DARBE TAHRİKÇİLERİNE DİKKAT Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN İslam, Mart 1997 Bizi müslüman eylediği, sahih bir imana sahip kıldığı, tevfikat-ı samedaniyyesini bizlere refik ettiği için alemlerin rabbi yüce Yaradanımıza sonsuz şükürler, hadsiz hamd ü senalar olsun! En büyük nimet: İSLAM; ne muhteşem lütuf: İSLAM! Halkın içindeyiz, çok geziyoruz, yurtiçi ve yurtdışını çok gördük; bazı kimseler İslam'ı bilmiyor, tanımıyor; müslümanlardan ürküyor, korkuyor. Ayrıca İslam'ın hain ve sinsi, gaddar ve hilekar, ezeli ve ebedi düşmanları, "bed- hah" ları da harıl harıl aleyhte çalışmalar peşindeler... Onun için çok dikkatli olmak, çok iyi ve güzel çalışmak, çok çağdaş usuller kullanmak, çok zarif ve arif, çok faziletli ve hikmetli davranmak.. hasılı İSLAM'ı tam ve mükemmel temsil etmek zorundayız. Maalesef dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur durumdayız; işte Bosna-Hersek, işte Çeçenistan, işte Doğu Türkistan v.s. hatta bazen kendi öz ülkelerimizde bile düşmanca tavırlara muhatap oluyoruz... İlahi imtihan! Allah celle celalüh, sabrımızı, ihlasımızı ölçüyor; kendi yolunda, ne kadar fedakarlık yapabileceğimizi deniyor!
1
Gelelim son günlerin çok güncel meselelerine: Bir kısım hain ve zalim basın-yayın ile onları kışkırtan ve destekliyenler çok tehlikeli işler yapıyor, ateşle oynuyorlar. Yaptıkları işlerden, uyandırdıkları fitne ve fesatlardan, çevirdikleri entrika ve dolaplardan çok büyük zararlara uğrayabilirler. Arnavutluk olayları onlara ibret olmalı, halkın infial ve galeyanından korkmalılar! Dikkat etsinler, kaç kişi onların yalanlarına aldanıyor, kaç kişi için için kızıp, köpürüyor, patlamaya hazır bir bomba gibi müthiş bir sessizlikle kenarda duruyor. Onlar halkımızı iyi tanımıyorlar çünkü, içinde değil, karşısındalar. Sahip oldukları imkan ve destekler kendilerini aldatıyor, çok fena aldanıyorlar!.. Bunlar Hükümet'e karşı ta başından beri bir garip düşmanlık içindeler. Kurulmasını engellemeğe kalktılar; ne yaptılarsa olmadı, kösteklemeği başaramadılar. Şimdi de yıkmağa çalışıyorlar, ama çok gizli, çok dolambaçlı, çok maskeli yollardan... Ramazan'da çok çirkin işler yaptılar, o zaman halkımıza yazdık, ikazda bulunduk. O düzenbazlıklara da aylar önceden beri hazırlandıkları sonradan ortaya çıktı. Maksatları iktidar ortağını lekelemek, dayandığı müslüman tabanından onu mahrum etmek idi. Silah geri tepti, oyunlar ortaya çıktı, kendileri mahcup oldular.
2
Şimdi de orduyu ve askeri kışkırtma peşindeler, darbe tahrikçiliği yapıyor, demokrasiyi rafa kaldırtmaya çalışıyorlar, anayasal suç işliyor, kendi idam fermanlarını kendileri imzalıyorlar. Gazetelerde sıralanan çirkin istekleri, kötü niyetlerini çok iyi gösteriyor; demokrasi, insan hak ve hürriyetleri yönünden hepsi birer facia ve felaket! Ne korkunç ve menfur insanlar, bunlar ya Rabbi! İnşaallah, ve muhakkak ki ordu bu oyuna gelmez; çünkü millet buna hiç mi hiç razı olmaz, asla fırsat vermez, kazandığı hak ve hürriyetlerin elinden alınmasına kesinlikle göz yummaz. Emareler ve ibretli olaylar ortadadır. Önce ülke karmakarış karışır; sonra iş, bölgeye yayılır, İsrail'e kadar dayanır; o da yaptıklarına bin kere pişman olur. Çünkü bu işlerle onun gizli ilişkilerini birçok aydın ve uyanık kişi çok iyi biliyor. Bu tahrikkar ve baskıcı gidişin, müslümanları sindireceğini sanan Avrupa ve Amerika'daki gizli merkezler de yanlış hesap yapıyorlar, Türkiye'deki ajan ve uzantıları da..
3
Müslümanların imanlarıyla, haysiyetleriyle, duygularıyla oynamanın fayda vermediğini Bosna'dan, Çeçenistan'dan anlamadılar mı ki, müslümanlar oralarda azınlık halinde iken bile, kendilerinden sayı ve silahça kat kat üstün düşmanlara direnebildiler, şimdi İslam'ın kalesi içinde güç denemeye kalkışıyorlar?!.. Müslümanlar sulhçudur, ama ne dereceye ve ne zamana kadar? İnşaallah şuursuz tahrikçiler hatalarını zamanında fark eder, yanlış hesaptan ve hatalı yoldan vaktinde dönerler, iş işten geçmeden önce!
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2