BASIN VE YAYINA, HER TÜRLÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİME ÖNCELİK İSLAM ARALIK 91 Kur'an-ı kerim: Allah kelâmı; Rabb-ül-alemin'in, resulü Muhammed-i Mustafa'sına ilahi vahyi; yaradan'dan, yaratılanlara hitap, mesaj, zikr, hatırlatma, tebliğ, beyan, irşad, ikaz, ihtar, emir, nur.. Vahy katipleriyle yazıya geçirilmiş, mushaf halinde kıyamete kadar, bir harfi değiştirilmeden korunma garantisiyle bize kadar tertemiz, sahih, dosdoğru, pırıl pırıl ulaşmış yüce kitabımız... "İkra'bismi rabbikellezi halak" ayetiyle feyezana başlayan söz, fikir, iman, ilim, irfan ve hidayet menbaı... Sevgili Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem- hazretleri onu tebliğ, tefsir, talim ve tatbikle görevli. Kendisine "cevami-ülkelim": Az sözle çok mana ifade kabiliyeti ve "efsah-ul-Arab": Arap kavminin en fesahatli ve belağatlisi, vasfı bahşedilmiş; en büyük mucizesi: Kur'an-ı mu'ciz-ül-beyan... Özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel; kelama, beyana, ilme, söze, yazıya, ifadeye, hitabete, kitabete, şiire, hikmete, büyük önem ve değer vermiş; ehadis-i şerifesi dinin temeli, şeriat ahkamının kaynağı, maddi ve manevi ulum ve maarif hazinesi, emsalsiz fasahat ve belağat numunesi...
1
Alimler onlar üzerinde çalışmış, hatipler ve vaizler minber ve kürsülerden onları açıklamış, hocalar halka onları öğretmiş, kitaplar onları yazmış, gönüller onların nuruyla aydınlanmış, teşne dudaklar onlarla suya kanmış, kalpler hikmete onlarla doymuş, şaşıranlar hak yolu onlarla bulmuş, aşıklar Mevlaya onlarla ermiş.. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem- tebliği, en mükemmel şekilde ifa eyledi, hristiyan heyetlere, yahudi cemaatlerin hükümdarlarına İslam'a davet mektupları ve iman elçileri gönderdi, civar kabilelere dini hakikatleri anlatacak mürşidler yolladı, hidayete eren topluluklara, Allah'ın ahkamı ile muhakeme edecek kadılar tayin etti. O'nun şairlere iltifat buyurması bazılarını müşrik ve kafirlerin sözlü, şiirli sataşmalarına imanlı cevaplar vermekle görevlendirmesi bizim için önemli bir işarettir. Bugünün müslümanları olan bizler de bu istikamette, her türlü modern imkan ve aleti kullanarak, bilhassa basın ve yayına, her türlü eğitim ve öğretim vasıtasına büyük önem vererek, İslamı, imanı, Kur'an'ı, irfanı, hakkı, doğruyu, iyiyi, güzeli, ahlakı, adabı, zevki, şevki, sanatı, hikmeti yaymaya, öğrenmeye, tebliğe, irşada olanca dikkat, ihtimam, itina ile ve muazzam güç ve kuvvetle gayret göstermeliyiz. En önemli görev, en faydalı ve verimli çalışma budur; en memnuniyet verici sonuçlar bu yolla alınabilir; en büyük sevap bu çalışmalarla kazanılabilir; ümmet derd ve sıkıntılardan böylece kurtulabilir. Maddi refah ve konfor, ekonomik gelişme ve başarı, politik güçlenme ve galibiyet, askeri üstünlük ve zaferin de aslı, kökü, temeli, kaynağı budur. Çünkü iman, ahlak, samimiyet, moral ve maneviyat dolaylı yollardan onlara da kuvvet ve şiddetle müessir olur. Dikkatleri ve kuvvetleri dağıtmayın, şaşırıp aldanmayın, var gücünüzle maneviyat yolunda çalışın ki, özlenen başarıya ulaşsınız, maddi ve manevi huzura, ebedi saadte mazhar olasınız.
2
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2