8. AİLE HAYATI

9. DOĞUM KONTROLÜa. Çocuk Olmasını Engellemek


1. Soru:

Nüfus planlamasına dinimizde cevaz var mıdır?


Nüfus planlaması, bebek olmaması için tedbir almak mânâsınadır. Bu, annenin sıhhati gibi bazı zaruretler varsa, olmayacak bir şey değildir. Bir planlama yapılabilir, mümkün... Fakat, teşekkül etmiş olan bir yavruyu aldırmak, düşürmek haramdır, yasaktır. Olmaması için tedbir alınabilir.

Fakat, genel strateji olarak, dinimizin ana tavsiyesi olarak, Peygamber SAS Efendimiz’in isteği olarak çok çocuk yapmamız lâzım! Peygamber Efendimiz, bizim çok çocuk sahibi olmamızı tavsiye ediyor:

“—Evlenin, çoğalın! Ben sizin çokluğunuzla kıyamet gününde öteki ümmetlere iftihar edeceğim, mubâhat edeceğim.” buyuruyor.

O bakımdan aile planlaması Peygamber Efendimiz’in bu hadisine uygun düşmüyor; bir...


Ayrıca aile planlaması Avrupalıların bir tavsiyesidir. Amerikalıların desteğiyle Türkiye’de de yapılıyor. Koç bu işin bayraktarlığını yapıyor.

Bu adamlar niye yapıyorlar bunu? Bizim çoluk çocuk sahibi olmamızla bunların ne alâkası var?

“—Efendim, az olursanız, daha rahat edersiniz! Millî gelir daha fazla düşer de, daha fazla keyif sürersiniz!” Biz çocuklarımız için cefa çekmeğe razıyız. Öyle rahat edeceğiz diye çoluk çocuk sahibi olmaktan geri durmak, onların desteklemesinden anlaşılıyor ki, onların işine yarayacak. Onun için bu oyuna gelmeyiz.

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olduğu halde, Çin’de nüfus planlaması yapılmadığını duyuyoruz. Çünkü, her insan bir

194

kuvvettir.


2. Soru:

Çocuk olmasına engel olmak câiz midir?


Peygamber Efendimiz, “Evlenin, çoğalın! Mahşer gününde ben bizin çokluğunuzla diğer ümmetlere iftihar edeceğim, mübâhat edeceğim.” diye buyurmuş. Onun için esas itibariyle, çocuğu Allah’ın bir nimeti olarak bilip, yetiştirmeğe gayret etmek lâzım!

Ama, annenin sağlığı bakımından ve bazı tıbbî sebeplerden dolayı yapmamak gerekiyorsa, o zaman yapmamanın tedbirleri alınabilir. Ona bir şey yok...

Yalnız, “Ben bunları geçindiremem!” diye geçim kaygısından çocuk yapmamayı düşünmek doğru değil... Allah-u Teâlâ Hazretleri’nin Rezzâk-ı âlem olduğuna itimadın yok mu? Senin rızkını verdiği gibi, onun da rızkını verecektir Allah-u Teâlâ Hazretleri... Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki:


وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلًَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

(الاسراء:١٣)


(Velâ taktulû evlâdeküm haşyete imlâk, nahnü nerzukuhüm ve iyyâküm) [Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın! Biz, onların da. sizin de rızkınızı veririz.] (İsra, 17/31)

Kız çocuklarını gömerlermiş ya, onlara öyle buyuruyor:

“—Çocuklarınızı ne diye gömüyorsunuz ey cahiliye Arapları?

Biz sizi de, onları da rızıklandırırız.” Yâni, geçim kaygısından onları toprağa gömmek doğru değil...

Onun için, geçim kaygısından çocuk yapmamak doğru olmaz. Çünkü, çocuk ahiret sermayesidir. O hayırlı evlât oldu mu, sen öldüğün zaman arkandan sevap getirecek. En hayırlı sermayedir.

Vatan millet için de, en hayırlı güç kuvvettir. Bizim nüfusumuz yüz milyonu da besler, iki yüz milyonu da besler.

195

Avrupalı yapsın doğum kontrolünü... Alman yapsın, azalsın; İtalyan yapsın, azalsın; İngiliz yapsın, azalsın... Dünyada bir biz kalalım!

“—Efendim, millî gelir azalırmış.” Tamam, ben yediğim yemeğin yarısını paylaşmaya razıyım. Benim rızkım eksilmeyecek zâten, Allah ona da rızık verecek, bana da rızkımı verecek.

Onun için mümkünse çocuğa engel olmamalı; zarûret varsa, caizdir. Teşekkül etmiş çocuğu rahimden almak (kürtaj) günahtır.


b. Kürtaj Yaptırmak


Soru:

Hanımım iki defa sezeryanla doğum yapmıştı. Sağlığına zararlı olacağı korkusuyla kürtaj yaptırdık; bu câiz midir?


Sağlığa zararlı olacağı korkusunun tahkiki gerekirdi, incelenmesi gerekirdi. Bir tabîb-i müslim-i hâzıka soracaktı. Sorulacak doktor, müslüman doktor olacak; bir... İki; mesleğinde mâhir olacak; sıradan, bilgisiz, görgüsüz, tecrübesi az bir kimse olmayacak. Hâzık, hazâkat sahibi olacak, mâhir doktor olacak.

“—Benim bu hanımım iki defa sezeryanla, karnı ameliyat edilerek doğumu öyle yapmıştır. Şimdi de bir bebek belirdi karnında... Acaba bunu yine sezeryanla doğurmasında bir tehlike var mıdır? Ne yapalım?” diye ona soracaktı.

Niye müslüman diyor? Gayrimüslim der ki: “Canım, boşver, yap gitsin!” Gayrimüslim müslümanın derdini anlamaz ki... Onun için, takvâ ehli bir müslüman doktora soracak.

“—Nasıl, mümkün müdür, değil midir?” diye soracaktı.

O da muayene ederdi:

“—Kardeşim, sen yine bir sezeryan yaptırırsın. Bu çocuk doğabilir. Yazıktır, çocuğa kıyma!” diyebilirdi.

Veyahut da derdi ki:

“—Kardeşim, ben doktorum. Senin hanımın iki defa sezeryan olmuş, üçüncüsüne tahammülü yok! Hanımın canı elden gider,

196

hayatî tehlike var...” derdi. O zaman aldırabilirdi.

Burada kişilerin kendi bildiklerine iş yapması doğru olmaz. Tabîb-i müslim-i hâzıkın karar vermesi gerekir.


c. Spiral Taktırmak


Soru:

Bir kadın çocuktan korunmak için spiral taktırabilir mi, İslâm’da buna müsaade var mı?


Kadının veya erkeğin çocuk olmasını engellemeye çalışması, ana fikir olarak uygun bir fikir değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz, “Evlenin, çoğalın! Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” buyuruyor. Esas itibariyle bizim böyle bir korunma içine girmemiz uygun değildir.

Ama annenin sağlığı tehlikede ise; yâni “Çocuğu olursa doğum yapamayacak durumdadır. Bir kere sezaryanla yaptı, bir kere daha olursa hayatı için tehlike vardır. Veyahut, annesi hastalıklıdır, kalp hastasıdır, şöyledir, böyledir.” filân gibi durumlar olabiliyor. Bu gibi mazeretler dolayısıyla, çocuk teşekkülüne mânî olacak tedbirler alınabilir, buna müsaade var.

“—Efendim bakamam, edemem, vs.” gibi sebeplerle çocuk yapmayı engellemek doğru olmuyor.

Müslümanın genel politikası, hayırlı evlatlara sahip olmak, onları İslâmî usüllere göre yetiştirmek, arkasından kendisine dua edecek hayırlı bir halef bırakmaya çalışmak olacak!..

Spiralin kendisinin kullanmasına gelince; bunu doktorlar çok tavsiye etmiyorlar, rahim kanserine yol açtığını söylüyorlar. Orada zedelenme meydana getirdiğinden, o zedelenme dolayısıyla oradaki yaranın rahim kanserine yol açtığını beyan ediyorlar. Onu da söyleyeyim.

Mâzereti varsa, esas itibariyle çocuk olmasına mâni olacak tedbirler caiz oluyor. Çocuk teşekkül ettikten sonra düşürmek, haram oluyor, cinayet oluyor.

197

d. Doğum Kontrol Hapı


Soru:

Doğum kontrol hapı kullanılır mı kullanılmaz mı?


Şimdi burada genel cevabı Peygamber Efendimiz SAS:

“—Evleniniz, çoğalınız! Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” buyuruyor.

Sahih hadislerde vardır, kaynakları sağlamdır. Böyle bir tavsiyesi var Peygamber Efendimiz’in...

Binâen aleyh, müslümanların genel politikası, bizim de biraz cemiyeti tanıyan ve memleketin meselelerini bilen insanlar olarak tavsiyemiz; evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, onları müslüman olarak yetiştirmektir. Bu, hem dünya hem ahiret için faydalıdır.

Doğum kontrolünü, Çin gibi nüfusu en kalabalık ülke bile yapmıyormuş. “Biz çoğalalım da, başkası ne yaparsa yapsın!” diye düşünüyorlarmış.

Onun için, bizim devlet olarak, millet olarak gücümüzü azaltmak isteyenler, bizim çoğalmamızı engellemek istiyorlar. “Rahat edeceksiniz... İşte millî gelir artacak...” filân diyorlar. Onları biz kabul etmiyoruz, biz onlara karşıyız. “Evlensin, çoğalsın!” diyoruz.

Bu açıklamadan sonra: Herhangi bir kimse için gerekiyorsa, “Çok sık çocuklar var, anne rahatsız, bakılması zor oluyor...” vs. deniliyorsa, makul bir sebep varsa; o zaman hap alarak da doğum kontrolü yapılabilir.

198
10. ANA-BABA HAKLARI
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0