DAHA ÇOK DİKKAT, DAHA ÇOK GAYRET VE HİMMET! İSLAM EYLÜL 91 Yaz günleri, tatil, insanların çoğu gezmede, dinlenmede, eğlenmede... Sıcak, denizi; deniz çıplaklığı; çıplaklık şehveti; şehvet barı, pavyonu, içkiyi, kumarı, hayasızlığı körüklüyor, Şeytan ortada cirit atıyor; "ademoğlunu kandırdım, Allah'ın gazabına uğrayacak duruma getirdim oh! oh" diye melûn sevincinden bayram etmede... İslâm mantığı ve ibret gözüyle etrafı seyreden ehl-i îman için, teesüf etmemek, din namına dehşete düşmemek mümkün değil! Nerde Allah korkusu, takva duygusu; nerde edep, ahlâk, nerde insanlık ve müslümanlık? Bu insanları biz, gavuristandan mı idhal ettik? Bunları, şu diyarları Allah için ceng-ü cihad ederek fetheden âşık-ı sadıkların, mücahid dervişlerin, ak sakallı âlimlerin, müttaki dedelerin, saçının telini namahreme göstermeyen namus timsali hatun ninelerin torunları değil mi? Aman Allahım, ne oluyor bir kavim imandan sonra küfre mi dönüyor, hak yolu bırakıp irtidad mı ediyor, cennet yolunu bırakıp, cehennem yolunu mu tercih ediyor? Subhanallah! Bu işin sonu nereye varacak?
1
* * * Aziz ve muhterem kardeşlerim! Şeytanın tuzakları, oyunları, hileleriçoktur. Bir muvakkat imtihan yeri olan şu dâr-ı dünyada, çok uyanık, çok basiretli, çok dikkatli, çok azimli, çok istikrarlı hareket etmek zorundasınız. Aksi taktirde mahv-ü perişan oluverirsiniz birdenbire! İman insanın iki dudağı arasındadır: Bir anlık bi fikir esintisinden olmadık bir söz sarfedersiniz, Allah'ın hoşuna gitmez, cehenneme yuvarlanıp gidersiniz. Bir anlık zevk-ü safâya tamah edersiniz, ömür boyu pişmanlık ve utanç duyacak günahlara ve haramlara bulaşırsınız. Bir güzel tatil geçirelim dersiniz. çoluk çocuk elden çıkar, edep ve ar damarları çatlar; din, iman elden gider, dünya ve ahiret felaket ve hasâretine mâruz kalırsınız... Sıkı durn, azimli ve kesin kararlı olun, din-i mübîninizin ahkâmını iyi öğrenin, tam uygulayın! Gaflete düşmeyin, cehalete razı olmayın, Allah'ın gafur ve rahîm, afüvv ve kerîm olduğuna dair müjdeler sizi gevşetip, aldatmasın. Evet öyledir ama takva ehli kulları için, yolunda yürümeye azmetmiş hâlis niyetleri için, gece gündüz yalvarıp, yakarıp, ibadet-ü taate olanlar için; abidler, zahidler, sâdıklar, aşkıyla bağrı yanıklar için, günahlara dalmayan, ibadatlerde sabr-ü sebat gösteren, haram yemeyen, göre göre, bile bile suç işlemeyenler için...
2
Ey aile büyükleri! Sorumluluk ve mükellefiyetlerinizi hatırdan hiç çıkarmayın: Bu kadınlar, çocuklar size Allah'ın emaneti; günah işlemelerine yol açarsanız mes'ul sizsiniz. Ahirette başınıza büyük belalar sardırmayan, tedbirlerinizi şimdiden dikkat ve itna ile alın! Ey ümmet-i Muhammed! Ehl-i küfre özenmeyin; onların boşu boşuna körü körüne taklid etmeyin; yaşam, giyim-kuşam, örf-adet, zevk-sefahet konularında onlara asla kapılmayın; Allah'ın rızası yoluna dönün, dininizin ahkâmını eksiksiz uygulayın; İslâm ahkamına sarılın, İslâm'ı, nefsinizde, ailenizde, çevrenizde, cemiyetinizde en güzel tarzda temsil etmeğe, içten yaşamağa ve yaşatmağa çalışın. En küçük bir motif ve detayı bile özenle uygulayın; İslâm'ı nadîde bir antika gibi korumaya alın, onun güzelleklerini çevrenize fi'len göstermeğe, lisanen tatlı tatlı anlatmağa çalışın; İslâm imanını tüm dünyaya yaymağa; küfre, şirke, isyana, günaha, şeytana, rezalete, sefahete, deniyyete galip ve üstün kılmağa var gücünüzle gayret edin!
3
Yoksa bu gözü dönük ehl-i isyan ve sefahet, insanlığı felakete sürükleyecek de, arada tembel, basîretsiz, gayretsiz ve himmetsiz ehl-i iman da mahv olacak! Ya Rab! Subhaneke! Seni tesbih ve tenzih ederiz, şu geçen günlerde sana lâyıkı veçhile kulluk yapamadık, gelecek ömrümüzde lütfunla bize tevfikini refik eyle, bizi salih ameller işlemeğe muvaffak eyle, huzur-ı izzetine sevdiğin, razı olduğun kullar olarak yüzümüz ak, alnımız açık gelmemizi nasib eyle!
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0