KAPAK

ÖNSÖZ“Dînî eğitimimiz biraz mektepte, biraz camide, biraz evde yapılıyor; ama tahsil çağı dışında olan veya bazı sebeplerle camiye gelemeyen ve evinde de kendisine dinini öğretecek kimsesi bulunmayanlar ne yapacak?.. İşte bu gibiler için radyo mükemmel bir araç... Bu emsalsiz fırsat kaçırılmamalı, çok iyi, çok verimli değerlendirilmeli!..

Radyo konuşmaları teybe alınabilir, böylece zaman zaman, gereken yerlerde, gereken kişilere tekrar tekrar dinlettirilebilir. Ama daha iyi istifade edilmeleri için basılmaları, kitap haline getirilmeleri münasiptir. Tabii, hem bant, hem kitap halinde olursa aliyyü’l-a’lâ olacaktır.” (M. E. C.)


İşte elinizdeki kitap, bu yoldaki bir çalışmanın ürünü... Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendimiz’in, Ak- Radyo’da cuma günleri yapmış oldukları sohbetlerin yazıya geçirilmesiyle oluştu. 31 Mart 1993’te başlayıp, vefatından önceki son cuma günü olan, 2 Şubat 2001’e kadar devam eden bu sohbetlerde, Hocaefendimiz çok zaman Râmûzü'l-Ehàdis’ten, bazen de Muhtârü’l-Ehàdis’ten veya Riyâzu’s-Sàlihîn’den bir miktar hadis-i şerif okuyup, izah ediyorlar. İçinde bulunulan

zamanın, ayın, günlerin ihyâ edilmesiyle ilgili bilgiler veriyorlar ve hatırlatmalarda bulunuyorlar. Ayrıca ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren güncel konulara temas ediyorlar. Genellikle yurtdışında seyahatte oldukları için, bulundukları yerlerden de bahsediyorlar. Bu da konuşmayı ayrıca ilginç kılıyor.

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendimiz’in teşvikleri ve manevî ilgileriyle tamamladığımız bu çalışma, 9 ciltten oluşuyor. Elinizdeki 9. cilt, 28 Nisan 2000'den 2 Şubat 2001'e kadar yapılan 36 sohbetten oluşuyor. Ayrıca, Avustralya’da yaptıkları son cami sohbetini de ilâve etmiş bulunuyoruz.

11

Konuşma dilini muhafaza ederek hazırladığımız bu çalışmamızın, okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını; Rasûlüllah Efendimiz'in sünnetini öğrenip, Allah’ın sevdiği ve razı olduğu kul olma yolunda ışık tutacağını ümid ediyoruz. Kaset çözümünde yardım eden M. Zahid Erkaya’ya, M. Esad Erkaya’ya; fotoğraflarda ve teknik konularda yardımcı olan H. Ali Erkaya’ya ve Abdüllatif Erkaya’ya teşekkür ediyoruz.


Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Eylül 2003

12
KISALTMALAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2