28. DUALAR

29. RÜYALARa. Rüyaların Anlamı


Soru:

Rüyaların bize bir anlamı var mıdır?


Evet, rüyalar önemlidir. Rüyaların sàlih olanları vardır, rahmânî olanları vardır, nefsânî olanları vardır, şeytânî olanları vardır. Cinsleri vardır. İnsan akşam aç yatarsa, geceleyin rüyasında tavuk, kızartma, kebap görür. Bu nefsânî bir şeydir. Çünkü karnı acıkmıştır, rüya o tarzda olur.

Şeytânî rüyalar vardır. Peygamber Efendimiz’e birisi gelmiş, diyor ki:

“—Yâ Rasûlallah! Rüyamda kafam kesilmiş; kendimi, kafamı elime almış, koşuyorken gördüm.”

Peygamber Efendimiz;

“—Bu şeytânî bir rüyadır, böyle şeylere itibar etmeyiniz. Kafan kesildiyse, onu nasıl gördün? Saçmadır bu.” diyor. Bir de rahmânî rüyalar vardır, doğrudan doğruya bir gerçeği ifade eden rüyalar vardır. Rahmânî rüyalar; güzel haller, güzel şeyler, nasihatler ifade eden rüyalardır.

Bir de ilerideki geleceği anlatan rüyalar vardır. Meselâ, Yusuf AS’ın rüyası tahakkuk etti. Yusuf AS zindanda, arkadaşlarının kendisine anlattığı rüyaları yorumladı; onlar bilahare tahakkuk etti. Bir gerçeği Allah’ın insanın kalbine rüyasında doğdurduğu ve rüyada gösterdiği olaylar vardır.


Ben kendim dahi gördüm. Belki sizler de görmüşsünüzdür. İnsan ileride olacak olayla ilgili bir rüya görebiliyor, o olay sonradan öyle çıkıyor. Yani gördüğü şey çıkıyor. “Tamam, ben bunu görmüştüm” diyorsunuz. Bazı rüyaların çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Az önce Hz. Âişe Validemizin üç tane kamerin odasına geldiğine dair rüyasını söylemiştim.

638

Rüyanın gerçek olduğuna dair Kur’ân-ı Kerim’den, hadis-i şeriflerden kesin deliller vardır. Rüya bir önemli olaydır. Ama rüyayı değerlendirebilmek kolay değildir. Rüyanın yorumunu yapmak kolay değildir. Bazen bir gerçeği aksettirir; bazen bir insanın nefsânî, şehvânî, şeytânî tarafını aksettirir. Onları birbirinden ayırt etmesini bilen insan lazım.


Osmanlılar’ın alimlerinden birisi, ismini söylemeyelim, gıybet gibi olmasın; bir rüya görmüş; “Şu zamanda öleceğim!” diye yorumlamış. Kabir taşını yaptırmış, mezarını hazırlamış, vefat tarihini de yazmış. Halbuki gaybı Allah bilir.

O zamanın büyük bir şeyhi varmış: “—Rüyayı yanlış yorumlamış, o rüyanın yorumu öyle değildir.” diyor.

Hakikaten de o şahıs o tarihte ölmüyor. Demek ki rüyayı doğru yorumlamak da bir ustalık işidir. Bu da bir şeyh ama anlayamamış, ötekisinin dediği çıkmış.


b. Rüyada Peygamber Efendimiz’i Görmek


1. Soru:

Peygamber Efendimiz’i rüyada görmenin çaresi nedir, yol gösterebilir misiniz?


Peygamber Efendimiz’i rüyada görmenin şartı, sünnetine uymaktır. Sünnetine uyduğu zaman, sünnetine hizmet ettiği zaman, Peygamber Efendimiz’in tavsiyelerini tutup hoşuna gidecek işler yaptığı zaman, Rasûlüllah Efendimiz görünür ona... Onları yapmadığı zaman görünmez.

Bazen de azarlamak için görünür. Yine o da sevgidendir. Sevilen bir müslüman bir günah, hatâ işlediği zaman görünür, azarlamak için... “Ben sana darıldım, niye böyle yapıyorsun?” der, kaş çatar. O da “Rasûlüllah bana darıldı, ben bu işi bırakayım.” der, bırakır. Bazen de öyle olur. Öyle de olsa yine Rasûlüllah’ı görmek iyi bir şeydir.

639

Onun görülmesi için üç esası söyleyebilirim: Sünnetine sarılmak, kendisine çok salât ü selâm getirmek, ümmetine güzel hizmet etmeğe çalışmak...


2. Soru:

Rüyada sizin de bulunduğunuz bir camiye Peygamber Efendimiz’in geldiğini gördüm. [Oh el-hamdü li’llâh...] Fakat sakalı yoktu. Onun elini öptüm. Rüyamı tabir edebilir misiniz?


Peygamber Efendimiz’in sakallı olduğu muhakkak iken, rüyada sakalsız görmek, gören kimsenin sünnetlerde kusur yaptığının alâmetidir. Meselâ, bazı sünnetlerde ihmali var, onun için Efendimiz’i öyle görüyor demektir. O bakımdan kendisinin ibadetlerine dikkat etsin. Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılmaya daha gayretli olsun. Allah mübarek etsin, güzel!


c. Rüyada İbrâhim AS’ı Görmek


3. Soru:

Rüyamda İbrâhim AS’ı gördüm, ağlıyordu. Rüyamı yorumlar mısınız?


İbrâhim AS —biliyorsunuz— koca bir beldenin dinine, putlarına, itikadlarına karşı çıkmış, batılla mücadele etmiş bir insandır. Onun rüyada ağlarken görülmesi; zamanımızda onun temiz inancının, hanif yolunun çiğnendiğini gösteriyor. İman ve itikadda hakka sıdk ile bağlılığın zayıfladığını gösteriyor. Onun ağlaması ona alâmettir.

Allah bizi din-i mübîn-i İslâm’a sıdk ile hizmet edenlerden, İbrâhim AS’ın yolunda yürüyenlerden eylesin... Zamanımızın bozulduğunu gösteriyor.


d. Rüyada Şeyhini Görmek


1. Soru:

Acaba şeytan rüyada mürşid-i kâmilin sûretine girebilir mi?

640

Hadis-i şerifte Peygamber SAS buyuruyor ki:

“Her kim beni rüyada görmüşse, hakîkaten görmüş demektir. Çünkü, şeytan benim kılık kıyafetime, sûretime giremez.”

Bu hadis-i şerif doğrudur. Rüyada Peygamber Efendimiz’i gören, gerçekten Peygamber Efendimiz’i görmüştür.

Yalnız bazen, başka şekillerde görür gören şahıs... Onun da bir nüktesi vardır. Meselâ, Peygamber Efendimiz’i sakalsız görüyor. Halbuki biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz sakallı idi. Bunun mânâsı nedir? Bu rüyayı gören şahıs sünnetleri atlatıyor, Peygamber Efendimiz’e uymuyor. Demek isteniyor ki:

“—Bak, Peygamber Efendimiz’in sakallı olduğu belli; ama sakalsız görüyorsun, sen sünnetleri yapmıyorsun!”

Böyle bir nükteden dolayı olabilir.

Şeytanın başka insanların sûretine girmesine gelince; girebilir, başka başka şekillerle, kılıklarla görünebilir. Yalnız, fenâ fi’r- rasûl makamına ermiş, Peygamber Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâklanmış bir mürşid-i kâmil, hakîkî mürşid, rüyada müridine göründüğü zaman şunu şöyle yap, bunu böyle yapma gibi tavsiyeleri ve sâiresi olacaktır. Şeytanın o sûrete girip, çeşitli şeyler söyleyip de onu baştan çıkartamaması için, Allah ona müsaade etmez diye düşünüyorum. Acizâne kanaatim o tarzdadır.


2. Soru:

Rüyamda şeyhim evimi ziyaret etti. Ona bir bardak su getirdim. Beyaz sakallı bir zat beni sorduğunda, oğlum diye takdim etti. Nasıl yorumlarsınız?


İyi güzel, mübarek olsun... Sıkı dur bakalım da, o halden ayağın kaymasın!


3. Soru:

Ben bir camide müezzinim. Rüyamda siz bizim camimize gelip sohbet ediyorsunuz. Sohbet esnasında ben size iyice yaklaşmak istiyorum. Şu ayet-i kerîmeyi okuyorsunuz:

641

إِن اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة:١١١)


İnnallahe’şterâ mine’l-mü’minîne enfüsehüm ve emvâlehüm bi- enne lehümü’l-cenneh) [Allah mü’minlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır.]

(Tevbe, 9/111) Sonra, Hüva’llàhü’llezi’yi okurken gözleriniz dolu dolu oluyor. Bu rüyayı yorumlar mısınız?


Hayrolsun, mübârek olsun... Bu ayet-i kerime, cihada teşvik eden bir ayet-i kerimedir. Bu kardeşimiz Allah yolunda malıyla, canıyla, bilgisiyle cihad etme hususunda ikaz olunuyor. “Cihada gayretli ol!” denmiş oluyor. Cihad da sadece gidip kâfirle kurşunlaşmak, silah atışmak demek değildir. İslâm’a yapılan her türlü hizmet ve gayret cihaddır.

Huva’llàhü’llezî, Allah-u Teàlâ’nın ma’rifetine ait bir ayet-i kerimedir. O da ma’rifetullaha teşviktir. Bu kardeşimiz rüyada cihada ve ma’rifetullah’ı tahsile teşvik edilmiş oluyor.


e. Korkulu Rüyalar


Soru:

Abdestli yatıyorum, uyku âdâbına da uymaktayım; fakat yine de korkulu rüyâlar görüyorum. Ara sıra da kurt, köpek gibi hayvanlar ısırmıyor ama, beni çok korkutuyor. Ne yapmam gerekir?


Bu korkulu rüyalar görmesinin kendi hayatından bir sebebi vardır, davranışlarında bir kusuru vardır. Ondan dolayı rüyâlar bir ihtardır. Kendisinin genel yaşantısına dikkat etsin, günahlardan sakınmağa gayret etsin!

Bir de müjdeli haberleri çokça okusun! Havf ile recâ arasında dengeli bir tarzda durmak gerektiği için, açsın İhyâu Ulûm’un

642

cennet bahsini, hùrileri, köşkleri, kerpiçleri altın gümüş sarayları,

şırıl şırıl, Allah deyu deyu akan ırmakları okusun. Zihnini biraz öyle şeylerle meşgul etsin!

Çünkü, aç tavuk rüyasında yem görür. Akşam konuşulanlar geceye tesir eder. O bakımdan sözüne, sohbetine, kafa yapısına, kafasının meşgul olduğu şeylere dikkat etsin! Onları biraz tatlı şeylere, güzel konulara kaydırsın!

Bu şeyler Cemâat-i Tebliğ’in, hani diyar diyar gezip de tebliğ yapan Pakistanlı grubun metodudur. Hiç tehditlerden bahsetmezler, hep mükâfatları anlatırlar: Şöyle yaparsan şu kadar yüz bin sevap var, böyle yaparsan şu kadar mükâfata erersin, havalarda uçarsın, bilmem ne... İnsan hayran olur, gevşer. Biraz zihnini öyle şeylerle meşgul etsin!


f. Bazı Rüya Tabirleri


1. Soru:

Rüyamda geceymiş, yeşillikler içinde bir ovada gökten bir yuvarlak açılıyor, oradan yere ışıklar geliyor ve bir adam oradan gümüş renkli parlak elbise ile bana ‘Allah’ı zikret.’ diyor, ‘Allahu ekber de.’ diyor. Yanımda iki kız arkadaşım var, ’Rüyanı anlat.’ diyorlar, anlatmıyorum. Rüyamda bana ‘Rüyan çok güzel.’ diyorlar. Sonra bir köpek görüyorum, ondan çok korkuyor ve kaçıyorum. Komşuya sığınmaya çalışıyorum fakat o köpek bana bir şey yapmıyor.


Köpek umumiyetle nefsin remzidir. Nefis, köpek gibidir; saldırır, ısırır, zarar verir. Köpek umumiyetle nefise alâmettir. Rüyasında rüyasının güzel olduğunun söylenmesi, rüyanın gerçekten güzel olduğuna alâmettir. O iyi. Yukarıdan ışıklar geliyor, ‘Allah’ı zikret.’ diyor, Allahu ekber diyor; demek ki ibadete taate düşkünlüğü olması lazım.

‘Farzları tam olarak yapamayan bir insanım.’ diyor; bu kusurunu düzeltsin. Bu rüyalar ona ikazdır. Köpekten korkuyor ama köpek ısırmıyor demek, nefsi ona zarar vermeyecek. İnşaallah tasavvufî çalışmalarına dikkat etsin.

643

2. Soru:

Sıkıntı içinde bulunan bir kimsenin rüyasında Mescid-i Nebevî’de kendisine zât-ı âlîniz tarafından şu âyetin okunduğunu görmesinin yorumu nedir?


لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ،


أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (يونس:٦٢)


(Li’llezîne ahsenü’l-hüsnâ ve ziyâdetün ve lâ yerheku vücûhehüm katerün ve lâ zilletün, ülâike ashàbü’l-cenneti hüm fîhâ hàlidûn.)

[Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedî kalacaklardır.] (Yunus, 10/26)

644

Bu, iyi insanın, ibadet eden insanın Allah tarafından taltif edileceğini, az ibadetine çok mükâfat verileceğini ve Allah’ın lütfuna ereceğini, kıyamet gününde yüzünün ak olacağını, mahcup olmayacağını gösteren bir işarettir.

Güzel bir rüyadır. Allah-u Teâlâ Hazretleri sıkıntısını izâle edecek inşaallah… Sabredince, sabr-ı cemîlin karşılığında ecr-i cezîl alacak demektir.


3. Soru:

Bir kimsenin rüyasında ölüm halini görmesi, Allah diyerek can vermesi neye işarettir?


Ölmek hayata alâmettir. Ömür verildiğine ve inşaallah müslüman olarak da yaşayacağına işarettir; Allah nasib etsin...


4. Soru:

Ben ve ailem Amene’r-rasülü’yü rüyada okuduk. Bunun rüya tabiri nedir?


Amene’r-rasülü’nün meâlini okusunlar. Kendi halleriyle onu bir ölçsünler. İkisini denkleştirdikleri zaman çıkacak.

645
30. DİNî GRUPLAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0