zekât Malın Şerrini Giderir ...............................................................................................................
501
e. Haram Maldan Zekât Olmaz ...............................................................................................................
503
f. Müezzinin ve İmamın Fazîleti ...............................................................................................................
506
g. Şeytanın Ezanı Duyunca Kaçması ...............................................................................................................
508
h. Ölmeden Önce Amel-i Sàlih ...............................................................................................................
510
i. Günahların Kalbi Karartması ...............................................................................................................
511
j. Allah’ın Bir Kulu Ballandırması ...............................................................................................................
513
k. Dinde Fakih Olmak ...............................................................................................................
515
l. Günahın Cezasının Dünyada Verilmesi ...............................................................................................................
516
m. İkram ve ihsanların İyilere Gitmesi ...............................................................................................................
517
n. Gönül Zenginliği ...............................................................................................................
518
o. Kalbin Kilidinin Açılması ...............................................................................................................
520
p. Rızıkta Taksime Razı Olmak ...............................................................................................................
528
r. Bina Yapmanın Kötülüğü ...............................................................................................................
530
s. Parayı Binalara Harcamak ...............................................................................................................
531
15. ALLAH BİR KAVMİN İYİLİĞİNİ İSTERSE ...............................................................................................................
536
a. Bina Yapmanın Kötülüğü ...............................................................................................................
537
b. Parayı Binalara Harcamak ...............................................................................................................
539
c. Allah-u Teàlâ’nın Vahyini Bildirmesi ...............................................................................................................
540
d. Dinde Fakih Olmanın Önemi ...............................................................................................................
542
e. İnsanlardan Azabın Kaldırılması ...............................................................................................................
546
f. Yerin Sarsılması ...............................................................................................................
547
g. Allah Bir Kavme Bereket Dilerse ...............................................................................................................
549
h. Alimlerin Çok Olması ...............................................................................................................
550
i. İyi ve Kötü Kavmin Özellikleri ...............................................................................................................
552
j. Allah’ın Misafir Göndermesi ...............................................................................................................
554
k. Belâyı Önleyen Kimseler ...............................................................................................................
555
l. Helâk Olmanın Sebebi ...............................................................................................................
556
m. İnsanın Öleceği Yere Gitmesi ...............................................................................................................
559
n. Sıkışıkken Namaz Kılmamak ...............................................................................................................
561
o. Yola Çıkarken Vedalaşın! ...............................................................................................................
562
p. Kardeşine Tarla Veren Tamamını Versin! ...............................................................................................................
563
16. ÜMMETİN HELÂK OLMASI ...............................................................................................................
566
a. Av Köpeğiyle Avlanmak ...............................................................................................................
567
b. Avlanmanın İncelikleri ...............................................................................................................
568
c. Kapıda İzin İstenmesi ...............................................................................................................
571
d. Komşunun Kirişine İzin Verilmesi ...............................................................................................................
572
e. Camiye Gitmek İçin Hanımınıza İzin Verin! ...............................................................................................................
573
f. Taş Kullanırken Tek Kullanılması ...............................................................................................................
574
g. Ümmetin Haramı Helâl Sayması ...............................................................................................................
576
h. Ümmet Beş Şeyi Helâl Sayınca Helâk Olur ...............................................................................................................
578
i. Doğudan Kızıl Bir Rüzgâr Esmesi ...............................................................................................................
579
j. Cennet Ehlinin Birbirlerini Ziyaret Etmeleri ...............................................................................................................
583
l. Adam Hanımıyla Birlikte Gece Namazı Kılarsa… ...............................................................................................................
585
m. Su Kabına Sokmadan Önce Elini Yıkamak ...............................................................................................................
588
n. Uykudan Uyanınca Edilecek Dua ...............................................................................................................
589
o. Cennette Boş Kalan Yerlerin Doldurulması ...............................................................................................................
591
p. Müslüman Olanın Geçmiş Günahları Silinir ...............................................................................................................
592
r. Müslümanın Kardeşine Silâh Çekmesi ...............................................................................................................
593
17. HASTALIKLAR VE DUALAR ...............................................................................................................
599
a. Ağrı İçin Okunacak Dua ...............................................................................................................
599
b. Hastalık Günahları Temizler ...............................................................................................................
601
c. Hastaya Verilen Mükâfatlar ...............................................................................................................
602
d. Hastaya Yapamadığı Amellerin Sevabının Verilmesi ...............................................................................................................
603
e. Hastaya İstediğini Yedirin! ...............................................................................................................
604
f. Lâ ilâhe illa’llàh Diyen Öldürülmez ...............................................................................................................
605
g. Üzülünce Söylenecek Dua ...............................................................................................................
606
h. Musîbet Gelince Okunacak Dua ...............................................................................................................
608
i. Musibet Gelince Allah’a Sığınılması ...............................................................................................................
609
j. Sabahleyin A’zâların Dile Yalvarması ...............................................................................................................
610
k. Sabah ve Akşam Okunacak Dua ...............................................................................................................
614
l. Şeytanın Oyunları ...............................................................................................................
616
18. KIYAMET ALÂMETLERİ ...............................................................................................................
620
a. Hurma İle İftar Edin! ...............................................................................................................
620
b. Çocuğa Önce Lâ ilâhe illallàh’ı Öğretin! ...............................................................................................................
621
c. Bir Adam İflâs Ederse… ...............................................................................................................
622
d. Ahir Zamanda Müslümanın Rüyası ...............................................................................................................
623
e. Bazı Kıyamet Alâmetleri ...............................................................................................................
624
f. Rüyanın Çeşitleri ...............................................................................................................
627
g. Zamanların Yakınlaşması ...............................................................................................................
629
i. Faiz Sayılan İşler ...............................................................................................................
631
j. Allah Korkusu Günahları Döker ...............................................................................................................
633
k. Az Yemenin Mükâfatı ...............................................................................................................
635
l. Gerçek Muhacir Kim? ...............................................................................................................
636
m. İmamı Görmeden Ayağa Kalkmayın! ...............................................................................................................
639
n. Kamet Edilirken Başka Namaza Durulmaz ...............................................................................................................
641
o. Yemek Hazırken Namaz Kılmak ...............................................................................................................
642
p. Abdesti Sıkışıkken Namaz Kılmak ...............................................................................................................
643
r. Namazdan Sonra Edilecek Dua ...............................................................................................................
644
3
13
14
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0