Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN
Mİ’RAC

GECESİHazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

1. İSRÂ VE Mİ’RAC ...............................................................................................................
23
a. Mi’raca Hazırlık ...............................................................................................................
24
b. Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksà’ya ...............................................................................................................
26
c. Mescid-i Haram’ın Muhteremliği ...............................................................................................................
29
d. Mescid-i Aksà’nın Mübarekliği ...............................................................................................................
34
e. Kureyş’in İtirazları ve Deliller ...............................................................................................................
37
f. Mi’rac, Semâya Yükseliş ...............................................................................................................
40
g. Semâlarda Peygamberlerle Görüşme ...............................................................................................................
43
h. Sidretü’l-Müntehâ’dan Sonrası ...............................................................................................................
45
i. Rasûlüllah’a Ümmet Olma Şerefi ...............................................................................................................
47
j. Mü’minin Mi’racı Namaz ...............................................................................................................
50
k. Allah’ın Dinine Hizmet ...............................................................................................................
54
l. Gecenin İhyâsı ...............................................................................................................
57
8. PEYGAMBERİMİZ’İN DİLİNDEN Mİ’RAC ...............................................................................................................
193
a. İsrâ ve Mi’rac ...............................................................................................................
193
b. Göğsünün Yarılması ...............................................................................................................
200
c. En Yakın Semâ ve Adem AS ...............................................................................................................
201
d. İkinci Semâ’da Yahyâ AS ve İsâ AS ...............................................................................................................
204
e. Üçüncü Semâ’da Yusuf AS ...............................................................................................................
206
f. Dördüncü Semâ’da İdrîs AS ...............................................................................................................
207
g. Beşinci Semâ’da Hârûn AS ...............................................................................................................
208
h. Altıncı Semâ’da Mûsâ AS ...............................................................................................................
210
i. Yedinci Semâ’da İbrâhim AS ...............................................................................................................
212
j. Sidretü’l-Müntehâ ...............................................................................................................
214
l. Sütü Alması, Fıtratı Tercih Etmesi ...............................................................................................................
215
m. Elli Vakit Namaz’ın Beş Vakte İndirilmesi ...............................................................................................................
218
n. Recebin Yirmi Yedisinde Oruç ...............................................................................................................
224
9. Mİ’RAC, İMAN VE ZİKİR ...............................................................................................................
227
a. Göklerin Derinliği ...............................................................................................................
230
b. Mi’rac’ın Sebepleri ...............................................................................................................
233
c. Yol Hazırlığı ve Kudüs’e Yolculuk ...............................................................................................................
240
d. Bazı Deliller ...............................................................................................................
245
e. Semânın Kapıları ...............................................................................................................
251
f. Mi’rac’ın Süresi ...............................................................................................................
257
g. Mi’rac’da Görülenler ...............................................................................................................
259
h. Huzur-u Rabbi’l-Alemîn’e Varış ...............................................................................................................
261
i. Dünya Malı ve Cömertlik ...............................................................................................................
268
j. En Faziletli İbadet: Zikrullah ...............................................................................................................
274
k. Hans’ın Peygamberimiz’e Selâmı ...............................................................................................................
277
l. Zikir İmanı Korur ...............................................................................................................
280
m. Mi’rac’dan Hediye: Beş Vakit Namaz ...............................................................................................................
287
n. Mi’rac Hatırası: Tahiyyat ...............................................................................................................
291
o. Dinimizi İyi Bilelim! ...............................................................................................................
294
p. Bir Mübarek Gecenin İhyâsı ...............................................................................................................
298
3
8
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0