BU KASIM AYININ BİZCE ÜÇ MÜHİM OLAYI İSLAM, KASIM 87 Önce sevgili okuyucularımın, 3/4 Kasım 1987 sayılı çarşambaya bağlayan gece hululiyle müşerref olacağımız Mevlid kandillerini candan tebrik ve tes'id ederim. Yüce rabbımız sonsuz lutfu, engin rahmeti, hudutsuz keremi ile ve o gecenin sahibi Habib-i edîbi, Muhammed-i Mustafası hürmetine bizleri şefaat-i Resul-i sakaleyne ve saadet-i dareyne nail eylesin! Cenab-ı Hak, tüm müslümanlara, o yaradılmışların en şereflisi, en makbulü, en kâmili, en mükemmeli en hoşu, en güzeli, örnek insan, eşsiz emsalsiz Ahmed-ü Mahmûd-ü Muhammed-i gereğince tanımayı müyesser kılsın; O'nun sünnet-i seniyyesine en uygun ve en üstün derecede ittiba ve iktida eyleyip şühedâ mertebelerine erişmeyi nasib buyursun; Ümmet-i Muhammad'i her türlü dertlerden, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtarsın, fevz-ü felaha, izzet ve devlete erdirsin! Düşmanları münhezim ve muzmahil, hâib ve hâsir, hor ve zelîl, mağlup ve mahcup, kahr ve mahv etsin. İkincisi, 13 Kasım cennetmekân, firdevs-âşiyan Hocamız Seyyid Muhammed Zahid Kotku hazretlerinin vefatı yıldönümüdür. Bu münasebetle nadir ve nadide bir fotoğrafını sevenlere armağan olarak kapakta sunmuş bulunuyor. Allah ruhunu mesrur, kabrini pür-nûr makamını aliyyül'a'lâ eylesin.
1
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çoşkun sevgisi içimizde onun pak âline, kerim Ashab'ına şerîf etbâına, aziz ahbabına doğru halka halka yayılır gider. Gerçek din âlimleri, peygamberimizin manevi ve hakiki varisleri olduğundan bizler elbette onları da candan severiz. Çünkü onlar bize cennet yollarını gösterir, İslâm'ın zarîf inceliklerini ve batinî esrarını öğretir, içimizi aydınlatır; marifetullahı, mahabbetullahı tahsîl eyleyip Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olurlar. Allah bizi o evliyasının yolundan ayırmasın, onların himmet ve şefaatlerinden mahrum bırakmasın; Livaül hamd'in altında bizleri nebîler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber haşr edip, Havz-ı Kevser'in başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülâki eylesin. Üçünçü ve sonuncusu 29 Kasım 1987'de yapılacak genel seçimlerdir. Çok ciddi iç ve dış şartlar sebebiyle seçim ülkemizde bu kez, şimdiye kadar görülmemiş derecede ehemmiyet kesbetti. Tek bir oyun dahi büyük önemi ve değeri vardır. Çünkü Avrupa Ortak Pazarı'na girme teşebbüsleri çok ciddileşmiştir.
2
Mer-î seçim kanunu hükümleri cüzî bir çoğunlukla mecliste kahir bir ekseriyet sağlamayı mümkün kılmıştır. Sağduyu sahibi imanlı vatandaşlar bu büyük fırsatı kaçırmamalıdır. Okuyucularım ve değerli ihvanım seçim çalışmalarına mutlaka ilgi göstermeli, son derece dürüst, dikkatli ve isabetli seçme yapmalıdır. Maddî ve manevî lider, önder, münevver, âlim ve mürşid kardeşlerim daha önce emsalini gördüğümüz te'vil, tefsir ve hesaplara girmemeli, dolaylı değil, doğrudan doğruya hakkı desteklemelidir; çünkü hak ve hakikat bu kez çok net olarak ortadadır. Sevgi, antipati, menfaat hesabı, şükran borcu gibi sebeplerle yanlış hedefler gösterilirse çok büyük veballer yüklenir, çok pişman olurlar. Lütfen herkes Allah'dan korksun, millî ve manevî değerlerimizi, menfaatlerimizi, iman ve mukaddesatımızı iç ve dış düşmanlara karşı iyi koruyup savunacak idealist ve dürüst adayları desteklesin, materyalist ve menfaatperestlere imkân ve fırsat vermesin. Hepinizi bu mühim göreve davet eder, sonucun İslâm namına hayırlı olmasını diler, sizlere en derin sevgi ve saygılarımı, en halis dileklerimi sunarım, değerli okuyucularım!
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0