AVRUPA GEZİSİ İNTİBALARIM Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Elhamdü lillâh, çok asil, çok mübarek bir milletin evlatlarıyız. Elimizde, Allah'ın başkalarına nasip etmediği çok cazip imkânlar var. Ecdadımız yüce dinimize hizmet için canla başla fedâkârca çalışmışlar, terk-i dünya etmişler, gurbet acıları çekmişler, ilim öğrenmişler: İlimde çok yüksek pâyeler kazanmışlar; dini yaymak, insanları irşad etmek, hak yola getirmek için dünyanın en uzak köşelerine gitmişler; nice nice milletlerin hidayete ermesine vesile olmuşlar; büyük sevgi ve derin saygı kazanmışlar. Onların kazandığı teveccüh ve itibarın sonucu, dünyanın her yerinde bizlere de büyük ilgi, sevgi ve saygı gösteriyorlar; mazlum ve müstad'af milletler yine bizlerden yardım ve medet umuyorlar, bizleri kurtarıcı görüyorlar. Gezdiğim ülkelerde, Türkiye'li müslüman ve idealist kardeşlerime sık sık rastlıyorum. Gittiği hizmet bölgesinden asla dönmemek niyetiyle Tarık ibn-i Ziyad misali gemileri yakan, pasaportları yurda gönderen genç mücahidler duyuyorum. Onlar da ecdadımızın yolunda aşk ve şevk ile çalışıyorlar; camiler, mektepler açıyor, dernekler, teşkilatlar kuruyorlar. Muazzam ve muhteşem bir gayret içindeler. Dünyanın en uzak yerlerine bile ulaşmışlar Amerika'da, Çin'de, Avustralya'da, Rusya'da, Sibirya'da, Afrika'da, Asya'da çok ümit verici çalışmalar var, dikilen fidanlar meyve veriyor, güzel ve hayırlı sonuçlar ortaya çıkıyor. Böyle giderse çok tatlı bir istikbale erecek, çok mutlu günler görebileceğiz yüce Rabbimizin lütfu ve izniyle...
1
Bir aydır, çeşitli Avrupa ülkelerinde aile eğitim çalışmalarına katılıyorum. Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te çok samimi toplantılar, ilmi konuşmalar, verimli ve olumlu seminerler yaptık, dost ve kardeş kuruluşları ziyaret ettik. İhvânımızı yokladık, muhabbetleri tazeledik, ümidimiz çok arttı, moralimiz iyice düzeldi, inşallah sonbahardan sonra buralara tekrar geleceğiz, samimi ihvânımızla daha geniş toplantılar yapacağız. İlk hedefimiz uygun ve müsaid bir yerde derhal bir Mehmed Zâhid Kotku, Eğitim ve Kültür Merkezi kurmak... Bunu bir fikir ve teklif olarak şimdiden okuyucularımıza müjdeliyor, ihvânımızın bu konuda candan ilgi ve yakın desteğini bekliyoruz. Diğer önemli ve hayırlı teşebbüsleri bunun arkasından geliştireceğiz, nasib olursa!.. Dışarıdan iyice görülüyor ki hiç bir kimseden eksik yanımız yok! Türkiye, çok değerli ve şerefli konumda, tabii aynı zamanda çok sorunlu ve nice tarihi görevlerle yükümlü. Elinde, dini, kültürel, sosyal, jeopolitik, askeri, ekonomik... pek çok avantajlar var. Bunları iyi tesbit etmeli, yerinde ve zamanında iyi kullanmalıyız. Bizim üstünlüklerimizi gören, nimetlerimizi kıskanan düşmanlar da çok. Halkımızı birbirine düşürmek, müslümanı müslümana kırdırmak, ülkemizi bölmek, yükselme ve gelişmemizi engellemek isteyen azılı ve tehlikeli düşmanlarımız da var. Gözümüzü dört açmalı, onlara fırsat vermemeli, daima hazırlıklı olmalıyız. İşte Sırplar'ın Boşnak kardeşlerimize yaptıkları korkunç zulüm ve gaddarlıklar!.. ve Avrupa ve Amerika'nın sinsilikleri!..
2
Çok ileri, çok teknik, çok çağdaş, çok dikkatli, çok sabırlı, çok şevkli, çok organize çalışmalıyız. Birbirimizi sevmeli ve desteklemeliyiz; kadere tam inanmalı, Allah'a tam tevekkül etmeli, hiç bir şeyden korkmamalı ve asla yılmamalıyız. Kimseyi hor görmeyerek, ihmal etmeyerek; sevgi ve iyi niyetle, düşmanı bile dost haline getirecek dervişane bir ahlâkla, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain ve evliyâ-ı izam kaddesallàhu ervâhahüm yolunda gayret gösterirsek yakın zamanda çok güzel sonuçlar alabileceğiz, inşallah!.. Ama herkes çok ciddi bir şekilde, derhal görev başına koşsun lütfen! Kadın ve Aile, Nisan 1994
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2