HAC'DA KADINLARDAN ÇİZGİLER KADIN VE AİLE AĞUSTOS 88 Sıkı tahdidler ve engellere rağmen hamdolsun Rabbımız bize bu sene de hac ziyaret ve ibadetini nasib eyledi. Hac, İslam dininin, çok değerli, çok hikmetli, çok esaslı ibadetlerinden biri.. Fevkalade önemli sosyal yönlere sahip: Tüm dünyanın en zengin, en sıhhatli, en uyanık, en aydın müslümanlarını her sene, insanlık tarihinin beşiği olan bu mukaddes beldelerde bir araya getiriyor; anlara ölümlü, kıyameti, mahşeri, hesabı, azabı hatırlatıyor, kulluk görevlerini iyi yapmalarını, birbirleriyle tanışıp yardımlaşmaları gerektiğini ihtar ediyor. Hz. Adem atamız ile Hz. Havva anamız bizzat kendileri ve onlardan itibaren daha nice peygamberler buralarda dolaşmış -onlara sal(t ü sel(m olsun-. Yeryüzünde ilk yapılan m(bed Mekke'de, şimdiki Kabe'nin yerinde imiş. Fevkalade kutsal, nurlu ve feyizli yerler. Haccın menasik ve merasimlerinde de sonsuz ibret ve hikmetler var; çeşitli imtihanlar, sıkıntılar, meşakkatler, müslümanlar için son derece lüzumlu, faydalı ve eğitici. Bence haccın en başta gelen vasfı SABIR ve EDEB imtihanı oluşu... Kişi, haccının kabulünü istiyorsa çok sakin, çok sabırlı olacak; olanca gücünü toplayarak, Yüce Rabbinin onu her zaman görüp gözlediğini, davranışlarını değerlendirdiğini düşünecek, kulluk edeplerine çok dikkat ve riayet eyleyecek; her türlü kötü fiil ve davranışı bırakacak; hatt( kalbinden geçirdiği duygularına bile hakim ve sahip olacak, içinden kötü niyet, kötü fikir, kötü zann gibi menfi şeyleri sürüp çıkaracak; zamanını iyi değerlendirecek, deruni bir vecd içinde ibadet, dua ve zikirle meşgul olacak, çok kimseye ömründe bir kere nasip olan bu imkan ve fırsatları boşuna heba etmeyecek..
1
Hacca gelen kardeşlerime bakıyorum: Elhamdülillah çok; dünya nüfusunun dörtte birine sahibiz, her kıtadan renk renk, boy boy, çeşit çeşit kardeş. Ah, bir iyi tanışsak ve tam işbirliği kurabilsek! O zaman kimse bizim bizim karşımızda duramaz, bize kötülük edemez, bize kem gözle bakamaz. Ama maalesef birbirimize asırlarca çok ilgisiz kalmışız. Bence hacca giden herkes birçok diğer ülke hacısıyla tanışmalı, adresinialmalı, onları ülkesine davet etmeli, mümkünse kendi de onları ziyaret etmeli, devamlı mektuplaşmalı ve onlarla ticari, kültürel çeşitli işbirliği imkanları araştırmalı. Ben, bilhassa Malezya tarafından gelenlerin sakin ve edepli tavırlarına sevgi ve hayranlık duydum. Hanımları tam ve zarif tesettürlü, tepeden tırnağa iyi örtünüyorlar, elleri eldivenli, ayakları çoraplı, başları boyunları kapalı. Onları hiç sert ve ters bir durumda görmedim. Bizim Anadolu bacılarımız belirli renkte kıyafetleri, grup halinde peş peşe, el ele hareketleri, kaybolmamak veya gruptan kopmamak için gösterdikleri tatlı tel(şları, iyiliksever, sakin ve olumlu tavırları, samimi, sokulgan konuşmalarıyla, safi ve sade duygu ve dualarıyla dikkat çekiyorlardı.
2
Yemen illerinde ayakları bilezikli, çok zayıf, eciş bücüş, gariban kadınlarının cefakeş ve yoksul tavırları ise gerçekten yürek burucu; Mısırlı çok aşırı şişman, dev(s( hanımların beyaz giysilerle, iki tarafa çalkana çalkana ilerleyerek zorlukla yürüyüşleri; siyah Afrika'nın çevik ve hızlı, rengarenk giyimli kadınlarıyla tatlı bir tezat teşkil ediyor. Bu sene İranlı hacılar yok; geçen seneler onların baştan ayağa tek parça, genellikle küçük puanlı çarşaflarını arkalarından uçura uçura sağlam yürüyüşleri vardı. Tunus, Cezayir ve Fas hacılarının arkaya salınmış sivri kukulata başlıklı dar pardesümsü açık sarı üst kıyafetleri değişik bir manzara. Pakistan kadınları genellikle, çok ince pamuklu kumaşlardan dize kadar uzun entari ve dar şalvar giyiyor ve maalesef kol, baş saç ve göğüs tesettürüne riayet edemiyor. Burunlarına yerleştirdikleri küpe benzeri zinet eşyaları bize göre enterasan. Hacceden kadınlarda benim hiç aklımın almadığı bir iş, Hacer-i esved'i öpeceğim diye, erkeklerin arasında o müdhiş izdihama girmeğe kalkışmaları! Maalesef buna nadir de olsa bazıları teşebbüs ediyor. Allah akıl ve iz'(n ihsan eylesin! Allah cümlemize İsl(m'ın değerini, ibadetlerin hikmet ve esrarını kavramayı, O'na O'nun istediği tarzda edep ve irfan ile kulluk etmeyi nasib buyursun!
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2