CAMİAMIZDAN MÜJDELİ HABERLER VE YENİ EKONOMİK TEŞEBBÜSLER Halil Necatioğlu İSLAM, NİSAN 94 Elhamdü lillah, İskenderpaşa grubumuz Hocamız cennetmekân M.Zahid koktu hazretlerinden sonra kısa zamanda, büyüklerimizin himmetleriyle çok başarılı sosyal ve ekonomik müesseseler kurup geliştirdi: HAKYOL: Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı; İLKSAV: İlim, Kültür ve Sanat Vakfı; Sağlık Vakfı ve diğer bazı kardeş vakıflarımız; Sanat, Kültür ve Çevre derneklerimiz, Kadın ve Aile derneklerimiz, Teknik Öğretim derneklerimiz. Anadolu çapında yüzlerce şubeye sahip; Dergilerimiz, kitaplarımız, yayınlarımız, radyolarımız, okullarımız, kurslarımız, şirketlerimiz var; Partiler ve politik çalışmalar üstü, tüm müminleri kardeş sayan sevgi, saygı ve samimiyet dolu çalışmalarımız büyük hayırlar, muazzam bereketler, güzel sonuçlar meydana getirdi. İşe sıfır sermayelerle başlanarak, calışıp çabalayarak muhteşem şirketler ortaya konuldu, Yurtiçi ve yirtdışında genç-ihtiyar dinamik kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar, Allah sa'ylerini meşkûr eylesin, iki cihanda aziz ve bahtiyar olsunlar!
1
Türkiye müslüman efkâr-ı umumiyesine net ve âşikâr etkinliğimiz görülüyor; orijinal teşebbüslerimiz var, bunlarla başka kardeş müslüman gruplara da nümûne ve önder oluyoruz. Bizim müesseselerimizden yetişen elemanlar, bizden başka gruplarda da vazife alıp hizmet üretiyorlar, üniversitelerde kadrolar oluşturuyorlar, yurtdışına yayılıyorlar. Seçimlere, seçmenlere büyük müsbet katkımız ve etkimiz var. Böylece partiler üstü kalmakla siyasette partilerden çok daha hayırlı ve tarafsız hizmetlerde bulunmuş oluyoruz. Allah'a hamd-ü senâlar, binlerce milyonlarca şükürler olsun! Bunları bir, tahdîs-i ni'met sadedinde, bir de bazı kişileri irşad ve îkaz yolunda söylemek zorunda kalıyoruz; yoksa hiçbir kuldan bir "aferin" beklediğimiz, menfaat umduğumuz yok! "İn ecriye illa alâ rabbî, ve mâ tevfîkî illâ billâh!" Kardeşlerimizin âhiretlerine faydalı olmak, onlara takvâ yolunu göstermek, Allah'ın sevdiği sıfatlara sahip olmalarını, razı olduğu amelleri işlemelerini, böylece iki cihanda aziz ve bahtiyar olmalarını sağlamak birinciemelimiz ve en önde gelen görevimiz; ama onların dünyalarının da ma'mur ve mes'ud olmasını, aslâ acı ve sıkıntı çekmelerini, kimseye muhtaç duruma düşmelerini, sağlam ve sıhhatli, zengin ve her yönden kuvvetli olmalarını da istiyor ve bu yolda da çalışıyoruz; çünkü sevgili Peygamberimiz -sallalahu aleyhi ve alâ âlihî ve sellem - hazretleri "Kuvvetli müslüman, zayıf müslümandan daha hayırlı ve Allah'a daha sevgilidir, her ne kadar her ikisi de hayırlı ise de..." buyurmuş.
2
* * * Geçen sene ihvanımızın sermayelerine iştirak ettiği şirketler, ekonomik teşebbüsler kurmaya başladık, AKRA: Ak Radyo-Televizyon şirketimiz böyle bir ortaklıktır, çok şükür ki son derecede güzel ve başarılı, birçok illerde yayına geçiyor, latırım devresinde olmasına rağmen maddeten de, ma'nen de kârlı ve yararlı. Bunun gibi DEHA Baskı, Grafik ve Reprodüksiyon şirketimiz de leazing yoluyla başlanarak muazzam renk süzme cihazları aldı, sermayesini 4 misli büyüttü, mayısta senesi dolunca inşallah güzel bir merasim ile bu müjdeli durumu sevgili ortak kardeşlrime arz ve izah edecegiz; DEHA kısa zamanda borçları ödemiş, kâra geçmiş olarak sermayedarlara gelir getirmeğe, bütçelerine destek olmağa da başlayacak, Allah'ın izni ve lutfuyla! * * * Devir, müşterek teşebbüsler, sermayeleri birleştirip büyük ve ciddi müesseseler kurma devri; küçük sermaye ve tasarruflar, enflasyon canavarından ve piyasa iniş çıkışlarından kendini koruyamıyor, küçülüyor ve kayboluyor. Faizli, enflasyonlu, dalavereli bir ekonomik düzende, halkımızın ve özellikle ihvanımızın bu gizli aldatma ve hırsızlıklırdan, ekonomik haksızlık ve zulümlerden korunmasını mutlaka sağlamak gerekiryor. Bu maksatla önümüzdeki aylarda camiamızın kolej ve hastane gibi çok kâr getiren diğer müesseselerini de ihvanımıza açacağız, küçük sermaye ve tasarruf birikimlerini, enflasyondan zarar görmeyen, bil-akis helâl kazanç ve kâr sağlayıp geçimlerine destek olan aktif ve verimli bir hale dönüştüreceğiz.
3
Böylece ihvanımız, hem eğitim, yardımlaşma ve dostluk çalışmalarına semayeleri ile katılarak hayrat-u hasenatı yaygınlaştırmada üzerine düşen görevi yapmış, hem biriktirdiği servet, para ve mal varlığını korumuş, hem de üstelik yeni kazanç kaynakları kazanmış olacak, birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin tatlı meyvalarını devşirmiş, güzel sonuçlarına ermiş olacak inşallah! Bizi izlemeğe, gözlemeğe devam edin, hayırlı yeni müjde ve haberlerimize muntazır olun.
4
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2