HACILAR VE GAZİLER KADAR ÇOK SEVAP KAZANMAK KADIN VE AİLE EKİM 85 Veda Haccı hutbesinde dahi, birçok mühim konu arasında, kadınlara da yer ayıran; müminlere Allah'tan korkmalarını ve hanımları koruyup gözetmelerini tavsiye eden Peygamber Efendimiz -sallallahü aleyhi ve sellem- "Sizin en hayırlınız ehline, ailesine, ev halkına en iyi davrananınızdır." Buyurmuştur. Çeşitli milletler ve kültürler üzerinde yapılan mukayeseli araştırmalardan anlaşılmıştır ki: İsl(m, dünya tarihinde, kadınların huzuru, rahatı, himayesi, istismarlardan ve hakaretlerden kurtarılması, büyük medeni haklara kavuşması bakımından, ALTIN BİR ÇAĞ açmıştır. Bu gerçeği, bizim asırlardır sahip bulunduğumuz birçok sosyal haklardan, hatta 20. Yüzyıla kadar bile mahrum yaşayan Avrupalıların insaflı ve hakşinas olanları da açıkça itiraf ederler. Nitekim meşhur Fransız filozofu Voltaire'in, bu kadın hakları konusunda Peygamber Efendimizi öven, O'na hayranlığını ve şükranlığını ifade eden sözleri vardır.
1
İsl(m, aile müsessesesine büyük önem verir, onu sıcak, sevimli bir yuva haline getirecek tavsiyelerde bulunur. Aile reisliğini erkeğe verir ama fertler arasında saygı ve sevgiye dayalı bir denge kurar, herkesin yuva içindeki vazifelerini ve haklarkını belirtir; bu hükümlere riayet eden saygılı, sevgili ve anlayışlı müminlere büyük mükafatlar va'd eder. Bu hususta ilginç ve belirgin bir misal verelim: Deylem('nin Eb( Hüreyre radıyallahu anh'ten nakil ve rivayet ettiğine göre Peygamber efendimiz buyurmuş ki: "Ne mutlu hacı olarak geceleyip, gazi olarak sabahlayanlara! Bir adam ki hali başkalarından saklı, ailesi kalabalık, onurlu ve iffetli (dilenmeye, başkalarından yardım istemeğe tenezzül etmez), dünyalıktan az bir şeye bile kanhaatkar, ailesi fertlerinin yanına gülerek gelir, onların yanından gülerek çıkar işe gider. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar hacılardır, aziz ve celil Allah'ın yolunda gaza eden gazilerdir. (O kadar çok sevap kazanırlar.) O halde sevgili okuyucular aile içinde güler yüzlü olun, iş hayatının sıkıntılarını yuvanıza taşıyıp somurtmayın, kazaklık yapacağım diye çoluk çocuğu kırıp geçirmeyin. Böylece hem aile saadetini derinliğine tadıp mutlu yaşayın, hem (hiretin bol sevap ve mük(fatlarını kazanarak ebedi saadete erin.
2
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0