KAPAK

ÖNSÖZBu dünya bir imtihan dünyası... Allah-u Teàlâ Hazretleri bizi denemek için; bakalım kim daha güzel kulluk edecek, kim daha güzel ameller işleyecek diye imtihan etmek için yaratmış. Bu hayat devamlı değil, sonunda ölüm var... Ölümden sonra da ahiret var, hesap var; cennet var, cehennem var... Bunları biliyoruz, inanıyoruz.

İnsanların bir kısmı bu gerçeklerden habersiz; Allah’ı, peygamberi, ahireti tanımaz ve kabul etmez bir durumda... Zevk, eğlence, gününü gün etme, hayatı yaşama gibi gayeler peşinde ömür geçiriyor.

Dünyanın geçici nimetleri insanları aldatıyor. Nefis, şeytan ve kötü arkadaşlar insanı günahlara sevkediyor. Tevbe edip Allah’a yönelmek herkese nasib olmuyor. Netice olarak, dünyada da, ahirette de mutsuzluk, sıkıntı ve ızdırablar insanın peşini bırakmıyor.

İnsan bu kötü durumlardan nasıl kurtulabilir? Günahları terkedip salih bir insan olmak mümkün mü? Allah kimlere hidayet eder? Nefsin kötü halleri nasıl ıslah edilir? İbadetin incelikleri nelerdir? Allah-u Teâlâ hangi amelleri sever? Allah’a güzel kulluk etmenin, Allah’ın sevdiği razı olduğu bir kul olmanın yolu, yöntemi nedir?


Bütün bu meselelerle ilgili olarak, Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Avustralya’da, muhtelif programlarda

yapmış olduğu konuşmaları ilginize sunuyoruz. Elinizdeki 2. Ciltte 15.12.1990 - 27.01.1991 tarihleri arasında kaydedilmiş 26 konuşma bulunuyor.

Hocaefendi’nin konulara yaklaşımını, değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, konuşma üslûbunu da muhafaza ederek verdiğimiz bu çalışmanın, okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını ümid

13

ediyoruz. Konuşmaları tesbit edip bize ulaştıran Avustralya’daki kardeşlerimize, özellikle Cevdet Taşkın Bey’e; teknik konularda yardım eden Hacı Ali Erkaya’ya, Abdüllatif Erkaya’ya ve Ahmed Enis Erkaya’ya teşekkür ediyor ve eserin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.


Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Mayıs 1995

14
KISALTMALAR
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2