YENİ HİZMETLERE İYİ HAZIRLANIN! KADIN VE AİLE EYLÜL 91 Gayemiz -karınca kararınca- İslam'a hadim olmak, İslam'ı tüm dünyaya hakim kılmak! Büyük amaçlarımızdan biri de: Müminler anrasında dostluk, ilgi, sevgi ve işbirliği imkanlarını geliştirmek! Kısaca söylemek gerekirse biz Allah'a (celle celalüh) ve Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) bağlıyız; tüm müslümanları seviyor, sayıyor; onların hayrına, mutluluğuna, iyiliğine çalışmak diliyoruz; bütün insan nesli Hz. Adem aleyhisselamın çocukları olduğundan, onları birbirlerinin kardeşi olarak görüyor; onları şerre, şeytana, nefse, dünyaya, materyalizme kul olmaktan kurtarmayı, Allah'ın seveceği kullar haline getirmeyi istiyoruz. Allah celle celalühü'nun hasmı tarafını tutmaktan; din ve iman düşmanlarını dost edinmekten; küfrü, şirki, günahı, zulmü, haramı hoş görmekten şiddetle kaçınır, Allah'a sığınırız; ama, bir de ortada ve arada olan; halen bilgisiz, cahil, gafil, günahkar, hatalı olup, iyi olmağa, hak yola gelmeğe, imana ermeğe imkan, istidad ve kabiliyeti bulunan; arayış içinde insanlar.. Hem de çok geniş kitleler var. İşte onlardan ümitliyiz; onlara acıyor, onları -içlerindeki mümin olma potansiyeli sebebiyle- seviyoruz. Bu gibilere irşad çalışmalarını, tebliği, ilmi, irfanı, hakkı, hakikati götürmek ve anlatmak en baştka gelen görevimiz! Onları aydınlatamğa, İslam'a kazanmağa çalışmak en asil, en şerefli, en sevaplı iş!
1
Onun için İslami hizmet ve faaliyetleri hem yurt içinde, hem de yurt dışında, diğer ülkelerde dikkat ve ihtimam, özen ve itina ile sürdürmeliyiz. Onun için pek çok yurtiçi ve yurtdışı seyahatler yapmamız gerekiyor; atıl ve tembel, miskin ve pasif olmamak şart! Çalışmalarda hem halen mümin olan kardeşlere, hem de henüz İslam'ı tanımamış, imanla teşerrüf etmemiş kitlelere yönelmeliyiz. Mesela: Koca koca nüfuslara sahip Rusya'yı, Çin'i, Japonya'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı İslam'a nasıl çekebiliriz diye derin derin düşünmeliyiz, çok ciddi tedbirler almağa şimdiden başlamalıyız. Biz Allah'ın sevdiği, seçtiği, İslam'a hizmetle görevlendirdiği mübarek, muazzam ve muhteşem bir ümmetiz; hem mevcut, mağdur, mazlum, müstad'af ve ma'sum müslümanları korumak ve kollamakla; bilinçlendirmek, uyandırmak, motive etmek, üstün vasıflarla donatmak, onlara maddeten ve ma'nen her türlü hizmet ve yardımı yapmak ve her yönden faydalı olmakla görevlenmeli; hem de müslüman olmayan diğer millet ve gruplara, İslam'ın hak yol olduğunu, dünya ve ahiret saadetinin ancak İslam'la sağlanabileceğini anlatmağa; İslam'ın asalet ve güzelliklerini göstermeğe ve sonuç olarak onların imanla müşerref olmalarını sağlamağa var gücümüz ve tüm imkanlarımızla seferber olmalıyız.
2
İnsan, dünyayı gezince, çok ilgi çekici olaylarla karşılaşıyor, çok yeni ve orjinal fikir ve kanaatlere erişiyor, çok güzel bilgi, görgü ve tecrübeler kazanıyor. Son Azerbeycan ve Özbekistan seyahatimiz de bizim için son derecede faydalı oldu, çok yeni ve canlı fikirler ve görüşler kazandık; azmimiz, şevkimiz ateşlendi. Gördük ki türkiye müslümanları olarak daha çok çalışmağa, çok daha fazla gayretli, kuvvetli ve himmetli olmağa mecburuz. Çünkü cümle dünya halkı bizim hayırlı çalışmalarımıza muntazır, cümle müslümanlar bizden medet ummakta! İyi müslümanlar elhamdülillah her ülkede mevcut; İslam her diyarda dipdiri ve sapsağlam ayakta; görülüyor ki İslam'ın nurunu, Allah'ın yaktığı o aşk ve şevk ve iman ateşini kimse söndüremiyecek; fakat bir imtihan yeri olan şu darı dünyada müslümanlar, sıkı işbirliğine, yardımlaşma ve dayanışmaya, kuvvetli eğitim ve öğretime, çağdaş ilim ve teknolojiye, yaygın yayın ve iletişim araçlarına şiddetle muhtaç! 70 yıllık azılı dinsiz ve acımasız komünist, ahlaksız, ateist ve materyalist rejimler müslümanları, dinlerinden, imanlarından, benlik ve milliyetlerinden koparamamış da, emperyalizm yıkılmakta!
3
Önümüzdeki yakın yıllarda siz müslümanlara şahsen ve gruplar olarak büyük görevler düşecek. Hele Türkiye'mizin Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik yeni ve acil, ilmi ve ciddi etüdler, projeler, planlar yapması lazım. Hepimize ve özellikle gençlere, oluşan ve değişen yeni şartlara göre, çok acil ve ciddi hazırlıklar dönemine girmenizi hararet ve ısrarla tavsiye ve ihtar ederim. Safları sıklaştıracaksınız; yurt içi ve yurt dışında çekişmeleri, ihtilafları, hizipleşme ve gruplaşmaları kaldıracak, birlik ve beraberliği her ne pahasına olursa olsun- mutlaka sağlayacaksınız; egoizmden, kibir ve benlikten, grup taassuplarından, yeteneksiz lider tahakkümlerinden kurtulup, sıyrılacaksınız; az uyuyup, çok çalışacaksınız; ilmi çalışmalara önem; bilginlere, uzmanlara kulak vereceksiniz; Türk lehçelerini, Kıril Alfabesini, yabancı dilleri, Arapçayı, Farsçayı öğrenecek, bilgisayar kullanmayı bileceksiniz; dostu düşmanı yakından takip edecek, birbirilerinzle kenetlenecek bünyan-ı marsus (kale duvarı gibi) olacaksınız; hele hele rabbani ve müttaki alimlere, hakiki mürşitlere sağlam ve samimi bir şekilde bağlanıp itaat ve inkıyad edeceksiniz.
4
Ayrıca ekonomik güçlerinizi ve atılım imkanlarınızı birleştirip, İslam'ın zaferi ve müslümanların selameti için seferber edip, dev müesseseler kuracak, büyük hamlelere girişeceksiniz. Düşmanların mekr ü hile, tuzak ve yalan, suikast ve hiyanetlerine karşı müteyakkız olup, var gücünüzle maddi, manevi alet ve silah ve kuvvet hazırlayacaksınız, öyle füzeleriniz, uçaklarınız, araç ve gereçleriniz olacak ki düşmanlar size yan bakmağa ve sataşmağa asla cesaret edemesin! Allah muininiz, tevfik refikiniz olsun. İn tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm: Eğer siz Allah yoluna yardımcı olursanız O da size yardım bahşeder ve ayağınızı sağlam ve sabit tutturur, yenik ve mağlup düşürmez, geriletmez ve mahcup eylemez!
5
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2