Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


TABAKÀTÜ’S- SÛFİYYE

SOHBETLERİ

102. 12. 1991 - 10. 04. 1993

Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

2. FUDAYL İBN-İ IYÂD HAZRETLERİ (2) ...............................................................................................................
69
a. Okuduğumuz Kitap Hakkında ...............................................................................................................
70
b. Ahir Zamanda İnsanların Durumu ...............................................................................................................
72
c. Ehl-i Kur’an’ın Kimseden Bir Şey İstememesi ...............................................................................................................
77
d. Evliyâ Olmanın Sebebi ...............................................................................................................
79
e. Doğruluk ve Helâl Lokma ...............................................................................................................
94
f. Zühdün Aslı ...............................................................................................................
97
g. İnsanları Bilmek ...............................................................................................................
98
h. Gerçek Arkadaşlık ...............................................................................................................
103
i. Kurrâ'dan Uzak Dur! ...............................................................................................................
104
j. Tevazu, Hakka Boyun Eğmektir ...............................................................................................................
106
k. Aşk Derdi ...............................................................................................................
112
l. İki Garip Huy ...............................................................................................................
113
m. İki Yüzlü Arkadaş ...............................................................................................................
116
n. Abidler Kimlerdir? ...............................................................................................................
117
o. Zühdün Önemi ...............................................................................................................
118
p. Nefsine Hakim Olan ...............................................................................................................
119
q. Kalbi Karartan Üç Şey ...............................................................................................................
121
r. Amellerin Hayırlısı ...............................................................................................................
122
s. Nimetin Anlatılması ...............................................................................................................
123
t. Takva Sahiplerine Rızık Gelmesi ...............................................................................................................
124
u. Niyyetin Önemi ...............................................................................................................
125
v. Uzlet Eden Kimse ...............................................................................................................
127
10. BİŞR-İ HÀFÎ HAZRETLERİ (2) ...............................................................................................................
377
a. Bişr-i Hàfî’nin Okuduğu Şiir ...............................................................................................................
378
b. Açlığın Karşılığı ...............................................................................................................
382
c. Allah’ı Görme Arzusu ...............................................................................................................
384
d. Dört Mübarek Şahıs ve Helâl Lokma ...............................................................................................................
387
e. Cömertliğin Kıymeti ...............................................................................................................
391
f. Kırk Yıldır Kebap Yememiş ...............................................................................................................
393
g. Afiyet İçinde Olduğunu Düşün! ...............................................................................................................
394
h. Bâri Günah İşleme! ...............................................................................................................
395
i. Ölüm Korkusu ...............................................................................................................
396
j. Meşhur Olmayı İstemek ...............................................................................................................
397
k. Kalbin Dirilmesi ve Kararması ...............................................................................................................
399
m. İnsan Önce Kendisini Tedavi Etmeli! ...............................................................................................................
401
n. Rıza ve Teslimiyet ...............................................................................................................
403
11. SERİYY-İ SAKATÎ HAZRETLERİ (1) ...............................................................................................................
411
a. Seriyy-i Sakatî Hz. Hakkında Bilgi ...............................................................................................................
412
b. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi'llâh Sözü ...............................................................................................................
419
c. İnsanı Cennete Götüren Kısa Yol ...............................................................................................................
421
d. Seriyy-i Sakatî Hazretleri'nin Tevazuu ...............................................................................................................
424
e. Kaçan Virdin Telâfisi ...............................................................................................................
426
f. Uzletin Faydası ...............................................................................................................
427
g. Dünyadan Gerekli Beş Şey ...............................................................................................................
430
h. Tevekkülün Hakîkati ...............................................................................................................
431
i. Evliyâullahın Ahlâkı ...............................................................................................................
432
j. Seriyy-i Sakatî Hazretleri'nin Bir Duası ...............................................................................................................
438
13. SERİYY-İ SAKATÎ HAZRETLERİ (3) ...............................................................................................................
471
a. Allah’tan Perdelenme Zilleti ...............................................................................................................
472
b. Aklın Vazifesi ...............................................................................................................
475
c. Kulu Yükselten Dört Sıfat ...............................................................................................................
476
e. Amelin Sünnete Uygun Olması ...............................................................................................................
482
f. Ameller Üç Çeşittir ...............................................................................................................
484
g. Akıl ve Edeb ...............................................................................................................
488
h. Söz Çok, Amel Az! ...............................................................................................................
489
i. Kuvvetli ve Aciz ...............................................................................................................
490
j. Allah’tan Korkandan Her Şey Korkar ...............................................................................................................
492
k. Söz ve Yüz Kalptekini Gösterir ...............................................................................................................
494
3
10
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2