GRUBUMUZUN ÇALIŞMALARI VE SEÇİMLER Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Bu sene aziz hocamız esseyyid Muhammed Zahid KOTKU (Kaddesallahu sırrahu ve nevvere darihahu ve rahimehu rahmeten vasia) Hazretleri'nin vefatı sene-i devriyesi ve anma programları cok feyizli ve muhteşem oldu. Yine ruh-i paklerine yüzlerce hatm-i Kuran-ı Kerim ve suver-i Kur'aniyye, binlerce salavat, milyonlarca zikir ve tesbihat, hayrat u hasenat hediyye olundu; kabr-i şerifi başında dualar yapıldı, İskenderpaşa'da yatsıdan sonra ruhaniyetli merasimler icra kılındı, camiin önündeki "Sarıgüzel Caddesi"nin ismi değiştirilip "Mehmed Zahid Kotku Caddesi" yapıldı; basında, televizyonlarda hakkında çok hürmetkar yazılar, neşredildi; yurtiçi ve yurtdışındaki kardeşlerimiz tarafından anma programları düzenlendi... Elhamdü lillah, Allahu Teâlâ'nın lutf u keremi ile ihvan grubumuz ve İskenderpaşa Camiamız çok canlı, çok mükemmel, çok güzel gelişmeler ve atılımlar gösteriyor. Hocamızın gösterdiği takva yolunda, Allah rızasını kazanmak için, Ümmet-i Muhammed aleyhis-selam'a çok faideli hizmetler peşinde... Yurtiçi ve yurtdışında çok daha geniş ve büyük projelerimiz var. İnşaallah onları da tahakkuk ettirmek için, olanca gücümüzle çalışacağız. Elhamdü lillah başka kardeş müslüman gruplara da rehber ve kılavuz oluyor, "üsve-i hasene" ve güzel örnek teşkil ediyor, hayırda mümkün oldukça onlarla işbirliği yapıyoruz.
1
Bizim dışımızdaki kamuoyu araştırıcılarına göre de, Türkiye'de ve dünyada iyi bir namımız, yüksek bir itibarımız var. Rabbimiz tevfikini daima refik eylesin, her zaman bizlere kesintisiz avn ü inayat, lutf u nusret buyursun! Amin. Tüm kardeşlerimden çok önemli ricam: Saflarını sıklaştırmaları, birbirleriyle sevgi ve saygı bağlarını kuvvetli tutmaları; bizimle, İstanbul'daki genel merkez ve koordinasyon başkanlığı ile mutlaka irtibatlı, istişareli, haberleşmeli, mutabakatlı çalışmalar yapmaları; kendi başlarına sorumsuz ve şuursuz işlere kalkışmamaları; birlik ve beraberliği bozmamaları; --eğer olursa-- fitne, fesat ve bozgunculuk yapanlara asla yüz vermemeleri.... Seçimlerde de büyük hizmetlerimiz, sonuçlara kesin tesirlerimiz olacak inşaallah. Bunu biz değil, tüm gazeteler, yazarlar, radyolar, televizyonlar söylüyor. Seçim kanunları üzerinde büyük itirazlar ve şikayetler var. Konu şimdi Anayasa Mahkemesinde; sonuçlar, kararlar birkaç gün içinde belli olacak. Biz her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmak zorunda bulunuyoruz.
2
Siyasilerin --özellikle bu seçimlerde-- çok büyük sorumluluk ve veballeri var; çünkü bu seçimler çok mühim; milletçe tarihe geçecek büyük kararların arefesinde bulunuyoruz. Ters kararlardan müslümanalar ve tüm ümmet-i Muhammed çok büyük zararlar görebilirler; onun için çok dikkatli, çok basiretli, çok gayretli, çok kuvvetli, çok cesaretli, çok fedakar ve çok feragatli olmaları lazım. Ülkemizde müslümanların ezici bir ekseriyeti var, fakat maalesef bundan istifade edemiyor, haklarını alamıyor, istediklerini yaptıramıyorlar Sebep: Tefrika.... Halbuki birlik ve beraberliklerde büyük faydalar var: Bu hem geçmiş seçimlerden, hem de şimdi yapılan ciddi hesaplardan ortaya çıkıyor. Mesela, şu parti ile şu parti işbirliği yaparlarsa 230-240 milletvekili çıkarabilir; öteki parti ile beriki filanca bir araya gelirse 25 tane daha fazla milletvekilliği kazanabilir... diye söyleniyor. Hakikat bu iken gönül ve fikirdaşlarıyla işbirliği yapmaktan kaçınan, işi yokuşa süren, "ben seçime tek başıma gireceğim" diyen, karşı tarafa kırıcı, kabulü imkansız tekliflerle zorluklar çıkaran, inatçı, kibirli, sorumsuz parti kurmayları çok büyük günah işliyorlar. İş işten geçmeden bunlar inatlarından dönmeli, Allah rızası için fedakarlık yapmalı, tarihin önünde ve Hakk'ın mahkeme-i kübrasında suçlu duruma düşmemeli! Bu sözlerin muhatabları kimler olduğu kendilerine malumdur. Eğer laf dinlemez ve söz anlamazlar ise, tüm hesaplar ve dökümanlarla karşılarına çıkacak, onlardan hesap soracak kimseler karşısında hiçbir mazeretleri kalmayacaktır. Bizden emr-i maruf yapmak ve ikaz etmek, ötesini kendileri bilirler. Kadın ve Aile, Kasım 1995
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2