ARSLANIN DİŞİSİ DE OLUR KADIN VE AİLE EYLÜL 85 Bir zamanlar Rey şehrinde dindar, (bid ve z(hid bir hatun hüküm sürmüş. Görünüşte bir erkek hükümdar olmakla beraber, yaşı küçük olduğundan söz ve idare o yaşlı hatunun elinde imiş. Sultan Mahmud bu hatuna bir tehdit mektubu göndererek, kendi hakimiyeti altına girmesini, parayı onun adına basıp, hutbeyi onun namına okutmasını, aksi halde ordusuyla gelip Rey şehrinin altını üstüne getireceğini.. belirtmiş. O dindar ve zeki kadının cevabı ise şahane! Demiş ki: "Arslanın erkeği olduğu gibi, dişisi de olur. Allah şahid ki, eğer üzerime ordu yürütürsen kaçmam, seninle savaşırım. Eğer beni yenersen, bu sana hiçbir şey kazandırmaz. 'Sultan Mahmud bir ihtiyar acuze ile çarpışmış' derler, seni ayıplarlar. Eğer ben seni yenecek olursam o zaman mahvolursun. "Koca Sultan Mahmud, bir ihtiyar kadına yenilmiş yahu" derler, seni maskaraya alırlar, (leme resil rüva olursun." Kadın ve Aile Dergimiz çıktığından beri bu tarihi fıkrayı düşünür dururum.
1
Yakın çevremden, canlı misallerden, yaşadığım olaylardan biliyorum: Bugün de arslanlar gibi, ne mücahid kızlarımız, ne kahraman bacılarımız, ne münevver müslüman hatunlarımız vardır, aramızda. Bunları, muzır ve müstehcen neşriyat ve yıkıcı yabancı ideolojiler hakdan ayıramamış, özünden koparamamıştır. Nefse, şeytana uymazlar, zevke sefaya dalmazlar, süfl( fikirlere, yıkıcı cereyanlara kapılmazlar, batıl modalara uymazlar. Bunlar bizi biz yapan değerleri korur, İsl(mı yaşamağa, imanı yaymağa, Allah'ın emirlerini tutmağa, yasaklarından kaçmağa çalışır, Emr-i Maruf, nehy-i Münker yaparlar. Kendi öz kültüründen kopmuş toplum tabakaları-ki maalesef adetleri bir hayli artmıştır- onları anlıyamıyor; inançlarının gereği olan asil kıyafetlerini, omuzlarından dökülen zarif baş-örtülerini yadırgıyor, yer yer zorluk çıkarıp meşru haklarını ellerinden almağa çalışılıyor. Bazan da -şaşkın toplumun ve sapık münevverin ters baskısı yetmiyormuş gibi- aileleri, ana-babaları da onlara yüklenir, gevşetmeye, hakdan döndürmeye uğraşır ama onlar asla yılmazlar.
2
Bizler bunları desteklemeli, kadirlerini bilmeliyiz. Bir insanın bunca baskıya rağmen p(k inancında sebat etmesi kadar asil davranış olamaz. Bunlar bizim milli ve dini hayatımızın, ahl(kımızın garantisi, toplumun temeli olan aile müessesesinin direği, istikbalimizin nuru ve umududurlar. Allah sevgisinin, fedak(rlığın, çilekeşliğin, b(tıla direnmenin ve hakta sebatın sembolü Hz. İbrahim a.s.'ın yadig(rı olan su Kurban Bayramında böylelerini candan tebrik eder, hepinize en iyi diletlerimi sunar, nice mutlu ve kutlu bayramlar dilerim sevgili okuyucularım.
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2