Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


HADİS

DERSLERİ

13
Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

12. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI ...............................................................................................................
348
a. Kendisine Bir Sıkıntı Gelince Dedikleri ...............................................................................................................
350
b. Ansızın Gelecek Şeylerden Allah’a Sığınırdı ...............................................................................................................
357
c. Sabah Akşam Ettiği Dua ...............................................................................................................
358
d. Kasık Temizliğini Kendisi Yapardı ...............................................................................................................
371
e. On Şey Fıtrattandır ...............................................................................................................
372
f. Yalan Söylenmesinden Hoşlanmazdı ...............................................................................................................
376
h. İftar Duası ...............................................................................................................
378
i. Sarığını İki Omuzu Arasına Sarkıtırdı ...............................................................................................................
380
j. Üzüldüğü Zaman Sakalını Tutardı ...............................................................................................................
381
k. İftarda Ettiği Dua ...............................................................................................................
382
13. EFENDİMİZ’İN İFTAR DUALARI ...............................................................................................................
383
a. İftar Edince Ettikleri Dua ...............................................................................................................
384
b. Misafirlikte İftardan Sonra Yaptıkları Dua ...............................................................................................................
390
c. Sürmeyi Tek Sayıda Sürerdi ...............................................................................................................
394
d. Yemekten Sonra Parmaklarını Yalardı ...............................................................................................................
402
e. Yemeği Kendi Önünden Yerdi ...............................................................................................................
403
f. Yemek Duası ...............................................................................................................
404
g. Guslü Gerektiren Bir Durum ...............................................................................................................
405
h. Peygamber Efendimiz’in Soyu ...............................................................................................................
406
i. Peygamber Efendimiz’e Vahyin Gelişi ...............................................................................................................
407
j. Namazdan Sonra Dedikleri ...............................................................................................................
409
k. Namazdan Sonra Cemaate Dönerdi ...............................................................................................................
412
l. Güneş ve Ay Tutulunca Namaza Dururdu ...............................................................................................................
413
m. Üzüldüğü Zaman Sakalını Tutardı ...............................................................................................................
415
n. Üzülünce Ettiği Dua ...............................................................................................................
416
15. GÖREVE ERKEN GÖNDERİRDİ ...............................................................................................................
445
a. Birliği Göreve Erken Gönderirdi ...............................................................................................................
446
b. Sözü Kısa Tut! ...............................................................................................................
456
c. Peygamber Efendimiz’in Hassâsiyeti ...............................................................................................................
458
d. Gece Uyanınca Söyledikleri ...............................................................................................................
461
e. Sözünü Üç Defa Tekrar Ederdi ...............................................................................................................
466
g. Sabah Yemek Yerse, Akşam Yemezdi ...............................................................................................................
468
h. Teheccüd Namazını İkişer İkişer Kılardı ...............................................................................................................
473
i. Suyun Fazlasını Secde Yerine Dökerdi ...............................................................................................................
475
j. Küçük Abdest Mahalline Su Serperdi ...............................................................................................................
476
l. Abdest Alırken Dirseklerine Dikkat Ederdi ...............................................................................................................
477
17. PEYGAMBER SAS EFENDİMİZ’İN BAZI HALLERİ ...............................................................................................................
512
a. Gülerken Eliyle Ağzını Kapatırdı ...............................................................................................................
513
b. Sevindiği Zaman Şükür İçin Secde Ederdi ...............................................................................................................
514
c. Toplantıdan Kalkarken İstiğfar Ederdi ...............................................................................................................
515
d. Toplantının Keffareti Olan Dua ...............................................................................................................
516
e. Kardeşinin Gıyabında Onu Korumak ...............................................................................................................
522
f. 1989 Yılı İrşad Yılı ...............................................................................................................
524
g. Ellerini Dizlerinin Önünde Tutarak Otururlardı ...............................................................................................................
533
h. Konuşurken Sık Sık Göğe Bakarlardı ...............................................................................................................
534
j. Ashabıyla Halka Şeklinde Otururlardı ...............................................................................................................
536
k. Bir Şeye Üzüldüğü Zaman Namaz Kılardı ...............................................................................................................
537
18. EVİNDEN ÇIKARKEN ETTİKLERİ DUA ...............................................................................................................
544
a. Üzüldüğü Zaman Söyledikleri ...............................................................................................................
545
b. Yeminini Mutlaka Yerine Getirirdi ...............................................................................................................
559
c. Yemin Ederken Söylediği ...............................................................................................................
562
d. Ateşi Yükselince Su Dökünmesi ...............................................................................................................
563
e. Düşman Hakkında Ettikleri Dua ...............................................................................................................
564
f. Nazarı Önlemek İçin Dua ...............................................................................................................
565
g. Tuvaletten Çıkınca Ettiği Dualar ...............................................................................................................
567
h. Evinden Çıkarken Ettiği Dualar ...............................................................................................................
570
i. Bayram Namazından Farklı Yoldan Gelmesi ...............................................................................................................
576
19. ALLAH İÇİN KIZMAK ...............................................................................................................
578
a. Hutbe Okurken Sesini Yükseltirdi ...............................................................................................................
579
b. İnsanların Domuza ve Maymuna Dönüşmesi ...............................................................................................................
580
c. Mehmed Zâhid Kotku Hocamız’ın Hutbe Okuyuşu ...............................................................................................................
583
d. Haksızlık Karşısında Susmak Yok! ...............................................................................................................
585
e. Hıristiyanlar Bizi Kandırdı ...............................................................................................................
588
f. Harpte Hutbe Okuyuşu ...............................................................................................................
591
g. Bir Hanıma Talip Olması ...............................................................................................................
592
h. Evde Yumuşak Huylu ve Güleryüzlü İdi ...............................................................................................................
593
i. Tuvalete Girerken Okuduğu Dualar ...............................................................................................................
601
j. Mescide Girerken Okuduğu Dua ...............................................................................................................
608
3
10
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0