KAPAK

ÖNSÖZ“Dînî eğitimimiz biraz mektepte, biraz camide, biraz evde yapılıyor; ama tahsil çağı dışında olan veya bazı sebeplerle camiye gelemeyen ve evinde de kendisine dinini öğretecek kimsesi bulunmayanlar ne yapacak? İşte bu gibiler için radyo mükemmel bir araç... Bu emsalsiz fırsat kaçırılmamalı, çok iyi, çok verimli değerlendirilmeli!

Radyo konuşmaları teybe alınabilir, böylece zaman zaman, gereken yerlerde, gereken kişilere tekrar tekrar dinlettirilebilir. Ama daha iyi istifade edilmeleri için basılmaları, kitap haline getirilmeleri münasiptir. Tabii, hem bant, hem kitap halinde olursa aliyyü’l-a’lâ olacaktır.” (M. E. C.)


İşte elinizdeki kitap, bu yoldaki bir çalışmanın ürünü... Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin, Ak- Radyo’da cuma günleri yapmış oldukları sohbetlerin yazıya geçirilmesiyle oluştu. 31 Mart 1993’te başlayıp, vefatından önceki son cuma günü olan, 2 Şubat 2001’e kadar devam eden bu sohbetlerde, Hocaefendi çok zaman Râmûzül-Ehàdis’ten, bazen de Muhtârü’l-Ehàdis’ten veya Riyâzu’s-Sàlihîn’den bir miktar hadis-i şerif okuyup, izah ediyor. İçinde bulunulan zamanın, ayın, günlerin ihyâ edilmesiyle ilgili bilgiler veriyor ve hatırlatmalarda bulunuyor. Ayrıca ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren güncel konulara temas ediyor. Genellikle yurtdışında seyahatte olduğu için, bulunduğu yerden de bahsediyor. Bu da konuşmayı ayrıca ilginç kılıyor.


Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin teşvikleri ve manevî ilgileriyle tamamladığımız bu çalışma, 9 ciltten oluşuyor. Elinizdeki 2. cilt, 14 Nisan 1995’ten 5 Nisan 1996'ya kadar yapılan 40 sohbetten oluşuyor.

13

Konuşma dilini muhafaza ederek hazırladığımız bu çalışmamızın, okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını; Rasûlüllah Efendimiz'in sünnetini öğrenip, Allah’ın sevdiği ve razı olduğu kul olma yolunda ışık tutacağını ümid ediyoruz. Kaset çözümünde yardım eden M. Zahid Erkaya’ya, M. Es’ad Erkaya’ya; fotoğraflarda ve teknik konularda yardımcı olan H. Ali Erkaya’ya ve Abdüllatif Erkaya’ya teşekkür ediyoruz.


Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Eylül 2003

14
KISALTMALAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0