Mehmed Zâhid KOTKU


RÂMÛZÜ’L-EHÀDÎS

DERSLERİ

5


Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

01. CENNETİN NİMETLERİ ...............................................................................................................
29
a. Güzel Konuşan Münafıklar ...............................................................................................................
29
b. Hevâ ve Tùl-i Emel ...............................................................................................................
31
c. Namazı Vaktinde Kılın! ...............................................................................................................
33
d. Riyânın Azı Bile Şirktir ...............................................................................................................
35
e. Cennet Ehline Verilen İkramlar ...............................................................................................................
40
f. Mücâhidlerin Sevabı ...............................................................................................................
42
g. Cennetin Nimetleri ...............................................................................................................
45
h. Ölene Gideceği Yerin Gösterilmesi ...............................................................................................................
47
i. Mü’minlerin Ruhları ...............................................................................................................
49
j. Rasûlüllah’ı Görmeyi İstemek ...............................................................................................................
52
k. İbadet ve Dua ...............................................................................................................
55
l. Cennet Köşklerinin Sahipleri ...............................................................................................................
56
m. Amellerin Kolaylaştırılması ...............................................................................................................
57
n. Ezanın Semâdan Duyulması ...............................................................................................................
58
o. Kur’an Okumak ve Ezberlemek ...............................................................................................................
59
02. BELÂLARIN HİKMETİ ...............................................................................................................
64
a. Belâların Hikmeti ...............................................................................................................
65
b. Peygamber SAS Boş Şey Söylemez ...............................................................................................................
71
c. Uhud Dağı Gibi Amel ...............................................................................................................
73
e. Yatmadan Önce İhlâs Okumak ...............................................................................................................
75
f. Yüz Tesbihin Karşılığı ...............................................................................................................
77
g. Ahiret İçin Hazırlanmak ...............................................................................................................
79
h. Kadınlarla Başbaşa Kalmayın! ...............................................................................................................
81
i. Harama Bakmaktan Sakın! ...............................................................................................................
84
j. Tevbeyi Geciktirmekten Sakının! ...............................................................................................................
85
k. Kötü Arkadaştan Sakının! ...............................................................................................................
86
l. Hıyânetten, Zulümden ve Cimrilikten Sakının! ...............................................................................................................
87
m. Kibirden Sakının! ...............................................................................................................
89
n. Acizlerin İşini Yapmamaktan Sakının! ...............................................................................................................
91
o. Hadisleri Doğru Nakledin! ...............................................................................................................
93
p. Mazlumun Bedduasından Sakının! ...............................................................................................................
94
r. Günahı Küçük Görmekten Sakının! ...............................................................................................................
96
05. SAKINILACAK ŞEYLER (1) ...............................................................................................................
113
a. Gıybetin Zinadan Kötü Oluşu ...............................................................................................................
114
b. Ölünün Arkasından Ağlamak ...............................................................................................................
116
c. Güneşin Altında Oturmayın! ...............................................................................................................
117
d. Sapanla Taş Atmayın! ...............................................................................................................
118
f. Münafıkların Huşûu ...............................................................................................................
120
g. İsraftan Sakının! ...............................................................................................................
121
h. Ana Babaya İsyandan Sakının! ...............................................................................................................
122
j. İhbarcılıktan Sakının! ...............................................................................................................
124
k. Sultanla Oturup Kalkmaktan Sakının! ...............................................................................................................
125
l. Söz Taşımaktan Sakının! ...............................................................................................................
126
m. Ganimet Malını Almaktan Sakının! ...............................................................................................................
131
n. Yatsıdan Sonra Oturmayın! ...............................................................................................................
132
o. Yalan Yeminden Sakının! ...............................................................................................................
134
ö. Yol Üzerinde Oturmayın! ...............................................................................................................
135
p. Soğan Sarımsak Yeyince Mescidimize Gelmeyin! ...............................................................................................................
137
s. Kırmızı Renkten Sakının! ...............................................................................................................
140
t. Tartışmadan Sakının! ...............................................................................................................
141
u. Hayvanların Sırtını Kürsü Edinmeyin! ...............................................................................................................
142
ü. Geceleyin Yola Oturmayın! ...............................................................................................................
143
v. Visal Orucu Tutmayın! ...............................................................................................................
144
y. Çok Yemin Etmekten Sakının! ...............................................................................................................
145
z. Su-i Zandan Sakının! ...............................................................................................................
146
09. SAKINILACAK ŞEYLER (2) ...............................................................................................................
189
a. Çocuklarımıza Kur’an Öğretmek ...............................................................................................................
189
b. Ruhların Birbiriyle Buluşması ...............................................................................................................
191
c. Dinde Aşırılıktan Sakının! ...............................................................................................................
194
d. Ölüyü Arkasından Methetmeyin! ...............................................................................................................
195
e. Ara Bozmaktan Sakının! ...............................................................................................................
196
f. Soyunmaktan Sakının! ...............................................................................................................
197
g. Nefis ve Hevâ Gönülleri Öldürür ...............................................................................................................
199
h. Riyâdan Sakının! ...............................................................................................................
200
i. Kabirlere İşemekten Sakının! ...............................................................................................................
201
j. Yemeği Çok Yemekten Sakının! ...............................................................................................................
202
k. Kin Tutmaktan Sakının! ...............................................................................................................
204
l. Bid’atlerden Sakının! ...............................................................................................................
205
m. Medihten Sakının! ...............................................................................................................
206
o. Küfrân-ı Nimette Bulunmayın! ...............................................................................................................
208
p. Ağrı İçin Okunacak Dua ...............................................................................................................
210
r. Varisin Malını Kendi Malından Çok Sevmek ...............................................................................................................
211
11. HAYRA DAVET ETMEK ...............................................................................................................
221
a. Bir Kimse İflas Ederse ...............................................................................................................
221
b. Varisin Malını Kendi Malından çok Sevmek ...............................................................................................................
227
c. Kadının İzinsiz Sokağa Çıkması ...............................................................................................................
229
d. Nafile Namaz Kılmanın Mükâfatı ...............................................................................................................
231
e. Kötülüğe İzin Vermenin Cezası ...............................................................................................................
233
f. Açı Doyurmanın Karşılığı ...............................................................................................................
234
g. Hayra ve Şerre Davet Etmek ...............................................................................................................
235
h. Hasta Ziyaretinin Mükâfatı ...............................................................................................................
237
i. Müslümanların Musafahalaşması ...............................................................................................................
239
j. Yalan Yeminle Gasp ...............................................................................................................
242
k. Yalan Yeminle Başkasının Malını Almak ...............................................................................................................
243
l. Kadının Boşanmak İstemesi ...............................................................................................................
244
m. Kadının Kokulanıp Dışarı Çıkması ...............................................................................................................
245
12. ALLAH’TAN GELEN İKAZ ...............................................................................................................
248
a. Allah’tan Gelen Uyarı ...............................................................................................................
249
b. Gençleri Erken Evlendirin! ...............................................................................................................
252
c. Misafiri Doyurmak, Ağırlamak ...............................................................................................................
253
d. Ağacın Dalları Komşuya Sarkarsa ...............................................................................................................
255
e. Yöneticilerin Sorumluluğu ...............................................................................................................
256
f. İzinsiz Kapıdan Bakmak ...............................................................................................................
259
g. Biriktirilen Para Sahibi İçin Ateştir ...............................................................................................................
261
h. Kölenin İzinsiz Evlenmesi ...............................................................................................................
262
i. Üç Çocuğu Ölen Kadın ...............................................................................................................
264
j. Kadının Başkasının Evinde Kalması ...............................................................................................................
266
k. Köle Azad Etmenin Karşılığı ...............................................................................................................
267
l. Müslümana ‘Yâ Kâfir!’ Demek ...............................................................................................................
269
m. Müslümanı Tekfir Etmek ...............................................................................................................
271
16. EBDALLARIN ÖZELLİKLERİ ...............................................................................................................
333
b. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i Sevmek ...............................................................................................................
334
d. Peygamber SAS’in Bazı Ashabı İçin Dua Etmesi ...............................................................................................................
336
e. Rasûlüllah SAS’in Ümmeti İçin Duası ...............................................................................................................
338
f. Peygamber SAS’in Kureyş İçin Duası ...............................................................................................................
339
g. Peygamber SAS’in Hz. Muaviye’ye Duası ...............................................................................................................
341
h. Rüzgâra Karşı Dua ...............................................................................................................
342
i. Allahım, Ölümü Bana Kolaylaştır! ...............................................................................................................
343
j. Yâ Rabbi, Kabrimi Put Edindirme! ...............................................................................................................
347
k. Ümmet-i Muhammed’in Gàlip Olması ...............................................................................................................
348
l. Amene’r-Rasûlü’nün Fazîleti ...............................................................................................................
352
m. Ümmetin İçindeki Ebdallar ...............................................................................................................
354
n. Ebdal Ne Demek? ...............................................................................................................
355
o. Ebdallar Şam Ehlindendir ...............................................................................................................
356
p. Ebdaller: Kırk Erkek, Kırk Kadın ...............................................................................................................
362
r. Ebdalların Özellikleri ...............................................................................................................
363
18. AMELLERİN KARŞILIĞI ...............................................................................................................
388
a. Parmaklarla Dişlerin Temizlenmesi ...............................................................................................................
388
b. Kurban Kesmek ...............................................................................................................
389
c. Mirasçıyı Zarara Uğratmak ...............................................................................................................
396
d. Allah Katında Ameller Yedi Çeşittir ...............................................................................................................
398
e. Güzel Geçim, Güzel Soru ...............................................................................................................
400
f. İktisat Geçimin Yarısıdır ...............................................................................................................
402
g. Büyük Ağabey Baba Gibidir ...............................................................................................................
403
h. Zenginlerin Derecesi Düşük Olacak ...............................................................................................................
408
i. Üç Parmakla Yemek Yemek ...............................................................................................................
417
j. Hizmetçiyle Yemek Yemek ...............................................................................................................
419
k. İmamın Hatası ve Sevabı ...............................................................................................................
420
20. ENSÀR’I SEVMEK ...............................................................................................................
442
a. Ensar’ın Şerefi ...............................................................................................................
443
b. Ensar Benim Dostlarımdır ...............................................................................................................
449
c. Münafıklar Ensar’ı Sevmez ...............................................................................................................
450
d. Müslüman Müslümanın Kardeşidir ...............................................................................................................
452
e. Müslüman Kardeşine Yardım Etmek ...............................................................................................................
455
f. Ancak Mü’minler Ensar’ı Sever ...............................................................................................................
457
g. Veren El Üstündür ...............................................................................................................
458
h. İmanın Ta’rifi ...............................................................................................................
462
i. Dil ile İkrar, Kalp ile Tasdîk ...............................................................................................................
466
j. İmanın Şartları ...............................................................................................................
467
21. İMANIN ŞARTLARI ...............................................................................................................
471
a. Allah’a İman ...............................................................................................................
472
b. Ahiret Gününe İman ...............................................................................................................
476
c. Meleklere İman ...............................................................................................................
477
d. Kitaplara İman ...............................................................................................................
480
e. Peygamberlere İman ...............................................................................................................
481
f. Öldükten Sonra Dirilmeye İman ...............................................................................................................
483
g. Ölene Gideceği Yerin Gösterilmesi ...............................................................................................................
487
h. Sàlih Amelin Önemi ...............................................................................................................
491
i. Cennete, Cehenneme ve Hesaba İman ...............................................................................................................
493
j. İmanınızı Yenileyin! ...............................................................................................................
498
k. Kadere İman ...............................................................................................................
501
3
13
14
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0