TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER, DİLEKLER İSLAM AĞUSTOS 91 Allah'a hamd ü senalar olsun, 7 aylık ayrılıktan sonra döndüğüm Türkiye'de camiamızı, müesseselirmizi, vefalı kardeşlerimizi dipdiri, şevk ve heyecan dolu, düzenli ve muhabbetli buldum, sanki mevsiminin başında budanmış bir fidanın yepyeni filizleri, pırıl pırıl ipek gibi yapraklar ve tepeden tırnağa açılmış bahar çiçekleri ile şahane hayatiyeti ve müstakbel verim ve bereketi vardı karşımda. Aziz ve muhterem ihvanıma en kalbi duygularımı, sevgi ve selamlarımı, şükranlarımı arz ederim. Yüce Rabbim bu 1412 hicri yılını, camiamız, milletimiz ve tüm İslam alemi için olumlu, hayırlı, semerli, başarılı ve mutlu bir yıl eylesin! Hac'da Türkistandan, Kafkasya'dan, Avrupa'dan, Arnavutluk'tan, balkanlar'dan gelmiş değerli müslüman kardeşlerle, din büyükleriyle tanıştık, konuştuk. Hepsinin siz aziz halkımıza hayranlıkları, sevgi, saygı ve selamları var. Biz onları Türkiye'ye davet ettik, onları bizleri ülkelerine çağırdılar, gelecekler, gideceğiz inşaallah! İslam ne büyük din ya Rabbi, dostluk ve yardımlaşma, karşılıklı ilgi, sevgi ve saygı, iman ve ahlak ne güzel şeyler!
1
Bizim İSPA (İskenderpaşa Turizm ve Seyahat) şirketimiz bu önümüzdeki ay 21-31 Ağustos tarihlerinde bir -uçakla Kafkasya, Azerbaycan, Türkistan Semerkant, Buhara seyahatı- düzenlemiş. Fevkalade memnun ve mesrur oldum, Allah razı olsun, hem çok ucuz, hem çok ilginç, hem çok faydalı! Çok muhterem büyüğümüz, rehber-i irfanımız, Pir-i Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyyemiz ŞAH-I Nakş-bend Muhammed Bahaeddin el-Buhari hazretlerinin -kaddesallahu sırrahu ve efada aleyna min ulumihi ve fuyuzatihi ve kudsiyyatihi ve berekatihi-mübarek merkad-i paklerine ziyaret edip yüzler süreceğiz, o muhteşem ecdad diyarlarını gezeceğiz, tarihimizin derinlik ve enginliğini yaşayacağız, kadim dostlar göreceğiz, tanışacak, muhabbetleşecek, imanın lezzetini derinden duyacak, giryan ü handan, mest ü hayran olacağız inşaallah! Kadir-i Mutlak Mevlamız bu vesile ile füt(hat-ı maddiyye ve maneviyeler nasib ve müesser eylesin! Türkistanlılar diyorlarmış ki: "Anadolu ve Rumeli'yi Horasan erenleri fethetti ve İslamlaştırdı
2
şimdi de Anadolu erenleri Türkistan'da İslam'ı yeniden canlandıracak!" Bendeniz acizane, Sosyetler Birliği'ndeki müslüman kardeşlerimizin kullandıkları Tiril Alfabesini çalışmağa, öğrenmeye başladım bile! Sizler de kendinizi bu şaheser seyahate hazırlayın. Allah'ın izniyle 140 kişilik uçağı kamilen dolduralım, bu güzel fırsatı birlikte bir güzel değerlendirelim! İslami basındaki yerimizi, öncülüğümüzü, önceliğimizi de, evvel Allah siz kardeşlerimize borçluyuz. İlginiz, yardımlarınız ve sevgilerinizle yaşıyoruz, yaşayacağız, hizmetimizi ifa etmeğe devam edeceğiz. İyi biliniz ki dergilerimiz pek çok önemli haberleşme ve eğitim vasıtalarımızdır. Bizim çıkmamızdan sonra İslami basında patlama tarzında bir bolluk, çokluk ve çeşitlilik oluşunca müslümanlık namına sevinmiş idik. Geçen ay, dört sene faaliyet gösterdikten sonra kapanmak zorunda kalan haftalık dergi kardeşimiz için çok üzüldük. Basında yine büyük bir kriz, yine zorluklar devri başladı. Bazsı büyük günlük gazetelerin dahi içler acısı hallerini okuyorsunuz. Bu duruma hepinizin dikkatini çekiyorum. Dergilerimize desteğinizi daha da artırınız, okuyunuz, okutunuz, yayınız, abone yapınız, köylere, sevdiğiniz dostlara finansmanını siz sağlayarak gönderiniz. Yeni bir canlanma kampanyasına beraberce girişelim!
3
İlerde yapılacak daha büyük hizmetler sizleri ve bizleri bekliyor. Yurtdışındaki müslümanların sizler tek ve ne büyük ümitleri durumundasınız. Onları hiç unutmayın, görevlerinizi ihmal etmeyin, İslam'ın ve müslümanların hizmetine ve imdadına koşun! Koşun ki Allah cehdlerinizi, mal ve canla cihadlarınızı, hizmet ve gayretlerinizi, yardım ve nusretlerinizi kabul eyleyip, sizleri ve bizleri rahmetine mazhar buyursun, cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin!
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2