TATİL BİTTİ, TAHSİL ÇOK MÜKEMMEL OLMALI! Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Tatil bitti; okullar açıldı; eğitim, öğretim başladı. Ülke çapında günlük hayatımızın şeklini, çehresini, işleyişini değiştiren çok mühim, çok etkin, çok derin bir olay... Yazlıklar, sahiller, turistik yöreler boşaldı; herkes evine döndü, asıl vazifesine eğildi, işine ciddiyetle sarıldı, mesai saatleri ayarlandı, tarifeler değişti, kılık kıyafet farklılaştı. Aslında eğitim, öğretim kesintisiz devamlı bir olay; hayatımızın her anında bir şeyler öğrenmekte, tecrübe kazanmakta, bilgi ve görgümüzü ilerletip, geliştirmekteyiz. Tatil tembellik demek değil, boş durma değil, zaman israfı değil! Çalışmanın şeklini, dozajını ayarlamak; yenilik yaparak tazelenme; tebdîl-i mekânla ferahlama; sabit işi dolayısıyla gezip göremediği yerleri görme, gerekli ziyaretleri yapma demek olmalı; insan tatilden de, bilgisi, görgüsü, sağlığı, dinçliği yönünden bir şeyler, pek çok şeyler kazanmış, enerji depolamış, gençleşmiş, dinçleşmiş, azmini artırmış olarak dönmeli, Cenâb-ı Hakk'ın divanında, mahkeme-i kübrâda yazların, tatillerin hesabını rahat verebilmeli.
1
Eğitim, öğretim İslâm'a göre en sevaplı, en asil, en değerli çalışma şekli; eğitim-öğretim müesseseleri bizim en büyük önem atfettiğimiz kuruluşlar. Tahsil görecek çocuklar, gençler dünya ve ahiret yönünden en büyük sermayemiz, hazinemiz. Onun için İskenderpaşa Câmiası olarak, kitabevleri, yayınevleri açtık; mühim dergiler yayınlıyoruz. Allah'ın lütfuyla Avrupa'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'ya kadar çok geniş bir yöreden dinlenebilen AKRA (Ak Radyo) yayınlarımız en zengin kültür programları ile yayına devam ediyor. Yardımcı olur, desteklerseniz, daha geniş, daha yaygın çalışmalar yapacağız; gazete, televizyon, yurtdışı eğitim müesseseleri; tüm dünyaya, bütün insanlığa hitab eden irşad ve tebliğ hizmetleri başlatacağız. Anadolu'nun birçok ilinde, ilçesinde kolej açma çalışmaları başlattık, temeller attık. Bunların bir kısmı bu sene faaliyete geçiyor, bir kısmı önümüzdeki sene açılacak. Açılmış olanların seviyeleri çok yüksek olduğu için çok beğenildi, kontenjanları doldu, hâlâ talep var elhamdü lillâh.
2
Hatırlatıyoruz: Çocuklarınız sizin en kıymetli varlığınız; onların tahsil ve terbiyelerini ihmal etmeyin, yetişmelerini tesadüflere bırakmayın, kötü muhitlerde, kötü arkadaşlar edinmelerine, kalitesiz insanların elinde mahv olmalarına razı olmayın; iyi yetişmeleri için hiç bir fedâkârlıktan kaçınmayın; beğendiğiniz kendi müesseselerimizde yetiştirin; yabancı ideolojilere kaptırmayın, çocuklarınızı kendi ellerinizle ateşe atmayın! Allah-u Taâlâ Hazretleri, "Kendilerinizi ve çocuklarınızı; yakıtı, odunu insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz!" diye emir veriyor. Çocukların mü'min, müslüman, dürüst, ahlâklı, dindar yetişmeleri en önemli husustur. İyi tahsil demek çocuğu pahalı bir kolejde en modern araçlarla, yabancı dil bilir, geçerli bir öğrenim yaptırarak okutmak değildir. Çocuk dinsiz veya fâsık veya fâcir bir insan olacaksa, o tahsilin âhirete ne faydası var?.. Çocuk mahv olmuş, anne-baba büyük vebal yüklenmiş, cezayı ve azabı hak etmiş olduktan sonra...
3
Çocuklarınızı iyi ve modern okullarda, ama iyi müslüman olarak yetiştirmeniz şart, en önde gelen, en vazgeçilmez şart. Bunun için her türlü fedâkârlığı yapmalısınız; bu en verimli yatırımdır, masrafınız boşa gitmeyecek; kat kat, olağanüstü kâr edeceksiniz; hem dünyada, hem âhirette rahat edecek, huzur bulacaksınız; hem siz, hem de çocuklarınız... Ey zengin ve varlıklı kardeşlerim! Açtığımız ve açacağımız kolejlerimize, fakültelerimize, kurslarımıza, anaokullarımıza, kreşlerimize yardımcı olun! Okuması çok başarılı olan ama güzel bir tahsil için gerekli maddî imkânı sağlayamayan aileler var. Biz bunların hepsini kayırıp, kollama imkânı bulamıyoruz. Okullarımıza gelin, böyle öğrencileri sorun, arayıp bulun, mâlî ve maddî yönden destek verin! Çok mühim, çok modern, çok yüksek, çok ileri, çok sevaplı bir iş bu... Hepimiz el ele, yek pâre, yek vücud, tek kalb, birlikte canla başla çalışalım, İslâm'ı yüceltelim, Allah'ın sevgi ve rızasını kazanalım, iki cihanda aziz ve bahtiyar olalım. Kadın ve Aile, Eylül 1995
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0