YAZ TATİLİ MÜCAHEDELERİ MAYIS 91 KADIN VE AİLE PROF. DR. M.ES'AD COŞAN Başka diyarları gezip, değişik kültürleri yakından tanıdıkça İslâm dinine hayranlığım daha da ziyadeleşiyor, iyice görüyorum ki tüm milletlerin derdinin dermanı, ruhunun ve sükûnu, aklının ve kalbinin tatmin ve itmînanı İsl^âm'da. Burada (Avusturalya), nice müslüman olmuş İngiliz, Yunanlı Arjantinli, Avusturalyalı, budist Malezyalı... ile tanıştım dost oldum. Hele Avusturalya'nın eski yerlileri olan esmer tenli Aborijilerin, kendi aralarında seçtikleri Başkanın, müslüman olması ve İslâmic Counsil'in toplantısına katılıp konuşma yapması, bizleri yardıma çağırması, çok duygulandırıcı bir olay oldu. Allah c.c. bizlere dine hizmet yolunda büyük şevk ve gayret versin, aktif olmayı nasip eylesin; çünkü yapılacak pek çok hayırlı iş ve hizmet, onu yapacak bir himmet sahibini beklemekte... Bir Avusturalyalı iş adamı, "Sizin hanımlarınızın ahlâk ve terbiyesini çok beğeniyorum" diye bir arkadaşıma, hayranlığını ifade etmiş.
1
Çünkü gayri müslimler kendi hanımlarını ve kızlarını çok aşırı serbest bırakıyorlar, kiliseler bu konuda çok çekingen, pasif ve kararsız, dinî ve lâik eğitim sistemleri onlara "namus ve iffet" fikri aşılamıyor; seks duygusu ve zevki sınırsız ve kontrolsuz; aksine toplumda ve yayın araçlarında, radyo ve televizyonda küdhiş bir tahrik var; maalesef içki ve uyuşturucu kullanma da bunlara ekleniyor, yaranın üstüne tuz biber etiyor, tesettür yok "tekeşşüf" var, alabildiklerine açılıp saçılmışlar ondan sonra da, gözü dönmüşleri zapt edebilirsen et! Bu fecî tablonun bir yanı da, yaygın bir Lût kavmi âdeti ve eski Yunan ahlâksızlığı. Bu da cemiyeti içten kemiriyor, çeşitli ruhî ve bedenî hastalıklar ortaya çıkarıyor. Bir tetkik seyahatimizde Sydney'den Brisbane şehrine doğru giderken akşam oldu; New Jersey şehrinin merkezinde arabalarımızı kaldırım kenarına çektik, arkadaşlar postanede telefonla caminin yerini bulmağa çalışıyorlar. Meğer muhit, şehrin eğlence yerlerinin, gece hayatının kahve ve meyhanelerinin yakını imiş; arabanın içinden ibret ve dehşetle zavallı ve mahv olmuş gençliği, kaybolmuş insanlığı seyr ettik: Hepsi sarhoş ve muhtemelen uyuşturucu almış; kılık kıyafet felâket, kızlar erkeklerle karmakarışık, gecenin yarısında itişe kalkışa, güle haykıra gidiyorlar; nezaketten, edepten, ârdan namustan eser yok, arada bizlere yan yan bakıyorlar neredeyse arabalarımıza saldıracaklar. Çünkü tamamen ayrı dünyaların insanlarıyız.
2
Allah c.c bu zihniyeti memleketimizden uzak eylesin, güzel diyarlarımızı, asîl ve temiz milletimizi, bizim istikbalimizin ümidi gençliği bu çirkeflere bulaştırmasın; turizm ile, asrîlik ve sosyete ile, deniz ve plaj kültürü ile gelmiş ve yayılmağa başlamış olanları da en kısa zamanda def eylesin! * * * Burada bazı cami cemiyetlerimizin değerli din görevlileri, Türk ve müslüman aileleri ve özellikle gençleri derleyip toparlamak, onları şuurlu, namuslu, ciddî, temiz kişiler olarak yetiştirmek için başarılı çalışmalar yapıyorlar, onların camileri pırıl pırıl nurlu gençlerle dolu. Allah sa'ylerini meşkûr, ve gayretlerini müsmir eylesin! Bazı camilerde hizipleşme ve tefrika çıkmış, bazı aileler hocalara karşı gelmiş camilerden kopmuş; çocukları, gençleri, kumarcı, diskotekçi, uyuşturucu hapçı olmuş gitmişler. Görülüyor dinden, imandan, Kur'an'dan, İslâmdan başka tutunacak dal yok, kopanlar kayboluyor, tutunanlar kurtuluyor. * * * İslâm'a sımsıkı sarılın sevgili okuyucular; hem dünya mutluluğu, hem de ahiret selâmeti için! Çocuklarınızı iyi ve şuurlu müslüman yetiştirmeye çok gayret edin! Şimdi yaz geliyor, okullar tatile girecek; küçükleri mahalle camilerine, Kur'an Kurslarına gönderin; delikanlılar için deniz kenarlarında veya güzel yaylalarda spor ve eğitim kampları tertipleyin, orada birbirlerinden görerek daha iyi şuurlanırlar.
3
Kamplardan sonra da hem gençler, hem siz büyükler, tebliğ ve irşad seyahatlerine çıkın, memleketinize, kasaba ve köyünüze gidin, diliniz döndüğü kadar kahvede, çarşıda, camide, evde, toplu veya tek tek, İslâm'ı tanıtmağa, onun eşsiz güzelliklerini anlatmağa çalışın. Bilin ki taşralı için, İslâmın en güzel nizam olduğunu diğer yolların sapıklığını örnekleriyle bir doktor, bir mühendis, bir üniversiteli, bir aydın şehirliden duymak çok etkileyici ve çok çarpıcı tesirli olmaktadır. Siz Allah'ın dini için, O'nun yolunda çalışın ki O da sizi dünya ve ahiret mükâfât ve bahtiyarlığına kavuştursun, Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Bizim uğrumuzda mücahede edenleri biz azimüşşan muhakkak ve muhakkak rızamız yollarına hidayet eder (bahtiyar eyler)iz."
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2