18. AİLE EĞİTİM TOPLANTISI KAPANIŞ

19. KAPANIŞ KONUŞMASIEùzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-àlemîn… Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidi’l-evvelîne ve’l-âhirîn, seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi’d-dîn...

Çok değerli ve çok sevgili kardeşlerim!

Şu Aile Eğitim çalışmalarına, mübarek Berat kandiliyle başladık. El-hamdü lillâh, çok şükür, mübarek cuma akşamıyla bu çalışmaların sonuna ulaşmış bulunuyoruz, kapanışa gelmiş bulunuyoruz.

Şu iki mübarek gece arasındaki çalışmalarımızı, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, iikramlarımızı, birbirimizle dostluklarımızı, muhabbetlerimizi, meveddetlerimizi Rabbimiz kabul eylesin... Bizleri rahmetine erdirsin, razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin... Bundan sonraki yaşayacağımız hayatı, rızasına uygun geçirmemizi nasib eylesin... Ahir ömrümüze kadar yolunda daim, zikrinde kàim, ibadetine müdavim eylesin... Şurada tattığımız zevkleri, şevkleri, lezzetleri, öğrendiğimiz bilgileri, ayetleri, hadisleri aynı tatla, aynı zevkle, aynı şevkle yaşamayı, aynı zevki sürdürmeyi, Allah cümlemize nasib eylesin...

Huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık, sevdiği ve razı olduğu kullar olarak varmamızı nasib eylesin... Peygamber-i Zîsânımızın iltifatına erdirsin. Ahirette ona komşu olmayı nasib eylesin... Havz-ı Kevserinden içmeyi nasib eylesin... Rıdvân-ı ekberine vâsıl eylesin... Bu gibi güzel, hayırlı, feyizli, verimli, sevaplı toplantıları tekrar tekrar mutlu ve bahtiyar kimseler olarak, nice nice yıllar yapmamızı nasib eylesin... Allah hepinizden razı olsun... İki cihanda aziz olun, bahtiyar olun...

Es-selâmü aleyküm ve rahmetu’llàhi ve berekâtühû!


02. 01. 1997 - Toowoomba / Avustralya

359
20. AVUSTRALYA SOHBETLERİNİ OKUYUN!
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2