Mehmed Zâhid KOTKU


RÂMÛZÜ’L-EHÀDÎS

DERSLERİ

2


Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

01. ARANIZDA SELÂMI ÇOĞALTIN! ...............................................................................................................
33
a. Sabah Kalkınca Okunacak Dua ...............................................................................................................
33
b. Aranızda Selâmı Çoğaltın! ...............................................................................................................
36
c. Çocuğun Oruca Başlaması ...............................................................................................................
37
d. Arkadaşını Öldüren Kimse ...............................................................................................................
38
e. Yatağa Yatınca Okunacak Dua ...............................................................................................................
39
f. Gayrimüslimlerin Kapları ...............................................................................................................
41
g. Allah’ın Görünmez Kulları ...............................................................................................................
43
h. Önce Kendine, Sonra Ailene Harca! ...............................................................................................................
45
i. Güzel Kokuyu Reddetmeyin! ...............................................................................................................
46
j. Yürürken Yorulunca Hafif Koşuşturun! ...............................................................................................................
47
k. Kadının Gusletmesi ...............................................................................................................
48
l. Yeni Bir Hanım Alınca Yapılacak Dua ...............................................................................................................
49
m. Abdesti Bozabilen Bir Davranış ...............................................................................................................
52
02. YEMEKTE BESMELE VE DUA ...............................................................................................................
54
a. İmamı Görmeden Ayağa Kalkmayın! ...............................................................................................................
54
b. Kamet Edilirken Başka Namaza Durulmaz ...............................................................................................................
55
c. Yemek Hazırken Namaz Kılmak ...............................................................................................................
59
d. Abdesti Sıkışıkken Namaz Kılmak ...............................................................................................................
61
e. Namazdan Sonra Edilecek Dua ...............................................................................................................
62
f. Sürmenin Tek Sayıda Sürülmesi ...............................................................................................................
64
g. Düşman Yaklaşmadan Ok Atmayın! ...............................................................................................................
66
h. Düşmanın İçine Dalmadan Kılıçlarınızı Sıyırmayın! ...............................................................................................................
67
ı. Yemekte Bi’smi’llâh Denilmesi ...............................................................................................................
68
i. Yemekten Sonra Bereket Duası ...............................................................................................................
71
j. Yemekten Sonra Elinizi Yalamadan Silmeyin! ...............................................................................................................
72
k. Ramazan’da Unutarak Yiyen, İçen Kimse ...............................................................................................................
73
l. Tabağın Kenarından Yeyin! ...............................................................................................................
74
m. Et Yedikten Sonra Ellerin Yıkanması ...............................................................................................................
75
n. Sağ Elinizle Yeyin, Sağ Elinizle İçin! ...............................................................................................................
76
o. Şeytan Sol Eliyle Yer ...............................................................................................................
77
ö. Yere Düşen Lokmanın Alınması ...............................................................................................................
78
p. Melekler Oruçlu İçin Dua Eder ...............................................................................................................
79
r. Yemek Yerken Ayakkabılarınızı Çıkartın! ...............................................................................................................
80
s. Yemekten ve İçmekten Sonra Okunacak Bir Dua ...............................................................................................................
83
ş. İki Müslüman Musafaha Ederse... ...............................................................................................................
85
t. İki Müslümanın Çarpışması ...............................................................................................................
86
u. Selâmlaşma ve Musafaha ...............................................................................................................
87
ü. Guslü Gerektiren Bir Durum ...............................................................................................................
88
v. Fitne Zamanında Şam’a Sığınılması ...............................................................................................................
89
y. Bir Erkeğin Evleneceği Kıza Bakabilmesi ...............................................................................................................
90
z. Kardeşinden Eziyet Veren Şeyi Gidermek ...............................................................................................................
93
03. NAMAZIN KILINIŞI ...............................................................................................................
95
a. Önce Sağ Ayağı Giyinmek ...............................................................................................................
95
b. Meclise Girmenin Âdâbı ...............................................................................................................
98
c. Namazın Nasıl Kılınacağı ...............................................................................................................
100
e. Sabah ve Akşam Namazdan Sonra Okunacak Dua ...............................................................................................................
108
g. Kadının Evinden Tasadduk Etmesi ...............................................................................................................
111
h. Hayvanı Elinden Kaçan Kimse ...............................................................................................................
114
i. Tek Ayakkabı İle Yürüme! ...............................................................................................................
115
j. Mal Önce Pazarlık Yapanın Hakkıdır ...............................................................................................................
118
k. Kardeşini Affetmenin Karşılığı ...............................................................................................................
119
l. Yatarken Kâfirûn Sûresi’ni Okuyun! ...............................................................................................................
121
m. Cennetin Kapısının Açılması ...............................................................................................................
127
n. Yatağa Yatınca Okunacak Bir Dua ...............................................................................................................
129
o. Misafiri Yedirmek, İçirmek ...............................................................................................................
131
p. Yatarken Okunacak Bir Dua ...............................................................................................................
136
r. Elçinin Güzel Yüzlü Olması ...............................................................................................................
139
s. Kulların Birbirini Affetmesi ...............................................................................................................
140
04. ABDEST ALMANIN MÜKÂFÂTI ...............................................................................................................
142
a. Gece Rahmet Kapıları Açılır ...............................................................................................................
143
b. Allah-u Teàlâ’nın Yaşlılara İkramları ...............................................................................................................
145
c. Çocuk Yedi Yaşına Gelince Namazı Emredin! ...............................................................................................................
148
d. Su Birikintisinin Hükmü ...............................................................................................................
149
e. Binaları Çok Yüksek Yapmayın! ...............................................................................................................
150
f. Tevbe Edenin Günahları Unutturulur ...............................................................................................................
152
g. Cihadı Terk Etmenin Zararı ...............................................................................................................
153
h. Cenaze Kabrine Konmadan Oturmayın! ...............................................................................................................
160
i. Esnerken Elinizi Ağzınıza Kapayın! ...............................................................................................................
161
j. Hapşırırken Sesinizi Yükseltmeyin! ...............................................................................................................
162
k. Zalim İdareci İçin Okunacak Dua ...............................................................................................................
163
l. Ana-Babaya Dua Etmenin Önemi ...............................................................................................................
164
m. Müslüman Evlenince Şeytan Feryad Eder ...............................................................................................................
166
n. Yeni Gelin İçin Bereket Duası ...............................................................................................................
167
o. Kadınla Dini İçin Evlenen Kimse ...............................................................................................................
168
p. Teşehhüdde Okunacak Dua ...............................................................................................................
169
r. İlim Öğrenmenin Mükâfâtı ...............................................................................................................
174
s. Ahir Zamanda İyilerin Ölmesi ...............................................................................................................
176
u. Abdesti Güzel Almanın Mükâfatı ...............................................................................................................
178
v. Mevlid Kandili ...............................................................................................................
182
05 İLİM ÖĞRENİN! ...............................................................................................................
188
a. Ana-Babaya Dua Etmenin Önemi ...............................................................................................................
188
b. Müslüman Evlenince Şeytan Feryad Eder ...............................................................................................................
189
ç. Kadınla Dini İçin Evlenen Kimse ...............................................................................................................
193
d. İkinci Evlilik Yapan Kimse ...............................................................................................................
194
e. Teşehhüdde Okunacak Dua ...............................................................................................................
195
f. İlim Öğrenmenin Mükâfâtı ...............................................................................................................
197
g. Tuvalette Edebe Riayet Edilmesi ...............................................................................................................
202
h. Ahir Zamanda İyilerin Ölmesi ...............................................................................................................
204
ı. Hüküm Verirken İki Tarafı da Dinleyin! ...............................................................................................................
205
i. Abdest Alırken Günahlar Affolur ...............................................................................................................
206
j. Temenni Ettiğiniz Şeye Dikkat Edin! ...............................................................................................................
208
k. Abdest Almanın Karşılığı ...............................................................................................................
209
l. Abdest Duaları ...............................................................................................................
210
m. Abdesti Güzel Almanın Mükâfatı ...............................................................................................................
214
n. Abdest Alıp Camiye Gitmenin Karşılığı ...............................................................................................................
217
o. Abdest Alan Kimsenin Günahları Dökülür ...............................................................................................................
218
ö. Mescidde Ellerinizi Kilitlemeyin! ...............................................................................................................
219
p. Abdest Alırken Göz Çukurlarını İyi Yıkayın! ...............................................................................................................
220
s. Verilen Yer Allah’ın İkramıdır ...............................................................................................................
221
ş. Camiye Girince İki Rekât Namaz Kılın! ...............................................................................................................
222
t. Ayakkabı İle Namaz Kılmak ...............................................................................................................
223
u. Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua ...............................................................................................................
224
ü. Camide Önceden Yer Tutmak ...............................................................................................................
225
v. Ramazan’da Mânevî Değişiklikler ...............................................................................................................
227
y. İlim Öğrenirken Ölen Şehiddir ...............................................................................................................
230
z. Dindar Kimselere Evlilikte Yardımcı Olun! ...............................................................................................................
231
aa. Misafire İkramda Bulunun! ...............................................................................................................
232
bb. İki Münasebet Arasında Abdest Alınması ...............................................................................................................
234
cc. Muamele-i Cinsiyye Esnasında Konuşmayın! ...............................................................................................................
235
dd. Camiye Gelince İmama Hemen Uyun! ...............................................................................................................
236
ee. Cemaate Uyun, Namazı Tekrar Kılın! ...............................................................................................................
237
06. CAMİDE YAPILACAK ŞEYLER ...............................................................................................................
239
a. Peygamber SAS Hakkında ...............................................................................................................
239
b. Mescidde Ellerinizi Kilitlemeyin! ...............................................................................................................
241
c. Abdest Alırken Göz Çukurlarını İyi Yıkayın! ...............................................................................................................
244
d. Ağzı Burnu İyi Yıkayın! ...............................................................................................................
247
e. Verilen Yer Allah’ın İkramıdır ...............................................................................................................
248
f. Camiye Girince İki Rekât Namaz Kılın! ...............................................................................................................
249
g. Ayakkabı İle Namaz Kılmak ...............................................................................................................
250
h. Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua ...............................................................................................................
251
j. Ramazan’da Mânevî Değişiklikler ...............................................................................................................
252
k. İlim Öğrenirken Ölen Şehiddir ...............................................................................................................
255
l. Dindar Kimselere Evlilikte Yardımcı Olun! ...............................................................................................................
257
m. Misafire İkramda Bulunun! ...............................................................................................................
260
n. Muamele-i Cinsiyye Esnasında Konuşmayın! ...............................................................................................................
261
o. Camiye Gelince İmama Hemen Uyun! ...............................................................................................................
262
p. Cemaate Uyun, Namazı Tekrar Kılın! ...............................................................................................................
263
r. Beyin Hanımını Beklemesi ...............................................................................................................
264
07. RASÛLÜLLAH’A SALÂT Ü SELÂMI ÇOK EYLEMEK ...............................................................................................................
266
a. Peygamber SAS ‘in Medine’ye Hicreti ...............................................................................................................
266
b. Adaletli Hàkime Melekler Yardım Eder ...............................................................................................................
271
c. Ölen Kimseye Telkinin Nasıl Yapılacağı ...............................................................................................................
272
d. Kadının Namazı Nasıl Kılacağı ...............................................................................................................
278
e. İlim Meclisinde Yakın Oturun! ...............................................................................................................
280
f. Kıyamet Günü Her Zalim İçin Bayrak Dikilmesi ...............................................................................................................
284
g. Allah Amelde Şirki Kabul Etmez ...............................................................................................................
288
h. Kıyamet Gününde Ümmet-i Muhammed’in Durumu ...............................................................................................................
289
i. Ana Baba İçin Haccetmek ...............................................................................................................
291
j. Haram Malla Haccetmek ...............................................................................................................
293
k. Çocuğun Haccı ...............................................................................................................
297
l. Sır Saklamak ...............................................................................................................
299
m. Hatm-i Hàcegân ...............................................................................................................
300
n. Hatim Duası ...............................................................................................................
304
08. PEYGAMBER SAS’İN BAZI HALLERİ ...............................................................................................................
307
a. Sırtında Mühr-ü Nübüvvet Vardı ...............................................................................................................
307
b. SAS Efendimiz Arkasını da Görürdü ...............................................................................................................
309
c. Sözlerin En Güzeli Olan Dört Söz ...............................................................................................................
314
d. İnsanları Fazla Korkutmayın! ...............................................................................................................
316
e. Kur’an’a Sımsıkı Sarılın! ...............................................................................................................
322
f. Çoluk Çocuğu Olmayan Cihada Gitsin! ...............................................................................................................
324
g. Ölürken Göreceklerimiz ...............................................................................................................
326
h. Ölünün Başında Okunacak Ayetler ...............................................................................................................
329
i. Ölünün Hayırlı Şeylerini Söyleyin! ...............................................................................................................
330
j. Hàkimin Sevap Kazanması ...............................................................................................................
331
k. Günaha Yemin Olmaz ...............................................................................................................
333
l. Kur’an’ı Hatmetmenin Mükâfâtı ...............................................................................................................
336
m. Evinin İhtiyaçlarını Temin Eden Kimse ...............................................................................................................
338
n. Hicret Eden Kölenin Durumu ...............................................................................................................
342
o. Yola Çıkarken Vedâlaşın! ...............................................................................................................
343
09. SEFERE ÇIKMA ÂDÂBI ...............................................................................................................
346
a. Sefere Giderken Vedâlaşın! ...............................................................................................................
346
b. Yolculukta Emir Tayin Edilmesi ...............................................................................................................
348
c. Hacca Giden Kimsenin Mükâfâtı ...............................................................................................................
350
ç. Helâdan Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
353
d. Yola Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
355
f. Evden Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
357
g. Kardeşini Ziyaret Etmenin Karşılığı ...............................................................................................................
358
h. Kadının Koku Sürünmesi ...............................................................................................................
360
ı. Lânet Etmenin Zararı ...............................................................................................................
361
i. Evden Çıkarken İki Rekât Namaz Kıl! ...............................................................................................................
362
j. Hac ve Umreyi Birlikte Yapın! ...............................................................................................................
364
k. Yemek İçin Meyvaların Ayrılması ...............................................................................................................
367
l. Alimin Talebeleri Arasında Ayırım Yapması ...............................................................................................................
368
m. Evleneceği Kızın Yüzüne, Boyuna Bakılabilir ...............................................................................................................
369
n. Evleneceği Kızın Saçını da Sorsun! ...............................................................................................................
370
o. Cennete Girmeden Kul Hakları Sorulur ...............................................................................................................
371
ö. Besmeleyle Girmek, Besmeleyle Yemek ...............................................................................................................
373
p. Cennet Ehline İstediğinin Sorulması ...............................................................................................................
375
r. Cennete Girmeden Önce Helallaşılması ...............................................................................................................
376
s. Cennetteki Kimsenin Ailesini İstemesi ...............................................................................................................
377
ş. Namaz İçin Mescidde Oturan Kimse ...............................................................................................................
378
t. Camiye Girince Edilecek Dua ...............................................................................................................
380
u. Yâ Rabbi, Beni Şeytandan koru! ...............................................................................................................
381
ü. Hutbe Okunurken Namaz Kılınmaz! ...............................................................................................................
382
10. BESMELEYLE BAŞLAMAK ...............................................................................................................
383
a. Sefere Giderken Vedâlaşın! ...............................................................................................................
383
b. Yolculukta Emir Tayin Edilmesi ...............................................................................................................
385
c. Hacca Giden Kimsenin Mükâfâtı ...............................................................................................................
386
ç. Helâdan Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
389
d. Yola Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
391
f. Evden Çıkarken Okunacak Dua ...............................................................................................................
394
g. Kardeşini Ziyaret Etmenin Karşılığı ...............................................................................................................
395
h. Kadının Koku Sürünmesi ...............................................................................................................
397
ı. Lânet Etmenin Zararı ...............................................................................................................
400
i. Evden Çıkarken İki Rekât Namaz Kıl! ...............................................................................................................
401
j. Hac ve Umreyi Birlikte Yapın! ...............................................................................................................
402
k. Yemek İçin Meyvaların Ayrılması ...............................................................................................................
404
l. Alimin Talebeleri Arasında Ayırım Yapması ...............................................................................................................
406
m. Evleneceği Kızın Yüzüne, Boyuna Bakılabilir ...............................................................................................................
407
n. Evleneceği Kızın Saçını da Sorsun! ...............................................................................................................
408
o. Cennete Girmeden Kul Hakları Sorulur ...............................................................................................................
409
ö. Besmeleyle Girmek, Besmeleyle Yemek ...............................................................................................................
411
p. Cennet Ehline Ne İstediğinin Sorulması ...............................................................................................................
413
r. Cennete Girmeden Önce Helallaşılması ...............................................................................................................
414
s. Cennetteki Kimsenin Ailesini İstemesi ...............................................................................................................
415
ş. Namaz İçin Mescidde Oturan Kimse ...............................................................................................................
417
t. Camiye Girince Edilecek Dua ...............................................................................................................
418
u. Yâ Rabbi, Beni Şeytandan koru! ...............................................................................................................
420
ü. Hutbe Okunurken Namaz Kılınmaz! ...............................................................................................................
424
v. Misafirlikte Yediğin Yemek Hakkında Sorma! ...............................................................................................................
425
z. Cemaate Geç Gelen Kimse ...............................................................................................................
426
11. MÜ’MİN KARDEŞİN İÇİN DUA ...............................................................................................................
428
a. Hasta Ziyaretinin Âdâbı ...............................................................................................................
428
b. Misafir Rızkıyla Gelir ...............................................................................................................
430
c. Mü’minin Kabirdeki Hali ...............................................................................................................
432
ç. Ev Sahibi Evin Emiridir ...............................................................................................................
434
d. İzinsiz Eve Giren Kimse ...............................................................................................................
436
e. Duada Kararlı Olmak ...............................................................................................................
437
g. Mü’min Kardeşinin Arkasından Dua Etmek ...............................................................................................................
439
h. Kadının Kocasına İcâbet Etmesi ...............................................................................................................
440
i. Deve Üzerinde Bile Olsa İcabet Etsin! ...............................................................................................................
441
j. Beyine İcabet Etmeyen Lânete Uğrar ...............................................................................................................
442
l. Ehl-i Kitap İçin Dua ...............................................................................................................
443
m. Düğün Yemeğine İcâbet Edin! ...............................................................................................................
446
n. Davete İcâbet Edin! ...............................................................................................................
448
o. Camide Bit Öldürmeyin! ...............................................................................................................
450
p. Helâda Kıbleye Dönmeyin! ...............................................................................................................
454
s. Kötü Rüyayı Yorumlamayın! ...............................................................................................................
455
ş. Kötü Rüya Gören Sol Tarafına Üç Defa Tükürsün! ...............................................................................................................
456
t. Güzel Rüya Allah’tandır, Hamd Etsin! ...............................................................................................................
457
u. Dertli Görünce Edilecek Dua ...............................................................................................................
459
ü. Cenaze İçin Ayağa Kalkılması ...............................................................................................................
460
v. Kendinden Aşağıda Olana Bak! ...............................................................................................................
461
y. Fitne Zamanında Evinde Dur! ...............................................................................................................
462
z. Ümmetin Zalimden Korkması ...............................................................................................................
463
aa. Hükümdarla Çok Görüşen Alim ...............................................................................................................
465
bb. Günaha Devam Ederken Nimetlerin Gelmesi ...............................................................................................................
466
cc. Üç Güzel Özellik ...............................................................................................................
467
dd. Hangisi Daha Hayırlı? ...............................................................................................................
468
dd. Yalnız Abdesti Bozan Akıntı ...............................................................................................................
470
ee. Bir Karış Toprak İçin Kavga ...............................................................................................................
471
ff. Müteşâbih Ayetlere Tâbî Olan Kimseler ...............................................................................................................
472
12. DUANIN İNCELİKLERİ ...............................................................................................................
475
a. Hasta Ziyaretinin Âdâbı ...............................................................................................................
476
b. Misafir Rızkıyla Gelir ...............................................................................................................
477
c. Mü’minin Kabirdeki Hali ...............................................................................................................
479
d. Ramazan’da Hamele-i Arş’ın Dua Etmesi ...............................................................................................................
480
e. Ev Sahibi Evin Emiridir ...............................................................................................................
481
g. Duada Kararlı Olmak ...............................................................................................................
482
h. Kendi Duasına Âmin Demek ...............................................................................................................
483
i. Mü’min Kardeşinin Arkasından Dua Etmek ...............................................................................................................
484
j. Kadının Kocasına İcâbet Etmesi ...............................................................................................................
485
l. Beyine İcabet Etmeyen Lânete Uğrar ...............................................................................................................
486
m. Dua Ederken İki Elinizi Açın! ...............................................................................................................
487
n. Ehl-i Kitap İçin Dua ...............................................................................................................
488
o. Düğün Yemeğine İcâbet Edin! ...............................................................................................................
489
p. Camide Bit Öldürmeyin! ...............................................................................................................
490
r. Ashabım Hakkında İleri Geri Konuşmayın! ...............................................................................................................
491
s. Helâda Kıbleye Dönmeyin! ...............................................................................................................
492
ş. Taşla Temizlenmek ...............................................................................................................
493
u. Kötü Rüya Gören Sol Tarafına Üç Defa Tükürsün! ...............................................................................................................
494
ü. Güzel Rüya Allah’tandır, Hamd Etsin! ...............................................................................................................
495
v. Nazarı Önlemek İçin Dua ...............................................................................................................
497
y. Hasta Görünce Edilecek Dua ...............................................................................................................
499
z. Cenaze İçin Ayağa Kalkılması ...............................................................................................................
501
aa. Kendinden Aşağıda Olana Bak! ...............................................................................................................
503
bb. Fitne Zamanında Evinde Dur! ...............................................................................................................
504
dd. Hükümdarla Çok Görüşen Alim ...............................................................................................................
506
ee. Günaha Devam Ederken Nimetlerin Gelmesi ...............................................................................................................
507
ff. Üç Güzel Özellik ...............................................................................................................
508
gg. Hangisi Daha Hayırlı? ...............................................................................................................
509
hh. Yalnız Abdesti Bozan Akıntı ...............................................................................................................
512
ii. Bir Karış Toprak İçin Kavga ...............................................................................................................
513
13. MESCİDİN ÂDÂBI ...............................................................................................................
514
a. Mescidde Satış ve Kayıp İlanı ...............................................................................................................
514
b. Mescide Devam Etmek İman Alâmeti ...............................................................................................................
517
c. Zühd Sahibi Kimselere Yaklaşın! ...............................................................................................................
520
d. Zulmedilen Yerde Durmayın! ...............................................................................................................
522
d. Ashabıma Sövene Lânet Olsun! ...............................................................................................................
523
e. Çok Methedenlerin Yüzüne Toprak Saçın! ...............................................................................................................
525
f. Gücünüz Yetmiyorsa Sabredin! ...............................................................................................................
527
g. Yangında Tekbir Getirmek ...............................................................................................................
529
h. Fakirlik ve Hastalık İnsanı Saflaştırır ...............................................................................................................
530
j. Mescid ve Ezan Sesi ...............................................................................................................
534
k. Ev Yılanları Hakkında ...............................................................................................................
536
l. Yüzün Sarılığı ...............................................................................................................
537
m. Riyâzet ve Tefekkür Ehli Kimseler ...............................................................................................................
538
15. BİSMİLLÂH HER HAYRIN BAŞI ...............................................................................................................
560
a. Ay’ı Görün Oruç Tutun! Ay’ı Görün Bayram edin! ...............................................................................................................
560
b. Seferden Dönüşte Hediye Getirilmesi ...............................................................................................................
562
c. Köpek Oturuşu Gibi Oturmayın! ...............................................................................................................
563
d. Gece Uyanınca Tesbih ve Zikir ...............................................................................................................
566
e. Namazda Abdesti Bozulan Kimse ...............................................................................................................
569
f. Yatarken Alınacak Tedbirler ...............................................................................................................
571
g. Bineğe Binerken Besmele Çekilmesi ...............................................................................................................
573
h. Aşırı Hız Yapmamak ...............................................................................................................
575
i. İnsanların Zevke Sefaya Düşmeleri ...............................................................................................................
576
j. Rükûda ve Secdede Okunacaklar ...............................................................................................................
577
k. Rükû Nasıl Yapılır? ...............................................................................................................
583
l. Bindiğiniz Hayvanların Hakkını Verin! ...............................................................................................................
584
m. Büyük Şeytanın Taşlanması ...............................................................................................................
586
n. Ok Avı Yaralarsa Eti Yenir ...............................................................................................................
587
o. Zina Edenin İmanı ...............................................................................................................
588
p. Bazı Sûrelerin Fazîletleri ...............................................................................................................
590
1. Zilzâl Sûresi ...............................................................................................................
591
2. Kâfirûn Sûresi ...............................................................................................................
593
r. Her Halde Allah’a Hamd ü Senâ ...............................................................................................................
594
s. İmam ve Emir Tayini ...............................................................................................................
596
16. MUHAMMED İSMİ MÜBAREKTİR ...............................................................................................................
598
a. İlmin Efdali Kur’an İlmidir ...............................................................................................................
598
b. Yere Düşen Lokmayı Bırakmayın! ...............................................................................................................
599
c. İçki İçenin Cezası ...............................................................................................................
603
d. Müslüman Müslümana Silâh Çekerse... ...............................................................................................................
609
f. Komşuların Şahitliği ...............................................................................................................
611
g. Taun Olan Yere Girmeyin! ...............................................................................................................
613
h. Veba Olan Yere Girmeyin! ...............................................................................................................
614
i. Gök Gürleyince Allah’ı Zikredin! ...............................................................................................................
615
k. Horozun Ötmesi ...............................................................................................................
616
l. Her Şeyi Göremeyiz ...............................................................................................................
618
m. Huylar Zor Değişir ...............................................................................................................
619
o. Muhammed İsmi Mübarektir ...............................................................................................................
622
ö. Namazda Şeytanın Vesvese Vermesi ...............................................................................................................
627
p. İçtiğiniz Şeyi Süze Süze İçin! ...............................................................................................................
629
r. Su Kabının İçine Üflemeyin! ...............................................................................................................
630
s. Köpeğin İçtiği Kabı Yedi Defa Yıkayın! ...............................................................................................................
631
ş. İçeceğinizi Üç Nefeste İçin! ...............................................................................................................
632
t. İçki İçenin Cezası ...............................................................................................................
633
u. Ölümün Koç Şeklinde Kesilmesi ...............................................................................................................
634
3
18
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2