Gülçocuk-30 BAŞARININ YOLU Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Acaba dünyada başarılı olmak istemeyen var mıdır? Galiba yoktur, hemen hemen herkes başarıyı, üstün başarıyı şiddetle arzular ama onu kolay yoldan elde etmeye çalışır, zora geldi mi cayar, bırakır işin peşini. Siz öyle yapmamalısınız; başarının yolunun çetin, uzun, zahmetli, meşakkatli olduğunu baştan bilmeli, çok çalışmaya, ter dökmeye, emek sarf etmeye şimdiden hazır olmalısınız. Şunu da belirteyim ki "başarı" sözü, renksiz şeffaf bir kelimedir, konusuna göre renk ve değer kazanır. Söz gelimi, derste, sporda, sanatta, hayır yolunda başarı iyidir, hoştur, makbuldür de; kötü yönden yasak konuda, günah yolunda, başarı hiç de iyi değildir; öylesi olmaz olsun. Mesela bir soygun düşünüp başarmak, bir intikam planlayıp adam öldürmek ya da mal telef etmek.. gibi. Demek oluyor ki önce çalışmak, başarı kazanmak istediğimiz dalı, alanı, işi, yönü güzel ve doğru düşünmeli, gerekirse büyüklere, bilenlere, olgun ve tecrübeli kişilere danışmalısınız...Sonunda pişman olacağınız yanlış bir yol tutturmamanız, ziyana uğramamanız için tabii ki...
1
İkinci olarak, yapacağınız işin uygun metodu, tekniği, yolu, yöntemi, usulü nedir diye, düşünmeli, araştırarak, konuyla ilgili kitapları okuyarak, ustalara bakılarak öğrenilir. Bazan bir işin yapılmasında çeşitli yöntemler de bulunabilir; siz onların en sevimli en kestirme olanını seçin! Meselâ: Belki dikkat etmezsiniz(?), ama öğrencilikte bir sanattır; onda da çalışmanın ödev yapmanın hızlı ve verimli okumanın, iyi ve doğru yazmanın, çabuk ezberlemenin... belli metodları ve teknikleri vardır. Ne yazık ki bir çok öğrenci bunları bilmez, aramaz ve kullanmaz. Siz yapacağınız her çalışmanın önce metodunu düşünün, sorun, araştırın, bulun! Göreceksiniz ki gelişi güzel çalışan başkalarından daha başarılı olacak, yarışda büyük fark yapacak, arayı açacaksınız! Başarının en önemli şartı ise, azimli, kararlı, devamlı olmaktır. Hayatta diplomasız kişiler de azim sayesinde başarılı olabilir; ama nice çok zeki çok akıllı kişi vardır ki azimsiz olduğundan yükselememiş perişan olmuştur. Her işte karşınıza birtakım güçlükler çıkabilir; bunlardan asla yılmamalısınız. Devamlı damlayan damlaların taşı oyduğunu, halının sabırla ilmik ilmik dokunduğunu, yolların adım adım yürüye yürüye bittiğini hiç unutmamalısınız. Koşuda, ilk metrelerde insan tıkanır gibi olur, ama azmedip devam edince nefesi açılır. Bence kişi, bir işe karar verince onu asla yarım bırakmama konusunda kendi kendine "şeref sözü" vermeli, bu prensibi hayatında iyice benimsemelidir. Sporda yarışı yarı yolda terketmek çok ayıptır.
2
Bir de, Kur'an-ı Kerim'de: "Bir işin yapılmasına azmedip kesin karar verdikten sonra Allah'a dayan, tevekkül et!" buyuruyor. Tevekkül her türlü tedbir aldıktan sonra Allah'a sığınmak ondan maddî ve manevî destek istemektir. Allah tevekkül edenleri sever ve onlara üstün başarılar nasip eder. Siz de tevekkül ederek büyük moral gücü kazanın! Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm olYol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Son olarak şunu da bilmelisiniz ki başarının sonu yoktur; çünkü hayat devamlı bir değişim, gelişim, atılım ve uğraşmadır. Onun için kişi bir başarı kazanınca durmamalı, onunla yetinmemeli, gevşememeli, başarısına mağdur olmamalı, daima daha ilerilere doğru koşmalı, daha yükseklere yücelmeğe çalışmalıdır.
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0