CİDDİ HAZIRLIKLAR KADIN AİLE, NİSAN 93 Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Dâr-ı dünyâ, elbette fânîdir, muvakkattir, geçiçidir, ölümlü ve sonludur. Kime kalmış ki bize de kalsın; kime vefâ göstermiş ki bize de vefa göstersin! İşte geldik, işte gidiyoruz. kalanlara selâm olsun. Herkes gidecek ve göçecek. Herkes âhirette bu dünyada ettiğinin karşılığını görecek; burada ektiğini, orada biçecek: İyiler, mümin-i muvahidler cennete girecek; rahmete ve nimete erecek, sonsuz ve ebedî saadeti bulacak. memnun, mesrur, berhudar ve bahtiyar olacak... Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akla, hayale gelmez, tarif ve tavsife sığmaz, bitmez tükenmez güzelliklere, mutluluklara, hazlara, zevklere, sefalara kavuşacak, inci mercan, yakut zeberced, zümrüd dayalı, döşeli köşkler, hûriler, hizmetçiler, bağlar bahçeler, şırıl şırıl ırmaklar, türlü türlü meyvalar, leziz yiyecekler, nefîs içecekler, emsalsiz ipekler, şaheser atlaslar, tahtlar, divanlar, süsler ve zînetlere sahip olacaklar. Aman ya rabbi! Bizi sevdiklerinle, has kullarınla, dost, akraba ve ahbabımızla beraber rızâna eren, cennete giren, cemalini gören bu süedâ zümresinden eyle!
1
Kötüler, kâfirler, müşrikler, mücrimler, zâlimler, fâcirler, fâsıklar, hainler.... Mülkün sahibi, âlemlerin rabbı Allahu azîz-ü züntikam, cellet azametuhû hazretlerinin kahrına, gazabına, ikabına, îtabına, cezasına, hışmına uğrayacak, cehenneme atılacak cayır cayır yanacak. türlü türlü ezâ ve işkencelerle sonsuz azab çekecek, hadsiz hesapsız pişman ve perîşan olacak, orada ölmek yokki ölsün kurtulsunlar! Azapları asla azaltılmayacak ki biraz rahatlasınlar! Zakkum yiyecek içleri kavrulacak, mha-i hamîm ve irin içecek barsakları parçalanacak, sırtları katran giyinecek, yüzleri ateşten göyünecek, gözleri dışarı fırlayacak, pişmiş kellelerinde etleri sırıtacak, zebanıler ateşten topuzlarla kafalarını parçalayacak, beyinlerini dağıtacak... El-iyâzü billah, hafazanallahu ve iyyakum. Allah tebareke ve taala'nın va'dı vevaîdi, tebşir ve tehdîdi, sözü ve hükmü haktır ve gerçektir. Bugün bize gülenler yarın orada ağlayacak, bugün bizimle alay edenler ahirette rezil ve rüsvâ, mel'ûn
2
ve maskara olacaklardır. * * * Bunları niçin yazıyorum? Siz şaşırmayın, sapıtmayın, gevşemeyin, tereddüd ve şüpheye, vehme ve vesveseye düşmeyin, yanlış yollara gitmeyin, bâtılı hakka tercih etmeyin, imanı bırakıp küfre düşmeyin, hayrı şerle değiştirmeyin, kâfirlere aldanmayın, yalancılara inanmayın, göz boyamalara kanmayın, şeytana kulluk etmeyin, heva-yı nefse uymayın, âhireti unutmayın, cenneti elden kaçırmayın, kendinizi kendi elinizle cehenneme atmayın, dünyayı ma'mur edeyim derken ukbâyı berbat etmeyin..... diye. Çünkü yıllar yılı size Batı'yı övdüler, küfrü şirin göstermeğe çalıştılar, kâfiri dost edindirmeğe gayret ettiler, kendi öz imanınızı, irfanınızı, örfünüzü, vicdanınızı, kültür ve medeniyetinizi, ecdadınızı kötülediler, vergiyi sizden alıp radyoda, televizyonda, mektepte, mecliste, dairede, meydanda, gazetede, kitapta sizin manevi değerlerinizi sövüp saydılar, hakaretler yağdırdılar, sizi vatan haini yerine koymak istediler, muhakemelerde taciz ettiler, hapislere attılar, haksız yere haklarınızı kıstılar, astılar, kestiler, vurdular, kırdılar.
3
Ama şimdi artık foyaları iyice meydana çıktı: Asıl kendilerinin vatan haini , millet düşmanı, Batı ajanı olduğu apaçık belli oldu. Kendi yetiştirmeleri devlete, askere, millete silah çekti, dış düşmanlarla iş birliği yaptı, anarşist oldu, soygun yaptı, adam öldürdü. Yöneldikleri Batı dünyası da onlara mlüthiş ve muazzam bir oyun etti, çifte standart uyguladı,sömürdü, aldattı, arkadan hançerledi, pis ve adi iç yüzünü gösterdi, insanlıktan ne kadar bihaber ve nasipsiz olduğunu ortaya koydu. Sırfinancı sebebiyle düşman oldugu yüzbinlerce masumun, kadının, çocuğun katliamını tezgahladı, gaddar ve hunharları destekledi, bir yandan da mazlumlara yardımı engelledi ve köstekledi. Sırp, ermeni, yahudi, rum... onun adamı, vahşî saldırıların plân ve programları onların eseri... daha ne mel'anetler, fitne ve fesatlar hazırladıklarını da Allah biliyor! * * * Sevgili kardeşim! Gözünü aç, aklını başına devşir, son vahîm olaylardan ibret al, olanları gör, dönen dolapları anla! Sımsıkı dinine, imanına sarıl! Tam ve hakiki bir mümin, şuurlu ve sağlam bir müslüman olmağa çalış! Cenneti kazanmağa gayret et , cehenneme düşmemeğe dikkat ve ihtimam eyle!
4
Kâfirlere karşı çok müteyakkız; hile, fitne, hücum, zulüm, harp ve darba karşı son derece hazırlıklı ol! Hem kendini. hem aileni çoluk çocuğunu toparla, eğit, yetiştir! onlara olağanüstü bir halle karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini bütün teferruatıyla iyice öğret, tedarik eyle! Çok güçlü, çok kuvvetli, çok modern, çok ilmî, çok üstün, çok dayanıklı, çok uzun mukavemetli olman için ne gerekiyorsa hiç esirgeme!.... Ki Filistin'deki, Bosna Hersek'teki, Karabağ ve Azarbeycan'daki zavallı kardeşlerin gibi hazırlıksız yakalanmayasın, mahv-u perişan olmayasın!
5
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2