KAPAK

ÖNSÖZ
Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan, kendisinden sonra başka nebî ve rasûl gelmeyecek olan, kıyamete kadar hükmü devam edecek olan ahir zaman peygamberi, Ahmed- i Mahmûd-u Muhammed-i Mustafâ Efendimiz’in cihana teşrif ettiği gündür.

Ona inanmak, onu sevmek imanımızın gereğidir. Bir kimse Peygamber Efendimiz’i annesinden, babasından, kardeşinden, evlâdından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mü’min olamaz.

Gerçek mü’min olmanın göstergesi Peygamber Efendimiz’in muhabbetidir, aşkıdır, sevgisidir. Bir insanın yanında Peygamber Efendimiz anneden, babadan, evlattan, kardeşten, sevgiliden, hepsinden daha sevgili değilse, içinde Peygamber sevgisi coşmuyorsa, o insan hakiki mü’min olamamış demektir.

Çünkü, Allah’ın emrini bize o öğretti. Allah’ın rızası yolunu bize o gösterdi. Onu sevmeden, ona bağlanmadan, ona itirazsız tâbî olmadan, insan Allah’ın rızasını kazanamaz.

Bu sevgiyi elde etmek için, Rasûlüllah Efendimiz’i tanımak, hadis-i şeriflerini okumak lâzım! Hayatı hadis-i şeriflerine göre yaşamağa çalışmak lâzım! Rasûlüllah Efendimiz’e salât ü selâmı çok getirmek lâzım! Rasûlüllah Efendimiz’in ümmetine çok halisâne hizmet etmek lâzım!

Allah-u Teàlâ Hazretleri bizi muhabbetullaha, muhabbet-i Rasûlüllah’a gark eylesin... O sevgiyle yaşatsın, o sevgiyle ahirete göçürsün... Habîb-i Edîbi’ne Firdevs-i A’lâ’sında komşu eylesin... Rüyalarımızda gül cemâlini sık sık görmeyi nasib eylesin...


Elinizdeki kitap Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’ın Mevlid Kandili dolayısıyla muhtelif yerlerde ve muhtelif yıllarda

9

yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Hocamız bu konuşmalarında Peygamber Efendimiz’i tanıtıyor, hayatı ve özellikleri hakkında bilgi veriyor, Peygamber Efendimiz’i sevmenin önemini anlatıyor. Bu sevgiyi kazanabilmek için neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize bildiriyor.

Bu çalışmanın Rasûlüllah’ı tanıma, sevme ve anlama konusunda okuyucuya faydalı olacağını, Allah’ın ve Rasûlünün rızasını kazanma yolunda katkıda bulunacağını ümid ediyoruz.

Kaset çözümünde yardım eden M. Zâhid Erkaya’ya, M. Es’ad Erkaya’ya; fotoğraflarda ve teknik konularda yardımcı olan Lütfullah Erkaya’ya, Abdüllatif Erkaya’ya ve Ahmed Enis Erkaya’ya teşekkür ediyoruz.


Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ekim 2016

10
KISALTMALAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2