MÜSLÜMANLAR UYANIN! FIRSAT SİZİN! Halil Necatioğlu İSLAM, MAYIS 92 Amerika, Rusya ile korkunç bir feza ve yıldız savaşına girişme ihtimal ve tehlikesini bertaraf etti. Avrupa kendi topraklarını yeni bir harp ile harabe haline getirmekten kurtardı. Doğu Bloku uzun çalışmalar, müzakereler ve büyük çaplı rüşvetlerle yumuşatıldı, dağıtıldı. Almanya istilâ altındaki topraklarını yeniden ele geçirdi. Afganistan koskoca Rus emperyalizmi karşısında ümitsiz direniş ve mücadelesinden, hayret edilecek bir sonuçla galip çıktı, ülkesini komünizmin zulmünden ve düşman istilâsından kurtardı. Allahu Teâla çalışana, ister müslim olsun ister gayri müslim çalıştığının karşılığını veriyor, duaları boşa gitmiyor, sabr-ü sebat ile nice zor işler başarılıyor, hayaller hakîkat oluyor, murad edenler muradına eriyor, elhamdülillah! Aklımızın ucundan bile geçmezken yüce Mevlâmız bize Kafkasya'yı, Orta Asya'yı açtı; önümüze göz kamaştırıcı fırsatlar yığıyor. Nazar değmesin, maşallah, nerdeyse dünyanın en büyük devleti oluvereceğiz. Televizyon yayınlarımız Amerika'dan sonra dünyada ikinci, devlet adamlarımız yeni Türk devletlerinde heyecan, sevinç ve gözyaşı dolu konuşmalar yapıyor, güzel anlaşmalar imzalanıyor. Milletçe eziklikten, kompekslerden, çekingenlikten, tereddütlerden sıyrılıyoruz. Görüş ufkumuz süratle genişlemekte, yaş ortalaması çok genç, çok canlı, çok potansiyelli bir milletiz; kör dünyayı aydınlatır, cihanın tüm halklarına hayrı, hakkı, mutluluğu, kardeşliği sağlayabiliriz, insanlığa iki cihan saadetinin yollarını gösterir, rehberlik edebiliriz...
1
Amma, vargücümüzle ve tüm imkanlarımızla; ilimle, ihlasla imanla, irfanla; akıllı, uslu, basiretli, dikkatli, ihtiyatlı, tedbirli, karşılıklı, metodlu, planlı çağdaş zihniyetle çalışmamız şart! En büyük varlığımız, en büyük gücümüz İSLAM. Bu temiz itikad ve asîl imanla, bu şahane şerîat ve ilahî ahkâmla, değil sadece ırkdaş ve dindaşlarımızı; dürüst ve samimi olan, hakkı ve hakikati arayan tüm dünya ırkları ve milletleri kazanabilir. Münevver, dindar, mücahid, fedakâr, vefakâr, sebatkâr, azîmkâr, bilgili, sevgili, saygılı, görgülü, tecrübeli kadrolara çok ihtiyacımız var. Mevcut imam-hatip lizeleri, ilâhiyat fakülteleri, Kur'an kursları, İslâmi okullar, kolejler, yayınlar yeterli değil; hem kaliteyi, hem sayıyı çok daha fazla artırmalıyız. Çünkü bunlar bizim irfan ordumuz cihanı feth edeceğiz; çok kuvvetli olmalılar, yurtdışına, tüm dünya ülkelerine yayılmalılar! Allah'ın yüce dinini, imanın şanlı bayrağını her diyara taşımalı, oralara yerleşmeli, her yerde manavî burçlara İslâm'ın zafer sancaklarını çekmeliler!
2
Müjdeler olsun ki Hristiyanlığın merkezi Roma bile hadîs-i şeriflerle müjdelendiği üzere feth olunucak! Müminler onun karşısına dikilecek, ihlâsla "Lâ ilâhe ilallah" diyecek feth edecekler, savaşla değil, iman ve irfanla! Hiçbir ciddi papazın, mevcut ve muharref hristiyan akaidine candan inandığını sanmıyorum, bazıları vicdanının sesini dinliyor, imana geliyor, müslüman oluyor. Başka yol ve çare yok. Madde, mevki makam insanı tatmin edemiyor, ruhu doyuramıyor, hakkı ezemiyor; Allah'ın nurunu söndürmeğe hiçbir faninin gücü yetmiyor. Komünizm yıkıldı, diğer zulüm ve fesad, aldatma ve istismar sistemleri de er geç yıkılacaklar. Şimdi onların şurada, burada masum halkları saldırıp onların katliam etmeleri sizi ümitsizliğe ve ye'se düşürmesin aziz müslümanlar! Va'di vardır, sözü haktır, Allah ergeç mazluma yardım eder, zalimden intikam alır. Rusya imparatorluğu dağıldı, şimdi en büyük hedefimiz Amerika ve Çin olmalı. Onları kazanırsak herşey değişir. Gözünüzü açın, el ele tutuşun, safları sıklaştırın, ruhî ve bedenî, ferdî ve içtimaî güç ve kuvvet hazırlayın; bu yeni maddî ve manevî, iktisadî ve siyasî, ahlâkî ve kültürel cihada siz de katılın.
3
Dünyanın fani ve lezzetlerini, süfli menfaat hesapları, basit düşünce ve hasis endişeler sizi Allah yolunda çalışmaktan alıkoymasın, nefsanî ve şeytânî bağlar sizi tutmasın, maddî ve sunî hudutlar sizi engellemesin! Gayrete gelin, fedakâr olun, hizmete koşun, plânlı ve programlı çalışın ki İslâm ve müslümanları yüceltip dünyada da, ahirette de aziz ve bahtiyar olasınız!
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0