Mehmed Zâhid KOTKU


RÂMÛZÜ’L-EHÀDÎS

DERSLERİ

7


Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

02. SÜNNET VE BİD’AT ...............................................................................................................
62
a. Yöneticilerin Sorumluluğu ...............................................................................................................
62
b. Vakar ve Teennî ...............................................................................................................
67
c. Emre İtaatte Ölçü ...............................................................................................................
68
d. Şifalı İki Ot ...............................................................................................................
69
e. İki Sünnet ...............................................................................................................
70
f. Bazı Bid’atlar ...............................................................................................................
76
g. Kedi Temizdir ...............................................................................................................
81
h. Misvakın Fazîleti ...............................................................................................................
82
i. Misvak Fesahati Artırır ...............................................................................................................
84
j. Misvak ve Cuma Guslü ...............................................................................................................
85
k. Misvâkin Faydaları ...............................................................................................................
87
l. Soru Sormak İlmin Yarısı ...............................................................................................................
88
m. Sokakta Zikrin Mükâfatı ...............................................................................................................
91
n. Kabirdekilere Selâm verilmesi ...............................................................................................................
92
05. ŞEHİDLİĞİN FAZÎLETLERİ ...............................................................................................................
153
a. Şifa Üç Şeydedir ...............................................................................................................
153
c. Şiirin İyisi ve Kötüsü ...............................................................................................................
156
d. Şefaatçiler Beş Tanedir ...............................................................................................................
157
e. Şehidlik Yedi Kısımdır ...............................................................................................................
161
g. Şehidler Allah’ın Eminleridir ...............................................................................................................
164
h. Şehidlerin Rızıklandırılması ...............................................................................................................
168
i. Şehidler Arş’ın Gölgesi Altında Olacak ...............................................................................................................
170
j. Şehid Acı Duymaz ...............................................................................................................
171
k. Şehidin Ailesine Şefaati ...............................................................................................................
172
l. Elbiseleri Düzgün Koymak ...............................................................................................................
174
m. Ailesi İçinde Yaşlı Kimse ...............................................................................................................
176
n. Şeytan İnsanın Kurdudur ...............................................................................................................
177
o. Gençlik Delilikten Bir Şubedir ...............................................................................................................
178
p. Şeytanın İnsana Musallat Olması ...............................................................................................................
180
06. ORUÇ VE SABIR ...............................................................................................................
184
a. Şeytandan Allah’a Sığınmak ...............................................................................................................
184
b. Şeytanın İnsana Musallat Olması ...............................................................................................................
187
c. Şeytan Üç Kişiden Korkar ...............................................................................................................
192
d. Nafile Oruç Tutan Kimse ...............................................................................................................
193
e. Oruçlunun Yanında Yemek Yenmesi ...............................................................................................................
194
f. Oruçlunun Uykusu İbadettir ...............................................................................................................
195
g. Oruçlu İbadet Halindedir ...............................................................................................................
198
h. Sabır ve İman ...............................................................................................................
199
i. Sabır İlk Anda Olmalı ...............................................................................................................
200
k. Sabır ve İhlâs ...............................................................................................................
201
l. Sabır ve Yakîn ...............................................................................................................
203
m. Sadaka Kötülüğe Engel Olur ...............................................................................................................
205
n. Akrabaya Yardım ...............................................................................................................
207
o. Sadaka Belâyı Önler ...............................................................................................................
208
p. Gizli Verilen Sadaka ...............................................................................................................
210
08. NAMAZ VE CEMAAT ...............................................................................................................
238
a. Cemaatle Namazın Fazîleti ...............................................................................................................
239
b. Cami Komşusunun Namazı ...............................................................................................................
244
c. Kefaret Olan Ameller ...............................................................................................................
249
d. Mescid-i Haram’ın Fazîleti ...............................................................................................................
253
e. Kerahat Vakitleri ...............................................................................................................
255
f. Salât ü Selâmın Fazîleti ...............................................................................................................
256
g. Namaz ve Sadaka ...............................................................................................................
259
h. Namaz Üç Parçadır ...............................................................................................................
261
i. Vera’ Sahibinin Fazileti ...............................................................................................................
263
j. Namaz İmanın Direğidir ...............................................................................................................
265
09. NAMAZ VE MESCİDLER ...............................................................................................................
270
a. Cuma Kılınan Caminin Fazîleti ...............................................................................................................
271
b. Mescid-i Haram’ın Üstünlüğü ...............................................................................................................
273
c. Namaz İkişer İkişer Kılınır ...............................................................................................................
275
d. Namazda Fatiha Okunması ...............................................................................................................
277
e. İleride Olacak Karışıklıklar ...............................................................................................................
279
f. Namazlar Kefarettir ...............................................................................................................
281
g. Mescid-i Nebevî’nin Fazîleti ...............................................................................................................
282
h. Müslümanlar Arasında Sulh ...............................................................................................................
284
j. Sükût Hikmettir ...............................................................................................................
286
l. Az Konuşma Hakkında ...............................................................................................................
288
10. ORUÇ VE UZLET ...............................................................................................................
297
a. Oruç Kalkandır ...............................................................................................................
298
b. Orucun Ecri Bizzat Allah’a Aittir ...............................................................................................................
300
c. Oruç Sabrın Yarısıdır ...............................................................................................................
301
d. Oruçta Riyâ Olmaz ...............................................................................................................
304
e. Oruç ve Kur’ân Şefaat Edecek ...............................................................................................................
305
f. Sakın Mevlâ’yı Unutanlardan Olma! ...............................................................................................................
306
g. Uzletin Lüzumu ...............................................................................................................
308
h. Riyânın Sebebi ...............................................................................................................
310
i. Hakk’ın Dostluğunu Tercih Et! ...............................................................................................................
312
k. İnsanlara Vaaz Etmenin Şartları ...............................................................................................................
314
l. Uzlette Niyet ...............................................................................................................
318
12. İLİM VE AMEL ...............................................................................................................
348
a. Tàun Ümmetim İçin Şehidliktir ...............................................................................................................
349
b. Tàun Bazıları İçin Azaptır ...............................................................................................................
350
c. Tàun Mü’minler İçin Rahmettir ...............................................................................................................
351
d. Hükmen Şehid Olanlar ...............................................................................................................
352
f. Tavafta Konuşmak ...............................................................................................................
353
g. Hakîkî Tabip Allah-u Teàlâ’dır ...............................................................................................................
355
i. Dört Önemli Temizlik ...............................................................................................................
356
j. Temizlik İmanın Yarısıdır ...............................................................................................................
357
k. Uğursuz Saymak Şirktir ...............................................................................................................
360
l. Zulüm Üç Çeşittir ...............................................................................................................
363
m. Afiyet ve Susmak ...............................................................................................................
364
n. Helâlinden Kazanç Kazanmak ...............................................................................................................
365
o. Hoca ve Öğrenci Sevapta Ortak ...............................................................................................................
366
p. Alimler Emin Kimselerdir ...............................................................................................................
367
r. İlmiyle Amel Etmeyen Alim ...............................................................................................................
369
s. İlim ve Amel ...............................................................................................................
370
t. İlim Öğrenenin Niyeti ...............................................................................................................
372
u. Allah Rızası İçin İlim ...............................................................................................................
373
13. İLİM VE ALİMLER ...............................................................................................................
376
a. Arazi İşleyenin, Su Çıkaranın ...............................................................................................................
376
b. İbadet ve Susmak ...............................................................................................................
380
c. Arapların Fâni Olması ...............................................................................................................
383
d. Araplar İsmâil AS’ın Soyundandır ...............................................................................................................
384
e. Emirliğin Sonu Pişmanlıktır ...............................................................................................................
385
f. İyilik Boşa Gitmez ...............................................................................................................
386
h. Acve Hurması Şifalıdır ...............................................................................................................
387
i. Acve Hurması Cennettendir ...............................................................................................................
389
j. Vaad Borçtur ...............................................................................................................
390
k. On Mübarek Gün ...............................................................................................................
391
l. Namazda Şeytandan Olan Şeyler ...............................................................................................................
392
m. Akîkanın Kesilme Zamanı ...............................................................................................................
393
o. Alimler Yeryüzünün Kandilleridir ...............................................................................................................
394
p. Alimlerin Bozulması ...............................................................................................................
397
r. Alimler Peygamberlerin Varisleridir ...............................................................................................................
398
s. Alimler Emin Kimselerdir ...............................................................................................................
399
u. Alimler Üç Çeşittir ...............................................................................................................
400
y. İlim İki Çeşittir ...............................................................................................................
403
z. Soru Sormanın Önemi ...............................................................................................................
405
15. İLİM YOLUNDA OLMAK ...............................................................................................................
423
a. Hibesinden Dönen Kimse ...............................................................................................................
423
b. Namaz ve İman ...............................................................................................................
425
c. İki Bayram ...............................................................................................................
427
d. Vücutta Kalbin Önemi ...............................................................................................................
428
e. Gözler de Zinâ Eder ...............................................................................................................
434
f. Sabah Akşam İlim Öğrenmeye Gitmek ...............................................................................................................
436
g. Gazi, Hacı ve Umreci ...............................................................................................................
438
h. Allah Rızası İçin Gazâ ...............................................................................................................
439
i. Garipliğin Mükâfatı ...............................................................................................................
442
j. Dünyada Dört Garip ...............................................................................................................
444
k. Gusül Dört Sebeple Yapılır ...............................................................................................................
445
l-Haftada Bir Yıkanmak ...............................................................................................................
446
m. Cuma Günü Gusletmek ...............................................................................................................
447
16. GAZAB ŞEYTANDANDIR ...............................................................................................................
454
a. Gazab ...............................................................................................................
455
b. Gazaplanınca Oturun! ...............................................................................................................
458
c. Gazablanınca Gusledin! ...............................................................................................................
459
d. Cennetin Köşkleri ...............................................................................................................
461
e. Garipliğin Mükâfâtı ...............................................................................................................
463
f. Hükmen Şehid Sayılanlar ...............................................................................................................
466
g. Cuma Günü Gusletmek ...............................................................................................................
471
h. Üç Yerde Gaflet ...............................................................................................................
474
i. Kin ve Hased Haseneleri Bitirir ...............................................................................................................
476
j. Şarkı Türkü Dinlemenin Zararı ...............................................................................................................
479
k. Şarkı ve Eğlencenin Zararı ...............................................................................................................
480
17. GIYBET ZİNADAN DAHA KÖTÜDÜR ...............................................................................................................
483
a. Gıybet ...............................................................................................................
483
b. Fâizin Kötülüğü ...............................................................................................................
486
c. Müslüman Müslümanın Kardeşidir ...............................................................................................................
488
d. Gıybet Zinadan Daha Kötüdür ...............................................................................................................
490
e. Eşini Kıskanmak İmandandır ...............................................................................................................
495
f. Taundan Kaçan Savaştan Kaçan Gibidir ...............................................................................................................
496
g. Fitneyi Uyandırmayın! ...............................................................................................................
499
h. Dizden Yukarısı Avrettir ...............................................................................................................
501
i. Beş Şey Fıtrattandır ...............................................................................................................
502
j. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmeyin! ...............................................................................................................
503
k. Fecr-i Kâzib ve Fecr-i Sàdık ...............................................................................................................
505
l. Fıtrattan Olan Şeyler ...............................................................................................................
508
m. Fakirler Allah’ın Dostlarıdır ...............................................................................................................
509
18. FAKİRLİĞİN FAZÎLETİ ...............................................................................................................
513
a. Fakirler Allah’ın Dostlarıdır ...............................................................................................................
514
b. Sağlık Çok Önemli ...............................................................................................................
517
c. Allah İsraf Edenleri Sevmez ...............................................................................................................
519
d. Fakirin Sermayesi Gece ve Gündüz ...............................................................................................................
522
e. Dünya ve Ahiret Fakirliği ...............................................................................................................
524
f. Allah Fakirliği Sevdiğine Verir ...............................................................................................................
527
g. Fakirlik Bir Emanettir ...............................................................................................................
528
h. Fakirlik Mü’minin Zînetidir ...............................................................................................................
529
i. Fakirlik Allah Katında Süstür ...............................................................................................................
530
j. Fitne Zamanında Sünnete Uyan Kimse ...............................................................................................................
534
19. SAVAŞ ÇEŞİTLERİ ...............................................................................................................
543
a. Kıtal İki Çeşittir ...............................................................................................................
544
b. Görünmez Düşmanla Muharebe ...............................................................................................................
546
c. Nefisle Dövüşmek ...............................................................................................................
547
d. Şehidlik Günahlara Kefarettir ...............................................................................................................
550
e. Lânete Müstehak Olanlar ...............................................................................................................
554
f. Namazı Bekleyen Kimse ...............................................................................................................
557
g. Kadere İnanmayanlar ...............................................................................................................
558
h. Kur’an Okumanın Mükâfatı ...............................................................................................................
561
i. Kur’an Bütün Dertlere Devadır ...............................................................................................................
563
j. Kur’an Şefaatçidir ...............................................................................................................
564
k. Kur’an Allah Kelamıdır ...............................................................................................................
566
l. Kibir, Hased ve Hırstan Sakın! ...............................................................................................................
571
p. Hatim Duası ...............................................................................................................
572
20. BÜYÜK GÜNAHLAR ...............................................................................................................
575
a. Kalpler Dört Çeşittir ...............................................................................................................
576
1. Kalb-i Ecred ...............................................................................................................
578
2. Kalb-i Aglef ...............................................................................................................
581
3. Kalb-i Menkus ...............................................................................................................
582
4. Kalb-i Musfah ...............................................................................................................
583
b. Vücutta Kalbin Önemi ...............................................................................................................
584
c. Kalp Vücudun Hükümdarıdır ...............................................................................................................
587
d. Kıyamet Gününün Sıkıntısı ...............................................................................................................
588
e. Büyük Günahlar ...............................................................................................................
590
1. Şirk Koşmak ...............................................................................................................
594
3. Ana Baba Hakkına Riayet Etmemek ...............................................................................................................
596
4. Yalancı Şahitlik ...............................................................................................................
597
9. Beytü’l Haram’da Günah İşlemek ...............................................................................................................
600
11. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek ...............................................................................................................
601
21. İMAN VE İSLÂM ...............................................................................................................
602
a. Güzel Söz Sadakadır ...............................................................................................................
602
b. Mantarın Suyu Göze Şifadır ...............................................................................................................
603
c. Kenûd Hakkında ...............................................................................................................
605
d. Kevser Hakkında ...............................................................................................................
607
e. Akıllı İnsan Kimdir? ...............................................................................................................
608
f. Kur’an-ı Güzel Okuyan Kimse ...............................................................................................................
611
g. Müezzinin Fazîleti ...............................................................................................................
612
h. Müezzinler Uzun Boylu Olacak ...............................................................................................................
614
i. Müezzinler Ümmetin Eminleridir ...............................................................................................................
615
j. Mü’min ve Müslim ...............................................................................................................
616
k. Hacının Sorgusu ...............................................................................................................
619
l. İman Makamı ...............................................................................................................
622
m. Faiz Haramdır ...............................................................................................................
625
n. Kadere İman ...............................................................................................................
626
o. İslâm Nedir? ...............................................................................................................
627
r. İhsan Makamı ...............................................................................................................
628
s. Evlenin, Çoğalın! ...............................................................................................................
632
t. Helâl Yemek ...............................................................................................................
634
u. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat’ten Olmak ...............................................................................................................
635
v. Emr-i Ma’ruf Nehy-i Münker ...............................................................................................................
636
y. Hatim Duası ...............................................................................................................
638
3
15
16
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0