SEÇİMİN SONUCU ÇOK MÜHİM! KADIN VE AİLE EKİM 91 Bu vatan bize ecdad yadigarı; çok değerli bir emanet! Onu korumak, geliştirmek, yüceltmek temel görevlerimizden biri. Bu sebeple tabii onu yönetenleri dikkatle takip zorundayız. Gazete ve dergilerin bazıları ismimizi vererek bizim geçen seçimlerde şu partiyi, bu seçimlerde ise şu partiyi desteklediğimizi yazıyorlar. Bunlar yakıştırma, uydurma haberler. Bizim her partinin dürüst ve değerli mensuplarıyla dostluklarımız; palavracı, sömürücü ve sahtekar politikacılarla da haklı mücadelemiz vardır ve daima olacaktır. Yazılarımızı okuyanlar, bizi şahsen yakından tanıyanlar bilir ki biz bağımsız, hür bir grubuz; herhangi bir partinin emrinde ve herhangi bir partinin emrinde ve herhangi bir sabit fikre angaje değiliz. Ana fikrimiz ve amacımız iyi müslüman olmak, her işimizi İslam'ın esaslarına en uygun tarzda yapmak, halkımıza maddeten ve manen yardım etmek ve uzmanlık konularımızda hizmet etmek. Bu seçimleri, müslümanlık ve ülkemiz için olağanüstü önemli gördüğümüzden, 1987'den beri İslam'ı, güzel ahlakı, insan sevgisini, halka hizmeti, İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeyi başaracak büyük atılımlar yapmamız gerektiğini yazı ve konuşmalarımızla gönüldaşlarımıza anlatmağa çalışıyorduk.
1
Türkiye'nin büyük çoğunluğu sağlam imanlı, iyi niyetli müslümandı ve yönetimde de onların etkinliklerinin büyük çoğunlukta olması son derece tabii idi. Fakat müslümanlar geçtiğimiz seçimlerde bu özlenen seviyeye ulaşamamışlardı ve maalesef müslümanlar bu 20 Ekim seçimlerine de bizim temenni ettiğimiz güç seviyesinde katılmaya yine hazırlanamdılar. Her ne kadar bazı küçük partilerin seçim için yaptıkları ittifak arzu edilen noktaya doğru atılan takdire şayan bir adım gibi gösteriliyorsa da, bunun ne kadar yetersiz, palyatif, özlenenden uzak ve ne kadar zavallı bir teselli olduğu seçimlerden sonraki devrede görülecektir. Vebal büyük müslüman grupların sorumlu liderlerinin omuzlarındadır. Allah afveylesin. Bu seçimlerden sonra devlet ve milletçe büyük problemlerle karşılaşaçağımız, uzun yıllardan beri görülebiliyordu. Şu günlerde ise bu beklenen olayların bir takım ciddi görüntüleri ortaya çıkmağa başladı. Bu olaylar ana hatlarıyla: Avrupa topluluğuyla olan ilişkilerimiz, Kendi içinde büyük yapısal değişmeler gösteren Sosyetler Birliği ülkeleriyle ve bilhassa bunların Türk ve Müslüman olanlarıyla ilişkilerimiz,
2
Haritasının değişeceği ısrarla vurgulanan Orta Doğu devlet ve milletleriyle ilişkilerimiz, Büyük kaynaşmalara sahne olan ve içlerinde yabancı olmamızın zorunlu bulunduğu önemli Türk ve Müslüman gruplar bulunan Balkan ülkeleri ile ilişkilerimiz, Tüm dünya devletleri karşısında meşru haklarına kulak tıkanılarak yalnızlığa itilmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle olan ilişkilerimiz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun bütün mazlum ve mağdur ve mustaz'af ırkdaş ve dindarlarımızla ilgilenmeğe mecburuz. Halbuki Rusya'daki bunalım ve çözülmelerden ve Irak'a karşı sağladığı zaferden dolayı yegane, alternatifsiz süper güç haline gelmiş olan Amerika, Türkiye dahil bütün küçük devletlere kendi politikalarının gereklerini zorla empoze etme yolunu tercih etmektedir. Türkiye'nin; Amerika, Avrupa Topluluğu ve diğer süper güçlerin haksız istek ve dileklerine karşı koyabilecek bir iç politika bütünlüğü ve milli menfaatlerini sağlayacak bir dış politika gücü ve insiyatifi olabilecek mi? Ana mesele budur.
3
Önümüzdeki 20 Ekim seçimlerinin bence en korkulan sonucu zayıf ve şuursuz hatta menfaatperest ve aciz veya hain bir iktidarın devlet yönetimini ele geçirmesidir. Böylesine tavizkar bir iktidar bize Kıbrıs'ı da kaybettirebilir; önümüze çıkmış tarihte misline ender rastlanan yeni dış fırsat ve avantajlarımızı heba edebilir ve hatta ecdad emaneti ülkemizin bütünlüğünü dahi koruyamayabilir, ülkemizin böldürür ve parçalatabilir. Onun için bu seçimlerde aziz vatanımızın ve muhterem milletimizin menfaatlerini koruyup savunacak ve Türkiye'yi dünya politikasında saygı duyulan, sözü dinlenen, muhalefetinden çekilen değerli bir ülke haline getirecek şahsiyetli, vatansever, dürüst, bilgili, görgülü milletvekilleri seçmeğe tüm dikkat ve basiretinizle ve çok büyük bir ciddiyetle gayret ediniz; Adayları ve şahsiyetlerini çok iyi inceleyiniz, seçimde onlardan yeminle söz alınız, seçimden sonra da yakalarını bırakmayıp daima kontrol ve takip ediniz. Aksi takdirde nice mazlumların ahına, tarihimizin esef ve lanetine, Allah'ın (c.c.) azap ve gazabına maruz ve müstehak duruma düşebilirsiniz. Aziz ve Hakim ve Erhamur-Rahimin olan Rabbımız sizi yanlış tercihlerden, masum milletimizi de her türlü maddi ve manevi sıkıntı ve felaketlerden mahfuz eylesin. (Amin.) Bi hürmeti seyyidina Muhammedinil Emin, sallallahu aleyhi ve alihi ecmain ve selleme teslimen kesira.
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2