Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN


HADİS

DERSLERİ

3
Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

01. İLMİN VE ALİMİN FAZİLETİ ...............................................................................................................
25
a. Alimin Fazileti ...............................................................................................................
27
b. İlmin Fazileti ...............................................................................................................
36
c. Alimin Başkalarına Üstünlüğü ...............................................................................................................
42
d. Alimin Abide Üstünlüğü ...............................................................................................................
43
e. Kur’an’ı Bakarak Okuyanın Fazileti ...............................................................................................................
48
f. Kur’an’ın Diğer Sözlere Üstünlüğü ...............................................................................................................
49
g. Cenazenin Ardından Yürünmesi ...............................................................................................................
52
h. Namazın Evvel Vaktinde Kılınması ...............................................................................................................
53
i. Mescide Yakın Evin Üstünlüğü ...............................................................................................................
54
j. Peygamber SAS Efendimiz’in Üstünlüğü ...............................................................................................................
55
02. KADERE RIZA, NİMETE ŞÜKÜR, BELÂYA SABIR ...............................................................................................................
63
a. Kadere Rıza, Belâya Sabır ...............................................................................................................
64
b. Sabır İlk Anda Olur ...............................................................................................................
73
c. Çok Mal İstemenin Zararı ...............................................................................................................
75
d. Takdire Razı Olmak ...............................................................................................................
79
e. Beş Yılda Bir Hac veya Umre ...............................................................................................................
84
f. Allah’ı Zikir ve Şükür ...............................................................................................................
86
g. Hastalığa Sabretmenin Karşılığı ...............................................................................................................
91
h. Göze Sabretmenin Karşılığı ...............................................................................................................
93
i. Oruç Bir Kalkandır ...............................................................................................................
94
j. Cennetin Nimetleri ...............................................................................................................
96
06. ALLAH DOSTLARI ...............................................................................................................
202
a. Allah’ın Sevdiği Kimseler ...............................................................................................................
203
b. Allah’ın Dostları ...............................................................................................................
206
c. Gizli ve Aşikâre Zikrin Karşılığı ...............................................................................................................
209
d. Mü’min Kulun Kıymeti ...............................................................................................................
211
e. İki Emniyet ve İki Korku ...............................................................................................................
212
f. Güzel Ahlâkın Önemi ...............................................................................................................
214
g. Zikir ve Dua ...............................................................................................................
227
h. Üç Mescidi Ziyaretin Fazileti ...............................................................................................................
229
i. Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi ...............................................................................................................
231
j. Allah İçin Tevazu Göstermek ...............................................................................................................
232
12. LOKMAN AS’IN NASİHATLERİ (2) ...............................................................................................................
396
a. Tevbeyi Tehir Etme! ...............................................................................................................
398
b. Cahille Muhabbet Etme! ...............................................................................................................
400
c. Allah’tan Korktuğunu İnsanlara Belli Etme! ...............................................................................................................
402
d. Kötülüğü Birbirinden Ayır! ...............................................................................................................
403
e. Alimlerle Otur, Hakîmlerin Sözünü Dinle! ...............................................................................................................
404
f. Huyu Kötü Olanın Derdi Çok Olur ...............................................................................................................
405
g. Söz Gümüşse Sükût Altındır ...............................................................................................................
406
h. Anlayışsız İnsana Laf Anlatmak Zordur ...............................................................................................................
410
i. Cahili Elçi Edinme! ...............................................................................................................
411
j. Zikir Meclislerinde Otur! ...............................................................................................................
412
k. Müttakî Kimselerle Dost Ol! ...............................................................................................................
415
l. Dünya Derin Bir Denizdir ...............................................................................................................
416
m. Kötü Komşudan Sakın! ...............................................................................................................
419
n. İnsanların Övmesini İsteme! ...............................................................................................................
420
o. Alimlerle Diz Dize Otur! ...............................................................................................................
421
r. Ahirete Hazırlan! ...............................................................................................................
422
s. Dilini İstiğfara Alıştır! ...............................................................................................................
423
u. Korku İle Ümit Arasında Ol! ...............................................................................................................
424
13. ALLAH-U TEÀLÂ’NIN LÜTFU VE RAHMETİ ...............................................................................................................
426
a. Çok Uyumanın Zararı ...............................................................................................................
427
b. Allah-u Teàlâ’nın Salâtı ...............................................................................................................
435
c. Hz. Hüseyin’in Şehid Edileceği ...............................................................................................................
438
d. Fakirlere Yapılan Yardımın Karşılığı ...............................................................................................................
441
e. Musafaha Etmek ...............................................................................................................
444
f. Mü’minin Öldürülmesi ...............................................................................................................
446
g. Müslümanı Öldürmek ...............................................................................................................
451
h. Allah İsterse Olur ...............................................................................................................
452
i.Vers Denilen Boya ...............................................................................................................
453
j. Bayram ve Cuma ...............................................................................................................
454
k. Annenin Çocuklarına Merhameti ...............................................................................................................
455
l. Peygamber Efendimiz’in Şefaati ...............................................................................................................
457
m. Balıklar ve Diğer Deniz Canlıları ...............................................................................................................
460
16. AĞIZ VE VÜCUT TEMİZLİĞİ ...............................................................................................................
526
a. Tırnaklarınızı Kesin, Dişlerinizi Misvaklayın! ...............................................................................................................
527
b. Bıyıklarınızı Kısaltın! ...............................................................................................................
533
c. İhlâs Sûresi’nin Fazileti ...............................................................................................................
537
d. Bazı Sûrelerin Fazîletleri ...............................................................................................................
541
e. Allah’a Sığınılacak Şeyler ...............................................................................................................
543
f. Allah’tan İstenecek Şeyler ...............................................................................................................
546
g. Yalnızlık İçin Dua ...............................................................................................................
547
h. Zararlılardan Korunmak İçin Dua ...............................................................................................................
548
i. Mü’minin Gönlü Tatlıdır ...............................................................................................................
553
j. Hikmetin Önemi ...............................................................................................................
554
19. ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR ...............................................................................................................
623
a. Tevekkülün Şekli ...............................................................................................................
624
b. Peygamber SAS’in Kalbinin Uyumaması ...............................................................................................................
633
c. Şuf’a Hakkı ...............................................................................................................
639
d. Şahitlik ve Yemin ...............................................................................................................
641
e. İlmini Gizlemek ...............................................................................................................
643
f. Söz Taşımanın Vebali ...............................................................................................................
646
g. Yumuşak Huylu Olmanın Fazileti ...............................................................................................................
648
h. Kur’an’ı Rabbimizden Dinlemenin Lezzeti ...............................................................................................................
649
i. Cennetteki Hurilerin Özellikleri ...............................................................................................................
651
j. Tur Dağı’nda Mûsâ AS’ın Kıyafeti ...............................................................................................................
654
3
10
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2