KAPAK

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin sohbetlerine katılanlar, katlanmış kâğıt parçalarının elden ele, kürsüye doğru taşındığını ve bir zaman sonra bunların kürsüde küçük tepecikler oluşturduklarını görmüşlerdir. Belki, millet elden ele ne taşıyor, bu kâğıtlarda neler yazılı diye merak da etmişlerdir.

Bu güzel bir uygulama... Bu sûretle problemi olanlar, herhangi bir sıkıntısı olanlar meselelerini yazılı olarak Hocaefendi’ye ulaştırabiliyorlar ve cevaplarını bekliyorlar. Sohbet bitiminde Hocaefendi onları birer birer okuyor; her birisi için gerekli açıklamaları yapıyor, cevaplar veriyor ve tavsiyelerde bulunuyor.


Soruların güncel oluşu, Hocaefendi’nin üslûbu ve cevaplardaki incelik herkesin ilgisini çektiği için, uygulama günümüzde de devam ediyor. İtikadla, ibadetlerle, günlük hayatla ilgili sorular; evlilik ve aile hayatıyla ilgili problemler; tasavvufun incelikleri, bey’at-intisab, şeyh mürid ilişkileri gibi hemen her konu kolay anlaşılır ve akılda kalacak bir şekilde izah ediliyor. Uygulanabilir pratik çözümler öneriliyor.

Hemen herkese faydalı olabilecek bu açıklamaları daha fazla kişilere ulaştırmak, daha çok insanın istifade etmesini sağlamak düşüncesiyle, Güncel Meseleler-1 isminde bir kitap hazırlamıştık. Kitabın gördüğü yoğun ilgi ve okuyucuların istekleri, bizi ikinci cildi hazırlamaya yöneltti.


Çeşitli zamanlarda hadis derslerinde ve sohbetlerde sorulan sorular ve Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin onlara verdiği cevaplardan bir bölümü yazıya geçirerek hazırladığımız bu ikinci çalışmanın da, okuyucu için faydalı olacağını ümid ediyoruz.

19

Kaset çözümünde yardım eden M. Zahid Erkaya’ya, M. Es’ad Erkaya’ya; fotoğraflarda ve teknik konularda yardımcı olan H. Ali Erkaya’ya, Abdüllatif Erkaya’ya ve Lütfullah Erkaya’ya teşekkür ediyoruz.


Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ağustos 1995

20
KISALTMALAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2