Gülçocuk-23 SİZLERDEN NELER BEKLİYORUZ? Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Sevgili çocuklar! Hayat, yaşam nedir? Hayat devamlı bir çabadır; Çalışıp çabalayan yaşamını sürdürür, yükselir; gayretsizler ve miskinler geriler, kaybeder ve mahvolurlar. Hayat, aynı zamanda bitmez tükenmez bir mücadeledir; burada sağlam ve güçlüler kalır, zayıf ve çürükler yenilir, ezilir ve ortadan silinirler. Görüyorsunuz ki: çeşitli çevre şartlırıyla, aşırı sıcak ve soğukla, şiddetli yel ve selle, irili ufaklı mahlûklar, böcekler ve mikroplarla, çeşit çeşit hasımlar, görünür görünmez düşmanlarla her zaman her yerde savaşmaktayız, bir an bile gaflete düşmemeli, gevşememeli, göz yummamalısınız. Hayat, bir bakıma da bir müsabakadır, pek çok olan rakipleri geçmek için şuurlu, sabırlı, metodlu ve devamlı çalışmalı, onlardan daha bilgili ve tecrübeli olmalı, her alanda yarışa iyi hazırlanmalı, daima formunuzda olmalısınız. Ben, hayatta muvaffak olmak için, hem maddeten, hem de manen güçlü olmak için ilk şartın iman ve İslâm olduğuna kesinlikle inanıyorum. Yüce yaradanını bilen ve O'na dayanan kullar, hak yolun yolcusu temiz ve dürüst insanlar, hem dünyada üstün başarılı olur, hem de ahirette ebedî mutluluğa ererler. Bu temel gerçeği yaşam boyu hiç unutmayın!
1
Akıllı, duygulu, bilgili, görgülü, olgun kişiler olun; sakın tembel ve havaî, dalgacı ve sorumsuz, asalak ve hileci, topluma yük ve çevreye zararlı kişiler olmayın! Yakın ve canlı bir misal olarak size şu Naim Süleymanoğlu ağabeyinizi hatırlatmak istiyorum; çünkü çok dengeli bir gelişme ve başarı sergilemiş, yaşamı boyunca İslâm'ın reddedildiği, müslümanların ezildiği, insanlık dışı baskılara uğratıldığı zalim yönetimli bir ülkede büyük bir azim ve irade gücüyle çalışmış, kendini kabul ettirmiş, yükselmiş; başarıları uluslararasına taşmış, rekorları genç yaşta kırmaya başlamış. Aslını unutmamış büyük bir asaletle anavatana iltica etmiş, tesbih taneleri sayısınca otuz üç değerli madalya kazanmış. 1988 Suel yarışmalarında onu izlemişsinizdir, nasıl akıllı, basiretli ve güçlü yarıştı, rakiplerini çok gerilerde bırakarak rekorlar kırdı, dünya şampiyon oldu. Hem kendi eşsiz bir üne ulaştı, hem de bizleri onurlandırdı ve sevindirdi; hepimiz kendisiyle iftihar ettik. Sizlerden de her alanda en üstün başarılar, nice altın madalyalar, nice eşsiz rekorlar, ulaşılmaz ünler bekliyoruz sevgili çocuklar! Çünkü millet ve ümmet olarak bizler her şeyin en güzel ve en üstününe lâyıkız, Allah'ın izniyle!
2
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2