MAHALLİ SEÇİM VE MÜSLÜMANLAR İSLAM MART 89 Önümüzdeki günlerin en önemli sosyal olayı mahalli seçimlerdir. Toplumla ilgili görevleri, dilekleri, idealleri olan hiçbir kimse bu kadar önemli bir olaya lakayd kalamaz ve kalmamalıdır. Müslüman siyasetle, politikayla ilgilenir mi? Elbette ve muhakkak ve mecburen ve mutlaka ilgilenmelidir. Çünkü İslam, toplum dinidir, fertlerin ve onların teşkil ettiği toplumun düzenine, mutluluğuna, korunmasına, faydasına, gelişmesine, ilerlemesine, kurtuluşuna adamıştır kendisini.. Nereden çıkmıştır "siyasetle ilgilenmemek" saçmalığı (?!) Bu zihniyet, görevden kaçmaktır ve işin en ilgi çekici tarafı: Kişiyi Allah Celle Celalühü indinde vebalden, sorgudan, sorumluluktan da kurtarmaz üstelik! Hele kötüler seçilir, başa geçerse, o zaman onlar çok büyük vicdan azabı çekeceklerdir herhalde. İşin doğrusuna bakılırsa, aslında halkımızın büyük bir kısmı siyasetle bir hayli derinden meşguldür, heyecanlı ve hızlıdır. Ama gerçekleri tam göremiyor; yanlış bir fikre takılıyor veya ters bir muhakeme yolu tutturmuş gidiyor. Bir kısmı da bu kadar önemli ve ciddi bir konuda işi, futbol takımı tutar gibi bir tesadüfi seçmeye veya inada bağlamış, alışkanlığını, taassubunu yenememekte.. ne kadar yazık!
1
Seçimin mahalli olması, seçmenin seçeceği adayları yakından tanıması bakımından çok faydalıdır. Herkes bu adayları bir bir incelemeli, evsafını, ahlakını, ilmini, irfanını, li-yakatini, gözününde tutarak tercihde bulunmalıdır. "Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, şunun ve bunun tarafından bana empoze edilen yöne oylarımı atarım" tekerlemesi ile robot gibi seçim yapılmaz. Mutlaka namuslu, dürüst, işe ehil, idealist, adaletli, becerikli, halka hizmet aşkına, Hakk'a kulluk şuuruna bağlı kişileri seçmelisiniz. Rüşvetçi menfaatçi, eyyamcı, akşamcı, mafyacı, örgütcü, zalim ve cahil ve gafilleri seçerseniz onalrın hakim oldukları, devre boyunca yaptıkları bütün haksız ve veballi işlerin suç ortağı olmuş sayılırsınız; altından kalkamayacağınız tonlarca günah yükü yüklenirsiniz; dünyanız da ahiretiniz de mahvolur; memlekete de yazık edersiniz. Niçin başkalarının vizr ü vebalini boş yere yükleneceksiniz! Aksine iyi ve hayırlı kimseleri seçerseniz, onların kazandığı bütün sevaplar size de gelir; çünkü Peygamber (s.a.s.) Efendimiz: "ed-d(llü alelhayri ke-f(ilihi": Hayra delalet eden iyi bir işin yapılmasına sebep ve vesile olan da o iyiliği yapmış gibi sevap kazanır" buyurmuştur. Bu derece külliyetli bir sevap hiç kaçılır mı!? O halde bu seçime önem verin, eğer isabetli karar veremiyorsanız oyunuzu kullanmadan önce gerçek alimler ve ariflerle meşverette bulunun. Aman istişare yapacağınız kişiyi de iyi seçin; çünkü: "İz( k(nel-gur(bu delile kavmin leye'tihim ilel-ardil-ciy(fi: Bir topluluğun kılavuzu karga olursa onları mutlaka leşlerin bulundukları yara götürür" demişlerdir.
2
Bir derviş, bağlı olduğu z(t yanılır ve yanlış bir hedef gösterirse ne yapacak? Vicdanının sesine uyacak; aklının, meşveretinin gereğini yapacak; yapmazsa ferdi sorumluluktan kurtulamaz. Bu gibi haller için Peygamberimiz (s.a.s.) "İstefti kalbeke ve in eft(kel-müft(n: Fetvacılar sana fetva verseler bile sen yine de kalbine sor danış" buyurmuştur. Din ve dünya işlerini bilmeyen, ülkenin gerçeklerini görmeyen o kişiler de bari lütfen sorsunlar, müntesiplerini din namına şaşırtıp yanıltmasınlar. Dine, İmana, İslama, taban tabana zıt insanları seçtirmesinler. İz( vüssidel-emrü il( gayri ehlihi fentezıri's-s(ate: İş, na ehline verildiği zaman bekle kıyameti!
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0