Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


TABAKÀTÜ’S- SÛFİYYE

SOHBETLERİ

223. 01. 1993 - 04. 12. 1993

Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

3. ŞAKÎK-İ BELHÎ HAZRETLERİ (3) ...............................................................................................................
103
a. Zenginlerden Sakın! ...............................................................................................................
104
b. Hakîkî Fakirlik Nasıl Anlaşılır? ...............................................................................................................
111
c. Allah’a Tam Güvenmenin Alâmeti ...............................................................................................................
112
d. Fakirliğin Muhafazası ...............................................................................................................
113
e. Tevbenin Açıklaması ...............................................................................................................
114
f. Misafir Ağırlamak ...............................................................................................................
116
g. Kalbinden Dünyayı Çıkart ...............................................................................................................
118
h. Cehennemden Kurtaracak Üç Şey: ...............................................................................................................
120
i. Sabır ve Rıza ...............................................................................................................
123
k. Makamlardan ve Şehvetlerden Uzak Durmak ...............................................................................................................
125
l. Taat ve Ma’sıyet Ehli ...............................................................................................................
127
6. EBÛ YEZÎD EL-BİSTÂMÎ HZ. (3) ...............................................................................................................
190
a. İlim Öğrenmekte Niyetin Önemi ...............................................................................................................
191
b. Ma’rifetullah’ın Kıymeti ...............................................................................................................
194
c. Himmet Ehli ve Minnet Ehli ...............................................................................................................
197
d. Ma’rifetullaha Ermenin Sebebi ...............................................................................................................
201
e. Ahiret Sevinci ...............................................................................................................
203
f. Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri’nin Bir Duası ...............................................................................................................
206
g. Allah’ı Bilmek ...............................................................................................................
207
h. Àrifin Alâmeti ...............................................................................................................
209
i. Bizzat Allah’ı İstemek ...............................................................................................................
211
j. Sevgi ve Teveccüh Allah’tan ...............................................................................................................
213
9. EBÛ SÜLEYMAN ED-DÂRÂNÎ HZ. (2) ...............................................................................................................
270
a. Allah’ın Yardımı ve Koruması ...............................................................................................................
271
b. Cömertliğin Hayırlısı ...............................................................................................................
275
c. Kalpte Dünya Sevgisi ...............................................................................................................
277
d. Kalbinin ve Dilinin Aynı Olması ...............................................................................................................
280
f. Ölçü: Kur’an ve Sünnet ...............................................................................................................
281
g. Dinin Emirleri Dünya İçin de Faydalı ...............................................................................................................
284
h. Açlığın Faydası, Tokluğun Zararı ...............................................................................................................
286
i. Namazda Yalnız Allah’ı Düşünmek ...............................................................................................................
288
j. Razılık Sıfatı ...............................................................................................................
290
k. Dünyalığı Dert Etme! ...............................................................................................................
291
l. Aile Sorumluluğu ...............................................................................................................
295
m. Nefis Muhasebesinin Önemi ...............................................................................................................
300
10. EBÛ SÜLEYMAN ED-DÂRÂNÎ HZ. (3) ...............................................................................................................
304
a. Zâhidler ve Tevekkül Ehli ...............................................................................................................
305
b. Dindarlığı Hàlis Kılmak ...............................................................................................................
308
c. Cennetin Mehri Dünyayı Terk Etmektir ...............................................................................................................
312
d. Sadakat ve Huşû ...............................................................................................................
318
f. Sıdkın Madeni Zâhidlerin Gönülleridir ...............................................................................................................
319
g. Zarar Etmenin Alâmeti ...............................................................................................................
320
h. Nefsiyle Mücadele Eden Kimse ...............................................................................................................
322
i. Amellerin En Faziletlisi ...............................................................................................................
324
j. Ömrün Geçmesi En İyi Vaiz ...............................................................................................................
327
k. Kadere İtiraz Etmemeyi Öğrenin! ...............................................................................................................
328
l. Allah Korkusu Gafleti Giderir ...............................................................................................................
329
m. Kalbin Pası Karın Tokluğudur ...............................................................................................................
330
n. Allah’tan Gayrı Şeyleri Gönülden Çıkartmak ...............................................................................................................
332
o. Sıdkın Karşılığı ...............................................................................................................
333
r. Müslümanlar İçin Ağlamak ...............................................................................................................
334
11. MA'RUF EL-KERHÎ HAZRETLERİ (1) ...............................................................................................................
337
a. Ma’ruf el-Kerhî Hazretleri Hakkında Bilgi ...............................................................................................................
338
b. Rasûlüllah SAS’in Bir Duası ...............................................................................................................
348
c. Sàlihler Çok, Sàdıklar Az ...............................................................................................................
350
d. Allah Bir Kulunun Hayrını Murad Ederse ...............................................................................................................
352
e. Allah’a Dayan! ...............................................................................................................
354
f. Abdestli Olmanın Önemi ...............................................................................................................
355
g. Harama Bakmayın! ...............................................................................................................
357
h. Hakîkî Vefâ ...............................................................................................................
363
i. Gerçek Cömertlik ...............................................................................................................
365
j. İyilik ve Şükür ...............................................................................................................
367
12. MA’RUF EL-KERHÎ HAZRETLERİ (2) ...............................................................................................................
369
a. Allah’ın Bir Kula Kızmasının Alâmeti ...............................................................................................................
370
b. Bazı Yanlış Beklentiler ...............................................................................................................
372
c. Mutî Kul Olmanın Sebebi ...............................................................................................................
374
d. Dünya Sevgisinin Gönülden Çıkartılması ...............................................................................................................
378
e. Muhabbet Nedir? ...............................................................................................................
379
f. Fütüvvetin Alâmeti ...............................................................................................................
380
g. Ma’ruf-u Kerhî’nin Nefsine Hitabı ...............................................................................................................
385
i. Arif ve Nimet ...............................................................................................................
386
j. Gönül Hoşluğu ...............................................................................................................
388
k. Allah Bir Kulun Hayrını Murad Ederse... ...............................................................................................................
389
15. HÀTEM-İ ESAM HAZRETLERİ (4) ...............................................................................................................
452
a. Herkesin İyiliğini İstemek ...............................................................................................................
453
b. Allah’ın Takdirine Razı Olmak ...............................................................................................................
459
c. Nasihatini Evvelâ Kendin Tut! ...............................................................................................................
463
d. Cihad Üç Çeşittir ...............................................................................................................
465
e. Şehvet Üç Çeşittir ...............................................................................................................
467
f. Dünyalıktan Kaçınmak ...............................................................................................................
470
g. Şeytanın Vesveseleri ...............................................................................................................
472
h. Afiyetin Mânâsı ...............................................................................................................
474
i. Pişman Olacak Dört Kimse ...............................................................................................................
475
j. Aba Giyinmek ...............................................................................................................
478
k. Kulluğu Güzel Yapmak ...............................................................................................................
479
l. Allah’ı Unutma! ...............................................................................................................
480
m. Kalpler Beş Çeşittir ...............................................................................................................
482
n. İsyandan Sakın! ...............................................................................................................
483
o. Üç Sevgi, Üç Şart ...............................................................................................................
484
3
12
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2