İYİ MÜSLÜMAN OLMAK KADIN AİLE, HAZİRAN 93 Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN İnsanın gözü, gönlü dünyaya döndü mü sevmiyor Allah, başına çeşitli belâlar musallat ediyor ama, Ahirete döndü mü ne oluyor? Hem sevap kazanıyor hem de dünyalıktan mahrum kalmıyor. Gene dünyalık ta oluyor, veriyor Allah. Dedelerimiz mesela.. Allahyolunda yola çıkmışlar, savaşlara girmişler, ölmek istemişler, şehit olmak istemişler; Allah koca koca kıtaları vermiş, diyarları vermiş. Herkesin imrendiği, kıskandığı yerleri vermiş Allah onlara; "AL kulum, şu İstanbul'u" buyurmuş. Parayla alabilir miyiz? Yani şu tarıhî eserler, bu güzel manzaralı yerleri, bu ovaları, bu dağları, ormanları parayla alabilir miyiz? Biraz aramızda ihtilaf çıkmasaymış Viyana'yı muhasara etmişiz. Katemberg tepesi üzerine paşa hazretleri çadırını kurmuş, Viyana ayaklarımızın altında, çevirmişiz etrafını surların.. Bir ihtilaf çıkmış , Kırım askerleri darılmışlar, 40 bin kişi kalkmış gitmiş; ihtilaf çıkmasaydı bitecekti iş. Onlar gittikten sonra tabii düşman gelmiş , yenilmişler... Birlik varken, Budapeşte'yi almışız, Belgrad v.s.'de söz sahibi olmuşuz. Bavyera'ya gitmişiz, Essen taraflarında at oynatmışız. Allah'ın lütfuna bak, sen öleceğim diyorsun, Allah yaşatıyor. Ben dünya malı istemem diyorsun, Allah mala gark ediyor. Allah'ın kanunu budur. Mal isterim diyorsun vermiyor. İstemeyince veriyor; isteyince alıyor. Sen, Allah yolunda canımı veririm, diyorsun, Allah ömür veriyor. Dünya istemem, aman eksik olsun fani dünya, istemem diyorsun, o zaman Allah fani dünyayı veriyor.
1
Şu Topkapı Sarayı, tamamen yeşillikler arasında sade bir takım binalar. Yani şimdiki adamların Boğaziçi'nde yaptırdığı köşkler filan onlardan çok daha şatafatlı, O Revan Köşkü, Bağdat Köşkü bir oda, birşey değil yani tek gözlü birer oda. Bir zamanlar, Dünya buradan idare ediliyormuş, üç kıta buradan idare ediliyormuş, Topkapı Sarayı'dan.. Şimdi Amerika'da, Washington'da, Beyaz Saray'dan idare ediliyor. Bir zamanlar burdan idare ediliyormuş; sen Allah'a kulluk ederken, sen Allah'ın has mümin kuluyken, Dünya, Topkapı Sarayı'ndan idare ediliyor. Sen dünya ehli olduğun zaman, ehl-i dünya olduğun zaman, Allah yolundan döndüğün zaman, tam teslimiyeti kaybettiğin zaman, Allah herşeyi elinden alıyor, mahrum ediyor, mahkum ediyor. Tersine; ters orantılı. Sen dünyaya kızdıkça dünya sana geliyor, sen dünyayı sevdikçe dünya senden kaçıyor. İyi müslüman olmaktan başka çare yok. Aldatamazsın ki, Rabbülalemîn içini de biliyor, dışını da biliyor, aklını da biliyor;
2
geçmişini de biliyor, geleceğini de; öleceğini de biliyor, her şeyini biliyor. Onun için Allah'a karşı teslimiyet sahibi olun, samimi olun. "Ya Rabbî, ben sana iyi kulluk etmek istiyorum. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin sevdiğin bir kul olmak istiyorum. Hayat hayırlıysa yaşat beni. Ölmem gerekiyorsa öldür beni. Canım feda olsun, malım feda olsun. Ömrüm feda olsun, işim feda olsun, her şeyim feda olsun, çoluk çoçuğum feda olsun..." deyin Yapabilir misin? İbrahim (A.S.) evlendi, bekledi, bekledi; erkek evlat yok. Hanımı da bekledi. Dualar ettiler, nihayet neden sonra İsmail (A.S.) gibi bir dünya güzeli evlat sahibi oldu, büyüdü, aklı başında, pırıl pırıl, nuranî, ileride Peygamber olacak bir evlat. Pırıl pırıl bir evlat. "Hadi bakalım kes bunu ya ibrahim. Kes bu evladının kafasını ya İbrahim" buyurdu, Allah! Sen kesebilir misin? Dinden imandan çıkar bu zamanın insanları, böyle zorlu bir imtihanda! Tam teslim olmaktan başka çaremiz yok. Dünyaya meyletmiyeceğiz, para pul hesabı yapmayacağız. Aklı başında has müslüman olacağız. Ya da kendimiz biliriz; Başa geleceğe razı oluruz? İstersen ol istersen olma. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbülalemîn'e sonsuz ihtiyacımız var. Her an ihtiyacımız var.
3
İslam bu; teslmiyet demek. Ya böyle müslüman oluruz ya da bizim müslümanlığımıza müslümanlık denmez. Maalesef zamanede İslam'ın özü gitmiştir. sözü kalmıştır, aslı gitmiştir, resmi kalmıştır. Çoğu insan böyle. Bugünün insanlarının çoğunda İslam'ın sadece resmi kalmıştır. Bir İslam var ama cılız, hareket yok. İslam çiğneniyor, reaksiyon yok. Zalimler zulmünü icra ediyor, alçaklar cirit atıyor, nerede müslümanların babayiğitleri, nerede müslümanların adaletleri, nerede müslümanların tok sözlüleri, nerede müslümanların adaleti? Yok. Yani: Müslümanlığın resmi kalmış. Allah bizi kendisine tam teslim olanlardan eylesin, sahabe devrimüslümanı etsin, içimizde iman kavi olsun, müslümanlık sağlam olsun. Müslümanlığın özü içimizden gidip te resmi dışımızda kalmasın. Şekli kalmasın. Bugünün insanı sözünde durmuyor, ahdine sadık değil, va'dine sadık değil, randevusuna sadık değil, borcuna sadık değil, Ne biçim müslümanlık bu? Müslümanca yaşama olacak. Müslümanca muamele olacak. Allah'a olan insanın her şeyi müslümanca olacak. Çok kişilerinki müslümanca değil. Derece derece müslümanlıktan uzak!
4
Ya hepimiz Allah'a tam teslim oluruz, Allah'ın tam kulu oluruz ya da kulu olmanın hem dünyada hem ahirette cezaları vardır. Gelir başa yatar, Allah korusun. Bak günaha düşen sen misin, ulemana kızan sen misin, şöyle yapan sen misin?.. Al sana zalim idaraci, al sana düşman, al sana kıtlık, al sana ceza, al sana belâ... Nereden geliyor bunlar? Allah'dan geliyor. Niçin geliyor? Senin kusurundan dolayı Allah seni cezalandırıyor da ondan. Halbuki Allah'ın iyi bir kulu elini açtığı zaman şakır şakır yağmur yağıyor. Bak sevgili kulunun Allah duasını kabul ediyor. Musa (A.S.)'ı nasıl Firavun'dan nasıl kurtardı. İbrahim (A.S.)'ı nasıl ateşte yaktırmadı. Sevgili kulu Peygamberini, nasıl öldürmeye gelen insanların arasından geçirdi de göstertmedi. Nasıl muzaffer etti. Biz de Allah'ın sevgili kulu olsak Allah bize de yardım edecek. Allah'a tam teslim olsak her işimiz hayır olacak, iyi olacak. İster hayr olsun, ister cevr olsun. Her ne olursa olsun, biz iyi müslüman olmalıyız. Hastalık, sağlık hep insan için. Zenginlik, fakirlik. Darlık bolluk insan için, üzüntü sevinç insan için; bunlar imtihan. Binlara sabredeceksin. Bunlara üzülmeyeceksin, bunlardan dolayı kızmayacaksın. Bunlardan dolayı raydan çıkmayacaksın. İnsan bir mü'min oldu mu, ondan sonra sapasağlam durması lazım. Ama iyi mü'min olunca oluyor bu metanet! İyi mü'min olmak lazım. Haram yiyince olmuyor. Haram lokma yediniz mi isteseniz de olamazsınız. Lokmaya haram karışmaya başladı mı, raydan çıkmaya başlar insan! Haram yedi mi hemen feyiz, bereket gider. Haramdan kendinizi koruyun. Sözünüze dikkat edin. İnsan bir sözden cehenneme yuvarlanır. Bir edepsizce söz söyler, bir yanlış söz söyler, bir imandan çıkartıcı, küfre götürücü söz söyler, ondan sonra ben ne yaptım da bana bu belalar geliyor filan... Anlıyamaz sebebini. Eğer siz Allah4a karşı güzel kulluk ederseniz Allah sizi mahrum bırakmaz aksine mükâfatlandırır, herhalde dünya ve ahiret hayrına erersiniz. İki cihanda aziz ve bahtiyar olunuz.
5
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2